Rubriky
Nezařazené

Křišťálový kamínek 2008

Na slavnostním hudebním večeru s názvem ROZUMÍME SI, který se konal v rámci letošních Evropských dnů handicapu 8. října v Domě kultury města Ostravy bylo předáno ocenění Asociace TRIGON Křišťálový kamínek 2008:

Pavle Čichoňové

za vynikající reprezentaci města Ostravy a mimořádné výkony v koncertní činnosti

Mladá nevidomá pěvkyně se zpěvu věnuje od dětství. V současné době studuje Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a Janáčkovu konzervatoř v Ostravě. Její touhou bylo vždy svým zpěvem těšit lidi a dokázat, že člověk s handicapem může být také potřebný, prospěšný pro druhé a úspěšný. Její koncertní činnost je velmi bohatá, zpívala na mnoha významných pódiích.

Táně Jonášové

za kulturní a společenské aktivity a úspěchy v pěveckých soutěžích

Oceněná dívka je vnímavá a kamarádská, velmi oblíbená mezi klienty i zaměstnanci Centra pracovní výchovy. Od září 2005 navštěvuje denní stacionář Centrum pracovní výchovy v Ostravě-Vítkovicích, kde nacvičuje soběstačnost v domácnosti a ve společnosti.
Je členkou kulturního souboru Notička, v němž moderuje, recituje i zpívá. Jako vypravěčka vystupuje také s divadelním souborem Centra pracovní výchovy.
T. Jónášová dosáhla řady úspěchů – v loňském roce účinkovala v prestižním koncertním projektu Všechny barvy duhy, kde se představila písní Hany Zagorové Mys dobrých nadějí, získala také dvě druhá místa na 17. ročníku městské soutěže ve zpěvu lidových písní Skřivánek 2007 v Ostravě a na 13. ročníku recitační soutěže studentů středních škol Šavrdův pohár.

Ireně Chmelové

za mimořádné zásluhy a dlouhodobý přínos v oblasti péče o handicapované občany

Iniciovala zásadní změny v péči o člověka s handicapem, dlouhodobě a profesionálně vedla Dětský rehabilitační stacionář v Ostravě-Porubě na Ukrajinské ulici.
Irina Chmelová je nositelkou myšlenky komplexní rehabilitační péče o děti s tělesným a kombinovaným postižením, především s diagnózou dětská mozková obrna. Křišťálový kamínek jí patří za precizní práci v Komunitním plánování skupiny Občané s tělesným a kombinovaným handicapem, osobní iniciativu a vstřícný přístup k handicapovaným i jejich rodinám.

Vlastě Polové

za celoživotní práci pro handicapované občany

V. Polová se v říjnu 1992 stala vedoucí tehdejšího Denního a týdenního pobytu pro děti a mládež v Ostravě-Třebovicích. Dnes je toto zařízení součástí Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava a nese název Stacionář Třebovice. V. Polová se věnovala a stále věnuje rozvoji sportovních aktivit klientů, jako motivujícího prvku k podpoře jejich sebedůvěry a vytrvalosti. Právě díky ní se klienti brzy zapojili do Českého hnutí speciálních olympiád. Tak vznikl sportovní klub„Medvědi“, ve stacionáři se začalo se stolním tenisem a lehkou atletikou, později také se sjednocenou kopanou, přehazovanou a boccou. Právě tato sportovní odvětví se stala hlavní motivací pro pořádání „Třebovické olympiády v přizpůsobených sportech“, jejíž VI. a VII. ročník se uskutečnil i s mezinárodní účastí sportovců. V loňském roce se kompletní tým klubu „Medvědů“ a dalších sportovců Čtyřlístku zúčastnil pod vedením paní Polové světových letních her Speciálních olympiád v Šanghaji, odkud přivezl celkem pět medailí.

Gérardu Haonovi

za mimořádný přínos a zásluhy o rozvoj spolupráce mezi Francií a Českou republikou v oblasti péče o handicapované občany

G. Haon stál u vzniku mezinárodní spolupráce Bretaně a Ostravy. Jako ředitel francouzského sdružení Zlatý déšť (odstoupil z vážných rodinných důvodů) se zasazoval vždy o to, aby se každý člověk, ať je jeho handicap či věk jakýkoliv, mohl rozvíjet a dělat pokroky.

Zvláštní cenu Asociace TRIGON obdrží Mgr. Eva Sroková, ředitelka ZŠ Kpt. Vajdy, Ostrava-Zábřeh, a to za mimořádný přínos ke vzniku a úspěšnému rozvoji desetileté spolupráce Bretaně a Ostravy.Zpracoval:
Mediální zástupce Asociace TRIGON
Vydavatelství X-PRESS s.r.o.