Rubriky
Nezařazené

Víceleté projekty zajistí kvalitnější výběr sociálních pracovníků

Konference věnovaná výběru sociálních pracovníků se uskutečnila 5. října v SŠ Zdeňka Matějčka v Ostravě-Porubě za velké pozornosti českých a zahraničních účastníků mezinárodní akce Evropské dny handicapu.

Jen s obtížemi si lze představit, jaké komplikace a problémy provázejí české neziskové organizace při výběru zaměstnanců a vyplácení mezd. „Základ toho všeho jednoznačně spočívá v systému udělování jednoletých účelových dotací, které v mnoha případech musí být vyúčtovány do konce daného kalendářního roku,“ řekla předsedkyně ostravské Asociace TRIGON Olga Rosenbergerová s tím, že v Itálii a Francii jsou v současné době rozhodně příznivější podmínky. Marilema Zuccherofino, prezidentka italské asociace FUTURA, uvedla, že v Itálii a některých dalších evropských zemích se v neziskovém sektoru osvědčily víceleté projekty. V sociálních službách mají tedy zahraniční partneři výhodu. Tří a víceleté projekty jim dávají možnost uzavírat se zaměstnanci pracovní smlouvy na delší dobu.

„Jak máme zajistit kvalitní a stabilní personál, jak jej máme motivovat, když nás neustále svazuje nejistota. Proto chceme společně iniciovat změnu a apelovat zejména na orgány státní správy, aby při vyhlašování výběrových řízení na dotace pro neziskovky zavedly perspektivní systém víceletého financování. To je základní krok vedoucí k řešení této problematiky,“ řekla Olga Rosenbergerová. Za naprosto nepřípustné považuje stávající situaci, kdy jednotlivé projekty hodnotí ti, jejichž organizace se samy výběrových řízení účastní. „Je zřejmé, že tito lidé hájí své zájmy), a pokud se nám má podařit vytvořit zdravé konkurenční prostředí i v neziskové sféře, je nezbytné zajistit nestrannost v tomto rozhodování. A ještě něco, hlavně stále musí být pamatováno na sociální služby jako takové,“ dodala Olga Rosenbergerová.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036