Rubriky
Aktuality EDH 2021

Reforma psychiatrie v Moravskoslezském kraji

Za účasti více než 70 zástupců měst a obcí s rozšířenou působností, psychiatrických i speciálních vzdělávacích zařízení se 5. října uskutečnila v sále Krajského úřadu MSK pod záštitou náměstka hejtmana Jiřího Navrátila konference s názvem Reforma psychiatrie v Moravskoslezském kraji. 

„Poprvé jsme o reformě psychiatrie na Evropských dnech handicapu hovořili již před sedmi lety. Vzpomínám si na některé modely péče o lidi s duševním onemocněním, s nimiž nás přijeli seznámit zahraniční kolegové. Dozvěděli jsme se například, že v Bretani fungují terénní multidisciplinární týmy, které úzce spolupracují s psychiatrickými odděleními tamních nemocnic. V Itálii zase nahradily psychiatrické léčebny sítí místních služeb, které poskytují sociálně zdravotní péči a v některých případech i léčbu akutních epizod. Navíc se v zahraničí podařilo vytvořit řadu chráněných bytů pro pacienty s chronickými a vážnějšími diagnózami, vznikla centra duševního zdraví pro pracovní integraci nebo smysluplné využití volného času. Samozřejmě, to je jen pár příkladů z mnoha, se kterými jsme měli možnost se v průběhu let seznámit. V každé zemi probíhá reforma psychiatrie trochu jinak a v každé zemi se liší region od regionu. Jedno však máme společné, na prvním místě pro nás byl a je pacient či klient s duševním onemocněním,“ uvedla ředitelka Asociace TRIGON a organizátorka konference Olga Rosenbergerová.

Tato slova v následujících příspěvcích potvrdili a doložili konkrétními příklady a zkušenostmi v České republice psychiatr a gestor projektů Centra duševního zdraví a Zavádění multidisciplinárního přístupu v rámci psychiatrické péče Jan Pfeiffer stejně jako Lenka Krbcová Mašínová, gestorka projektů Sítě sociálně zdravotních služeb a Zavádění multidisciplinární spolupráce z Ministerstva zdravotnictví. Oba experti se shodli spolu s ostatními v sále, že klíčovou roli v úspěšnosti reformy psychiatrické péče musí sehrát nejen poskytovaná odborná péče pacientům nebo klientům, ale především propojení sociální a zdravotnické péče včetně pomoci a podpory komunální sféry. „Bez změny myšlení budou lidé s duševním onemocněním zůstávat bez pomoci a v izolaci v nemocnicích a léčebnách,“ řekl J. Pfeiffer.     

Důležité je, že se na konferenci podařilo pojmenovat skutečný stav věcí a otevřít debatu o dalším směřování reformy psychiatrie v Moravskoslezském kraji. Účastníci diskutovali nejen o možnostech reformních kroků v kontextu Národního akčního plánu pro duševní zdraví do roku 2030, informováni byli o zdravotně sociální péči v multidisciplinárních týmech, zazněla specifika práce v komunitní psychiatrické péči. Rokovalo se také o nutnosti zvýšit dostupnost současné sítě služeb pro psychicky nemocné a o jejich potřebách.

Přechod od dlouhodobé lůžkové péče k péči v komunitě je prioritním cílem reformy. Jen pro zajímavost, v současné době funguje v České republice 30 center duševního zdraví, do roku 2030 by jich mělo být sto. Ambiciózní projekt? Jistě, ale když se podaří propojit a rozšířit spolupráci všech zainteresovaných subjektů, lidé s duševním onemocněním nebudou muset být hospitalizováni v takové míře jako dosud.

Záštitu nad konferencí převzal náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Bc. Jiří Navrátil, MBA.