Rubriky
Nezařazené

Sedmnácté dny handicapu budou o lidech s autismem a podporovaném zaměstnávání

Odborná část XVII. ročníku Evropských dnů handicapu 2009 je věnována problematice podpory vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra. „Téma konference, která se koná 6. října ve Střední škole ZdeňkaMatějčka v Ostravě-Porubě, jsme určili s našimi zahraničními partnery už před dvěma roky. Jde o velmi aktuální nejen evropský, ale celosvětový problém. Zcela konkrétně budeme jednat o integraci školáků s poruchou autistického spektra v našem kraji s porovnáním možností ve Francii a Itálii. A také o čerpání finančních prostředků z evropských projektů na vytvoření podmínek těmto žákům v běžné škole,“ říká ředitelka Základní školy Kpt. Vajdy v Ostravě-Zábřehu a garant konference Eva Sroková. Praktické zkušenosti si mohou účastníci vyměnit na stejnojmenném workshopu 7. října ve Speciálně-pedagogickém centru při ZŠ Kpt. Vajdy v Ostravě-Zábřehu. Jeho odborníci se starají o více než čtyři sta klientů od 3 do 26 let s diagnózou autismu v Moravskoslezském kraji.

Hosté navštíví rovněž Mateřskou školu v ulici Čs. Exilu v Ostravě-Porubě, která dětem s autismem poskytuje individuální péči od roku 1993. „Kromě tří běžných tříd máme čtyři speciální. Zapsáno je v nich čtyřicet šest předškoláků s různým handicapem, mezi nimi třináct s poruchou autistického spektra,“ uvádí ředitelka mateřské školy Dana Schönová. S dětmi pracují speciální pedagogové, asistent pedagoga, popřípadě osobní asistent.

Workshop o přípravě na budoucí povolání a o formách chráněných dílen Podívejte se, co umíme představí 7. října zaměstnavatele občanů se specifickými potřebami. „Oslovili jsme čtyři desítky různých organizací, mezi nimi například Charitu v Opavě. Ve svých dílnách poskytuje práci pěti desítkám lidí. Kromě vlastních výrobních programů nabízejí kapacity firmám, kterým se vyrábět sortiment v malých sériích nevyplácí. Handicapovaní budou mít jedinečnou příležitost prezentovat své pracovní dovednosti i možnosti využívání volného času,“ říká ředitelka Asociace TRIGON Olga Rosenbergerová a dodává: „Příprava XVII. ročníku Evropských dnů handicapu v těchto dnech vrcholí. Každý den nacházíme ve schránce nebo v e-mailové poště návrhy na ocenění Křišťálový kamínek a už nyní vím, že rozhodnutí, komu kamínek v obou kategoriích udělit, nebude tak jednoduché. Kouzelná jsou výtvarná díla malých umělců s poruchou autistického spektra z různých zařízení v našem kraji. Kresby budou vystaveny od 5. října ve foyeru Radnice města Ostravy aautory nejzdařilejších prací odměníme na slavnostním večeru 6. října v Domě kultury města Ostravy. Máme pro ně připraveno velké překvapení.“

Uzávěrka výtvarné soutěže Svět je plný barev i nominací na udělení ocenění Křišťálového kamínku je 18.září. Bližší informace jsou zveřejněny na webových stránkách Asociace TRIGON.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036