Rubriky
EDH 2011

Výtvarná soutěž

Účastníci charitativní aukce určí výši honorářů pro handicapované výtvarníky

XIX. ročník Evropských dnů handicapu v Ostravě (EDH) se letos koná pod záštitou Evropského parlamentu, Zastoupení Evropské komise v ČR a primátora Ostravy Petra Kajnara od 3. do 7. října. Týdenní program mezinárodního projektu je opět zaměřen na spolupráci a výměnu zkušeností našich a zahraničních odborníků v oblasti pomoci osobáms handicapem a integraci postižených do společnosti. Do Ostravy se chystají delegace z Francie, Itálie, Německa, Slovenska, Polska a Estonska.

Součástí letošního ročníku akce je rovněž výtvarná soutěž s názvem Zkuste to s námi aneb dobrovolnictví se meze nekladou. Odborná komise vyhodnotila z došlých více než 200 prací deset nejlepších obrázků, které budou od 25. září do 1. října draženy v rámci charitativní aukce na internetovém portále www.aukro.cz. Autoři soutěžních prací získají na slavnostním večeru Křišťálový kamínek 2011 (5. října od 18 hodin v pavilonu A na Černé louce) kromě zajímavých cen i šeky, respektive své první honoráře. O jejich výši rozhodnou výsledky dražby. Mimochodem, v loňském roce bylo mezi handicapované výtvarníky rozděleno kolem 30 tisíc korun.

Všechny soutěžní práce budou vystaveny první říjnový týden v pavilonu A na Černé louce. Po skončení EDH poputuje výstava dál – nejdříve do Ostravy-Radvanic a Bartovic a společnosti RWE, na Vánoce bude instalována v Chrámu panny Marie Vítězné v Praze a v lednu 2012 v pražském Europe Direct centru.

Jiřího Surůvku zaujaly obrázky talentovaných výtvarníků

Jiří Surůvka z katedry umění Ostravské univerzity v Ostravě, který předsedal komisi soutěže Zkuste to s námi, po vyhlášení výsledků řekl:

„Měli jsme opravdu těžkou práci vybrat finální desítku. Kritéria byla standardní – kreativita, poetika a barevné cítění. Práce lidí s handicapem jsou vždy zvláštní, v něčem jsou blízké dětskému projevu, mají spontánní formální a barevnou stránku v mnoha případech srovnatelnou s talentem profesionálního umělce. Ale v některých parametrech ho ovšem překračují, v některých až obsesně pracných a náročných kresebných konceptech, anebo v přirozené logice pozorování světa, upomínající na dávné umění jeskynních šamanů… S radostí a co nejodpovědněji jsme vybírali nejzajímavější a podle našeho soudu nejkrásnější práce, i když všechny byly obohacující a zasluhují větší pozornost veřejnosti. Možná by stálo za úvahu vystavovat tyto artefakty i mimo půdu neprofitních organizací, například v profesionálních institucích a galeriích. Vždyť tato tvorba byla vždy v centru pozornosti nejen lékařů, ale i výtvarníků, kterým byla zdrojem inspirace a vodítkem ve vlastní práci. Jmenovitě to byli třeba Paul Klee, Marc Chygall, Salvator Dalí, James Ensor, Edward Munch a další slavní umělci. Ani my bychom neměli v současném technicistním světě podceňovat poselství těchto inzitních umělců.“PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036