Rubriky
Aktuality EDH 2022

Nominace na ocenění Křišťálový kamínek 2022

Slavnostní vyhlášení prestižních cen Křišťálový kamínek se letos uskuteční pošestnácté. Asociace TRIGON opět poděkuje, tentokrát v průběhu 30. ročníku Evropských dnů handicapu
(EDH) v Ostravě, osobnostem za jejich výjimečné a záslužné aktivity.

Nominanty na udělení prestižního ocenění Křišťálový kamínek může navrhnout jednotlivec i organizace z České republiky. Při zdůvodnění svého návrhu věnujte prosím pozornost konkrétním příkladům činnosti kandidující osobnosti, za kterou by měla ocenění převzít.

Vyhlášení a předání Křišťálových kamínků se uskuteční na slavnostním večeru EDH, a to 4. října v 18 hodin v Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě.

Kategorie:

  • Osobnost / za záslužnou aktivitu při pomoci druhým
  • Organizace / za mimořádnou aktivitu ve prospěch lidí, kteří se bez solidární pomoci neobejdou

Nominace:

Chci nominovat osobnost

Nominace KK osobnost

Kontaktní údaje nominovaného


Kontaktní údaje předkladatele

Chci nominovat organizaci

Nominace KK organizace

Kontaktní údaje nominované organizace


Kontaktní údaje předkladatele

Uzávěrka je 16. září 2022 do 12 hodin

Pokud si nebudete vědět rady s vyplněním formuláře, napište nám na e-mail: lsobkova@asociacetrigon.eu.