Rubriky
Nezařazené

Sponzoři

Předsedkyně Asociace TRIGON a zároveň ředitelka EDH Olga Rosenbergerová a malý organizační tým má den před zahájením Evropských dnů handicapu 2010 plné ruce práce. Do moravskoslezské metropole přijíždějí první hosté ze zahraničí, dolaďují se poslední detaily… V pondělí 4. října vše propukne. „Držte nám pěsti. V tuto chvíli chci poděkovat všem našim partnerům, sponzorům a podporovatelům. Bez jejich pomoci bychom tak náročný projekt skutečně nezvládli,“ řekla O. Rosenbergerová.

Proč jste se rozhodli podporovat 18. ročník Evropských dnů handicapu v Ostravě?

Aleš Zbožínek, ředitel, Krajská pobočka VZP pro Moravskoslezský kraj
Evropské dny handicapu považujeme za velmi přínosný projekt. Zaměření akce, která je směřována na spolupráci mezi odborníky v oblasti pomoci osobám s handicapem a jejich integraci do společnosti je pro nás problematikou velmi blízkou a koresponduje s celkovou vizí Všeobecné zdravotní pojišťovny. Vítáme příležitost podpořit akci, na které se prezentují také umělecké aktivity a kreativní dovednosti osob s handicapem. Pevně věříme, že podpora ze strany VZP přispěje ke zvýšení kvality poskytovaných služeb a profesionalizaci neziskových organizací do projektu zapojených. Zároveň považujeme za svou povinnost otevírat prostor lidem s různým druhem postižení tak, aby jejich život byl pro ně samotné co nejsmysluplnější.

Ivo Schötta, ředitel, Nadace Preciosa
Nadace Preciosa podporuje široké spektrum dobročinných aktivit. Na pomoc osobám s handicapem včetně jejich integrace do společnosti vypisujeme každoročně grantové řízení. Náš zřizovatel firma Preciosa a.s. je významným producentem křišťálu. Proto jsme na ocenění „Křišťálový kamínek“ přispěli právě věcnými cenami vyrobenými u nás v Jablonci nad Nisou. Doufáme, že tyto křišťálové dárky potěší a pomohou prezentovat naši republiku v rámci organizované mezinárodní akce.

Marcela Mrózková Heříková, ředitelka, TV Fabex
elikož jsem vyrostla s maminkou na vozíčku, která se přesto snažila vykonávat své povolání právníka a žít plnohodnotným životem, snažím se vždy pomoci podobných akcím, které odstraňují bariéry.

Marcela Cisovská, marketing, Český rozhlas Ostrava
Protože nám lidé s handicapem nejsou lhostejní. A neziskové organizace, které jim pomáhají překonávat každodenní nelehký úděl, si zaslouží pozornost i povzbuzení. Evropské dny handicapu podporujeme už několik let. Vždyť nejen, že ukazují, jaký je život s postižením, ale zároveň přinášejí spoustu nápadů a inspirace pro odborníky z celé Evropy. Český rozhlas Ostrava je regionální stanicí veřejné služby a touto cestou chceme poděkovat a vyjádřit podporu všem, kteří do této nelehké práce vkládají energii a kus svého srdce. Děkujeme.

Věra Breiová, tisková mluvčí, ArcelorMittal Ostrava
Ve společnosti ArcelorMittal Ostrava mají projekty sociální odpovědnosti důležité místo. Snažíme se podporovat ty, kteří to potřebují, nejen finančními dary, ale i dalšími způsoby. Naši zaměstnanci se díky podpoře ze strany vedení společnosti každoročně zapojují do dobrovolnických aktivit. Touto formou pomáhají mnoha neziskovým organizacím, často i těm, které se starají o handicapované děti či dospělé. Proto nás zaujal i projekt Evropských dnů handicapu – chtěli jsme podpořit projekt, jenž pomáhá těm, kterým se snaží pomáhat naše firma i naši zaměstnanci.

Jolanda Pilařová, tisková mluvčí, Česká televize Ostrava
ČT Televizní studio Ostrava podporuje zpravodajsky i ve svých publicistických pořadech aktivity zaměřené na zlepšení životní situace handicapovaných spoluobčanů. Organizátory akcí, jako jsou např. Evropské dny handicapu, zveme do kontaktních pořadů a o průběhu tohoto mezinárodního projektu informujeme v regionálních zprávách. Jak známo, Česká televize pořádá svou vlastní sbírku s názvem Pomozte dětem. Společně s lidmi z Nadace rozvoje občanské společnosti se ostravské studio účastní při rozhodování o vybraných prostředcích a jejich rozdělení přihlašovatelům z moravskoslezského regionu. V tomto měsíci aktuální ročník sbírky vrcholí a my tyto finance i konkrétní pomoc, která se díky nim v našem regionu realizuje, bilancujeme před očima diváků.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036