Rubriky
EDH 2011

Křišťálový kamínek 2011

Návštěvníci slavnostního večera Evropských dnů handicapu se stali svědky výjimečných okamžiků. Na pódium sálu pavilonu A na výstavišti Černá louka 5. října postupně přicházeli noví držitelé prestižních ocenění Křišťálový kamínek pro rok 2011. Udělena byla už pošesté a získaly je osobnosti s handicapem i ti, kteří problematice lidí s postižením věnují svůj čas, energii i kus vlastního života. U příležitosti Evropského roku dobrovolných činností na podporu aktivního občanství byli poprvé oceněni také dobrovolníci.

Křišťálové kamínky 2011 obdrželi:

Václav Benedík

Jeden z nejobětavějších dobrovolníků spolupracujících se Čtyřlístkem – centrem pro osoby se zdravotním postižením Ostrava. Stovky hodin svého volného času věnoval dětem a dospělým s mentálním postižením, které přivedl ke sportu, zejména stolnímu tenisu. Z jeho iniciativy vzešel před 15 lety Vánoční turnaj ve stolním tenisu – tato událost přesáhla nejen hranice regionu, ale i Česka.

Věra Barová

Klientka ústavního zařízení Zámek Nová Horka trvale upoutaná na lůžko a odkázaná na celodenní ošetřovatelskou péči (od dětství trpí kvadruparetickou formou DMO). Kdysi jí někdo ukázal fotografie obrázků, které malovali lidé nohama nebo ústy. Paní Barová se pustila do snahy o napodobení této náročné techniky. Dokázala to a dnes maluje vleže na břiše. Štětec drží v ústech a na paletě barev vybírá, míchá a kombinuje různé odstíny, její obrázky mají osobitý nádech impresionismu. Ocenění získává za mimořádné nadání, které zúročuje zaujetím a silnou vůlí po seberealizaci.

Lubomír Řehůřek

Již 15 let vede firmu REEHAP s.r.o. v Brně, která poskytuje zaměstnání i osobám se zdravotním postižením. Ve vztahu k nim se nikdy nezpronevěřil primárnímu záměru firmy, který je obsažen i v jejím názvu – reedukace, edukace, rehabilitace, práce.

Pomohl mnoha pracovníkům chráněných dílen při zařazení do pracovního procesu v rámci volného trhu práce, je sponzorem a organizátorem činností sebeobhájců, zajišťuje poradenskou činnost pro ty, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením. To všechno vykonává s vysokou mírou empatie a zaujetím ve vztahu k handicapovaným.

Eva Liberdová

Křišťálový kamínek 2011 získává za rozsáhlou publikační činnost ve prospěch lidí, kteří ohluchli během svého života. Snaží se také o osvětu veřejnosti. Za tím účelem založila web: evaliberdova.net s informacemi, které přibližují postavení lidí, jež ztratili sluch. Stěžejním tématem tohoto projektu je přístupnost celoživotního vzdělávání i možnost zaměstnání. Od svých 15 let má diagnostikovanou úplnou hluchotu na obou uších, přesto pracuje s osobami s mentálním postižením. V záhlaví jejího webu je napsáno: Překážky v nás burcují vlohy, které by za příznivých okolností zůstaly dřímat. V případě Evy Liberdové to platí dvojnásob.

Jindřich Jonák

Ač je na vozíku, nebo možná právě proto, dělá tento Jihlavan mimořádnou a záslužnou práci pro ostatní vozíčkáře – mapuje dostupnost různých lokalit. Vytvořil webové stránky s odkazy na výlety, možnosti ubytování apod. Je obdivuhodné, co všechno dokázal – na vozíku projel kus Rakouska, vyjel v Alpách až pod nejvyšší vrchol, navštěvoval univerzitu třetího věku… Je neúnavný a jeho pomoc ostatním nezištná a naprosto obdivuhodná.

Klauni z Balonkova

Dobrovolníci, kteří navštěvují dětská oddělení nemocnic v Moravskoslezském kraji, ústavy sociální péče a také seniory.

Součástí letošního ročníku Křišťálový kamínek byla opět výtvarná soutěž s názvem Zkuste to s námi anebdobrovolnictví se meze nekladou. Odborná komise vyhodnotila 10 nejlepších obrázků, které byly od 25. září do 1. října draženy v rámci charitativní aukce na internetovém portále www.aukro.cz. Mezi výtvarníky bylo nakonec rozděleno 22 900 Kč a všichni získali hezké věcné ceny od Zastoupení Evropské komise v ČR.

Do Asociace TRIGON letos přišlo více než 200 soutěžních prací. Osmadvacet dorazilo dokonce až ze vzdálené Zambie. Obrázky malovaly chudé handicapované děti z dětských domovů, kterým pomáhá česká organizace Papežská misijní díla. Pomoc těmto dětem se dá přirovnat k zázraku. Je to z velké části zásluha laskavé a trpělivé péče řeholních sester, že i děti s velkým postižením se v dětském domově naučí chodit a o sebe postarat. „Do Afriky posíláme desítky pastelek, fixů, voskovek a jiných malířských potřeb, které návštěvníci přinesli jako symbolické vstupné na Křišťálový kamínek. Děkujeme všem za malé výtvarníky, pro které je mnohdy pouhá čtvrtka papíru, na kterou mohou malovat, velkým bohatstvím,“ řekla ředitelka EDH po skončení slavnostního večera Olga Rosenbergerová.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036