Rubriky
Aktuality EDH 2022

Pozvánka k účasti na výtvarné soutěži

U příležitosti Evropských dnů handicapu 2022 v Ostravě bychom vás, respektive vaše nadané kreslíře a malíře, rádi pozvali k účasti ve výtvarné soutěži dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími  potřebami.  

Jubilejní 30. ročník Evropských dnů handicapu je zařazen mezi akce pořádané v rámci předsednictví ČR  v Radě Evropské unie. 

Téma výtvarné soutěže: DĚLÁNÍ VŠECHNY SMUTKY ZAHÁNÍ. 

Písnička Dělání, dělání je od nerozlučné skladatelské dvojice. Jaroslav Uhlíř je autorem hudby  a text písně napsal Zdeněk Svěrák. Písnička zazněla v legendárním českém filmu Princové jsou  na draka v osmdesátých letech minulého století a okamžitě se stala hitem.  

Refrén si dnes pobrukují děti v mateřských školách i babičky a dědečkové. Kdo by neznal slavné: 
Dělání, dělání, všechny smutky zahání, 
dělání, dělání, je lék. 
Dělání, dělání, to nám úsměv zachrání, 
dělání, dělání je lék.  

A ještě malá poznámka – píseň je nejen, jak se říká, mimořádně nakažlivá, ale má nesporně i silně  výchovný charakter. Ukazuje totiž na to, že práce a každé dělání, konání i činnost pozitivně  zaměstnávají tělo i mysl. Stále jednoduše platí, že DĚLÁNÍ VŠECHNY SMUTKY ZAHÁNÍ.  

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY  

Kdo se může výtvarné soutěže zúčastnit: 

• děti a mládež do 26 let se speciálními vzdělávacími potřebami; 
• vzdělávací, sociální a zdravotní instituce se zaměřením na tuto cílovou skupinu.

Za organizaci může být zasláno nejvýše 20 výtvarných prací. Jednotlivec může přihlásit pouze jednu práci. 

Soutěžní kategorie: 

I. kategorie do 6 let 
II. kategorie 6–11 let  
III. kategorie 12–15 let
IV. kategorie 15–26 let 
V. kategorie skupinové práce

Výtvarné práce musí být opatřeny iniciálami autora, názvem obrázku, věkovou kategorií  a kontaktem na organizaci, za kterou se autor soutěže účastní.  

Účastí v soutěži vyjadřuje každá organizace nebo instituce souhlas s prezentací autorského díla  na veřejnosti i s tím, že Asociace TRIGON může dílo použít k propagačním či jiným účelům (např.  na webových stránkách, facebookovém profilu, v elektronických prezentacích a dalších  tištěných materiálech souvisejících s obecně prospěšnou činností organizace), a to bez nároku  na autorský honorář a jiné uplatnění autorských práv.  

Z důvodu následné prezentace výtvarné soutěže se zaslané výtvarné práce nevracejí. 

UZÁVĚRKA SOUTĚŽE je 30. června 2022! 

Jak se zúčastnit:

Obálky se soutěžními pracemi posílejte na adresu:

Asociace TRIGON, o. p. s.,
Skautská 1045/3 
708 00 Ostrava-Poruba

Na obálku nezapomeňte připsat heslo: VÝTVARNÁ SOUTĚŽ. 

KONTAKT 

Koordinátorka výtvarné soutěže: Lucie Peterková 

mobil: 770 164 382 

e-mail: lpeterkova@asociacetrigon.eu 

Odborná komise vybere z každé kategorie dva nejhezčí obrázky (celkem 10 kreseb). V říjnu proběhne  výstava vítězných děl v Mléčném baru NAPROTI, ve kterém dne 6. října 2022 také předáme v rámci  30. jubilea Evropských dnů handicapu, ceny a dárky výhercům. V dalších měsících připravujeme navazující výstavy. Podrobné informace dostanete s předstihem.