Rubriky
Aktuality EDH 2022

Evropské dny handicapu v Ostravě (EDH)

30. ročník / od 4. do 6. října 2022

V úterý 4. října 2022 se uskuteční v Multifunkční aule GONG v areálu Dolních Vítkovic mezinárodní multioborová konference s názvem Vzdělávání a sociální politika 21. století v kontextu faktorů ovlivňujících kvalitu života znevýhodněných skupin. Debata o cílech, příležitostech a proměnách české společnosti včetně sdílení stávajících zkušeností a příkladů dobré praxe v kontextu školství, rodiny, bydlení a práce.

Téhož dne večer předáme na slavnostním večeru již pošestnácté prestižní ocenění Křišťálový kamínek. Poděkujeme jednotlivcům i organizacím za jejich osobní a pracovní nasazení a záslužné aktivity ve prospěch osob s handicapem. Zvláště v dnešní době je naším záměrem upozornit na pozitivní vzory v naší společnosti a poukázat na to, že nejsme k dobrým, laskavým a častokrát i nezištným činům lhostejní. Slavnostní večer se uskuteční ve společenském sále Starých koupelen Dolní oblasti Vítkovic.

Na následující den, tedy ve středu 5. října, připravujeme dva navazující odborné panely na aktuální témata: Dostupné bydlení a Práce, která se vyplatí? (make work pay). Oba panely jsou zaměřeny zejména na cílovou skupinu osob s duševním onemocněním. První z nich se bude konat od 9 hodin v zasedacím v sále Zastupitelstva Moravskoslezského kraje a druhý od 10.30 hodin na Katedře zdravotně-sociálních studií, Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity.

Osobně bych Vás velmi ráda na letošním jubilejním ročníku EDH uvítala. Stačí, když si do svého diáře poznamenáte datum 4. a 5. října 2022. Na konci letních prázdnin Vám pošleme oficiální pozvánku
s podrobným programem.

Evropské dny handicapu 2022 proběhnou v rámci akcí předsednictví České republiky v Radě Evropské unie pod záštitou ministra pro evropské záležitosti doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D., náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Bc. Jiřího Navrátila, MBA, náměstka primátora statutárního města Ostravy Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D. a Zastoupení Evropské komise v ČR. Hlavním partnerem akce je Evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení v ČR.

S případnými dotazy se můžete už teď obracet na členku organizačního týmu Lenku Sobkovou, tel. číslo: 724 360 555, e-mail: lsobkova@asociacetrigon.eu.