Rubriky
Nezařazené

V Ostravě schází sociální byty

Diskuze u kulatého stolu na téma Podporované bydlení pro lidi se zdravotním postižením se konala ve středu 8. října v Nové radnici. Náměstek primátora města Ostravy Lubomír Pospíšil uvítal kolegy z Francie a Itálie. „Toto téma je pro českou stranu nesmírně zajímavé, jelikož Ostrava je v oblasti chráněného bydlení teprve na začátku.“
„Největší problém máme s investory a chráněné bydlení spolu se sociálními byty je dosud prakticky na mrtvém bodě. Úpravy a rekonstrukce bytů neodpovídají potřebám znevýhodněných lidí,“ řekla ředitelka Asociace TRIGON Olga Rosenbergerová.
Bohaté zkušenosti s podporovaným bydlením pro znevýhodněné občany mají naopak Francouzi. „U nás to funguje tak, že dospělým handicapovaným osobám nabízíme různé formy ubytování a pomoci. Konkrétně jde o rezidence, specializované domy k bydlení a rezidence se stálou zdravotní péčí. V kombinovaných domech mohou naši klienti zůstat časově neomezeně. Financování těchto zařízení je řešeno podle toho, zda jde o spíše zdravotní nebo sociální formy bydlení. Rezidence pro život jsou financovány ze zdrojů departmentu, specializované domy spadají do kompetencí zdravotních pojišťoven a kombinované domy mají dvojí tarifikaci,“ řekla Patricia Le Jallé z organizace AFPE.

Znevýhodnění zvládají hádky i základy etiket

Workshop Řešení krizových a konfliktních situací mezi jednotlivci, práce s mentálně postiženými se uskutečnil ve čtvrtek 9. října v sídle Asociace TRIGON v Porubě. Lidé s mentálním postižením v rámci mezinárodního projektu Sebeobhájci – Inclusion Europe prezentovali, jak zvládají běžné situace v životě. „Jde například o schopnost nakoupit, umět požádat o pomoc, naučit se komunikovat s cizími lidmi i v rodině, správně se chovat v divadle, zvládat konfliktní situace nebo hádku s partnerem. Ale my víme, že nic není zadarmo a naši klienti vědí, že nelze jen stát s napřaženou rukou, ale i dávat druhým,“ řekla vedoucí ostravských Sebeobhájců Luisa Benedíková. Dodala, že její svěřenci pomáhají také v hospicích, kde udržují zahrady. Sociální terapeut Asociace TRIGON Petr Rokosz plně využívá při nácviku metody podle vzoru Komenského. Škola hrou jim pomáhá uvědomit si, v čem udělali chybu a naopak, jak správně postupovat a jednat.Zpracoval:
Mediální zástupce Asociace TRIGON
Vydavatelství X-PRESS s.r.o.