Rubriky
Nezařazené

Se svým žákem každý týden tančí

Odborná část Evropských dnů handicapu se letos zabývala mimo jiné autismem. Konferenci Podpora vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra zahájila 6. října náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Věra Palková.

„Autismus patří mezi vážné poruchy dětského mentálního vývoje. Jsem ráda, že třídy pro takto postižené školáky už nejsou v kraji výjimkou. Hlavním cílem škol, od mateřských až po střední, je zajistit žákům podmínky pro co nejlepší rozvoj jejich dovedností i znalostí, aby mohli prožít život plně a harmonicky. Věřím, že jednání přispěje k dalšímu prohloubení vzájemných zkušeností a přinese nové motivy v péči o všechny školou povinné s diagnózou poruchy autistického spektra,“ řekla V. Palková. Dodala, že si velmi cení práce všech organizátorů tohoto přínosného mezinárodního setkání.

„Na tématu konference jsme se dohodli s partnery z Itálie a Francie už před dvěma roky. Tak jako my čerpáme zkušenosti od nich, oni od nás. Je to skutečně vzájemná výměna poznatků. Teoretické vzdělávání je důležité, ale nejvíce nás učí praxe. Často, když se po nějakém čase sejdeme, zjišťujeme, že nezávisle na sobě jsme došli ke stejným závěrům,“ řekla ředitelka ZŠ Kpt. Vajdy v Ostravě-Zábřehu Eva Sroková, odborný garant konference EDH 2009. O zkušenostech z integrace žáků s autismem na Moravě a ve Slezsku hovořila Pavla Olšáková ze Speciálního pedagogického centra Kpt. Vajdy v Ostravě-Zábřehu. „Jde o vrozené celoživotní postižení některých mozkových funkcí, které se projevuje například opožděným vývojem řeči, poruchami komunikace, nezvládáním emocí, omezenými zájmy, netečností, fascinací určitými věcmi, stereotypními nebo jinými zvláštními pohyby a postoji těla,“ uvedla P. Olšáková. Centrum se stará o 432 klientů od tří do dvaceti šesti let, kteří jsou zařazeni v běžných i ve speciálních třídách.

O koncepčních záležitostech i nových trendech v péči o děti s potřebou podpůrných opatření hovořila Marta Teplá z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Zdůraznila, že hlavním principem je vytvořit podmínky pro celoživotní vzdělávání a učení těchto žáků. Podle ní velké změny přinesl rok 2005, kdy se začaly sjednocovat postupy při vzdělávání dětí se specifickými potřebami v rámci Evropy. Od té doby se systém stále dolaďuje. V současnosti je pro každé dítě připraven odpovídající vzdělávací program.

Autismus se vyskytuje v široké škále projevů i hloubce postižení. O nejrůznějších nástrahách pro pedagogy autistických žáků se zmínila Armelle Thomas z francouzské Asociace AFPE v Bretani. „Jednou z největší pastí je například potřeba opakovat učivo. Někteří školáci se na něm takzvaně zaseknou a jen velmi obtížně se dají přesvědčit o nutnosti přijímat novou látku,“ poznamenala francouzská odbornice na vzdělávání autistů.

Její slova o neočekávaných reakcích potvrdila Renáta Staňková ze Střední školy Zdeňka Matějčka v Ostravě-Porubě. „Učíme tři chlapce s poruchou autistického spektra. A každý je úplně jiný. Speciální pedagogice se věnuji patnáct let, ale přiznám se, že jsem byla zaskočena, když mne jeden z nich při vyučovací hodině vyzval k tanci. Je to jeho rituál, který ovšem hodinu dost narušoval. Nakonec jsme to vyřešili tak, že jednou týdně přichází za mnou do kabinetu a tam spolu tančíme,“ řekla s úsměvem R. Staňková.



PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036