Rubriky
Aktuality EDH 2022

Přípravy Evropských dnů handicapu v Ostravě vrcholí

V Evropě ojedinělý projekt s názvem Evropské dny handicapu (EDH) není třeba popisovat. Tato podzimní akce se výrazně propsala do programu významných počinů města Ostravy a Moravskoslezského kraje. Nutno připomenout, že letošní už 30. ročník EDH se bude konat ve dnech od 4. do 6. října v rámci předsednictví České republiky v Radě Evropské unie a s partnerstvím Evropské sítě proti chudobě a sociálnímu vyloučení v ČR.

  „V těchto dnech vrcholí ladění veškerých detailů náročné přípravy. V úterý 4. října 2022 se uskuteční v Multifunkční aule GONG v areálu Dolních Vítkovic mezinárodní multioborová konference s názvem Vzdělávání a sociální politika 21. století v kontextu faktorů ovlivňujících kvalitu života znevýhodněných skupin. Věřím, že debata o cílech, příležitostech a proměnách české společnosti včetně sdílení stávajících zkušeností a příkladů dobré praxe v kontextu školství, rodiny, bydlení a práce, zaujme a přinese nové poznatky a podněty,“ řekla Olga Rosenbergerová, ředitelka EDH z pořádající Asociace TRIGON.

Téhož dne večer budou na slavnostním večeru již pošestnácté předána osobnostem i organizacím prestižní ocenění Křišťálový kamínek. „Zvláště v dnešní době považujeme za důležité upozornit na pozitivní vzory v naší společnosti a poukázat na to, že nejsme k dobrým, laskavým a častokrát i nezištným činům lhostejní,“ uvedla O. Rosenbergerová s tím, že následující den budou evropští experti diskutovat během navazujících odborných panelů na žhavá témata současnosti, kterými jsou dostupné bydlení pro handicapované a práce, která se jim vyplatí. Oba panely jsou zaměřeny zejména na cílovou skupinu osob s duševním onemocněním. První z nich se bude konat v zasedacím v sále Zastupitelstva Moravskoslezského kraje, druhý na Katedře zdravotně-sociálních studií, Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity.

Ani letos nebude samozřejmě chybět tradiční vědomostní soutěž Co víš o EU? a výtvarná soutěž pro talentované kreslíře či malíře. Na autory nejzdařilejších prací také letos čeká slavnostní dopoledne s předáním věcných cen. Doprovodný program doplní ještě jedna specialita, a to křest charitativního kalendáře k „desátým narozeninám“ Mléčného baru NAPROTI, kde nacházejí pracovní příležitosti právě lidé s handicapem.

Dolní oblast Vítkovic