Rubriky
EDH 2011

Partneři a sponzoři hledají cesty, jak pomáhat potřebným

Asociace TRIGON s každým přijatým příspěvkem bere na sebe také závazek – nezklamat důvěru dárce a peníze použít na účel, na který byl dar věnován. Sebelepší snaha zaměřená na zlepšení podmínek života našich znevýhodněných spoluobčanů ani pořádání těch nejzajímavějších akcí nejsou možné bez podpory mnoha osobností a institucí. Určitě největší poděkování posílají organizátoři XIX. ročníku Evropských dnů handicapu 2011 statutárnímu městu Ostrava, které je generálním partnerem tohoto významného mezinárodního projektu.

Malá anketa pro sponzory
1. Proč jste se rozhodli podpořit EDH?
2. Jaký je vztah vaší společnosti k dobrovolnictví?

Zuzana Pavlíčková, Zastoupení Evropské komise v České republice

  1. Evropská komise podporuje aktivní zapojení osob se zdravotním postižením do společnosti. Občané EU se zdravotním postižením jsou největší skupinou znevýhodněných občanů. Navzdory vývoji v posledních letech jejich zapojení do společnosti nedosahuje žádoucí úrovně. Proto Evropská komise hodlá začít s uplatňováním nové strategie EU v oblasti zdravotního postižení na období 2010-2020 konkrétními akcemi v různých oblastech politiky, aby zajistila požívání stejných práv pro lidi se zdravotním postižením. V této souvislosti Zastoupení Evropské komise v České republice těší, že je partnerem Evropských dnů handicapu. Stejně jako v minulých letech bude toto mezinárodní setkání pro osoby se zdravotním postižením a odborníky důležitoupříležitostí k výměně názorů a vypracování návrhů a pro tvůrce politiky příležitostí poučit se z jejich odborných znalostí založených na praxi.
  2. Evropská komise pomáhá mladým lidem k účasti v dobrovolnických projektech. Prostřednictvím Evropské dobrovolné služby vyjíždějí tisíce dospívajících a mladých lidí do zahraničí, aby se tam věnovali výuce, podporovali kulturní povědomí a rozvíjeli dovednosti důležité pro život. Například dobrovolníci v kodaňském domově Verahus pomáhají postiženým klientům v jejich každodenním životě. Organizují společné volnočasové aktivity, jako je malování, hudba, hry nebo sport, nebo doprovází postižené na výletech. Komise bude podporovat výměnu správných postupů mezi orgány členských států a dobrovolnickými organizacemi. Pozornost bude soustředěna na školení dobrovolníků, na akreditaci a zajištění kvality a také na účinné a efektivní srovnávání potenciálních dobrovolníků s příležitostmi dobrovolné práce. Komise hodlá podněcovat nové iniciativy na vytváření celoevropských kontaktů, aby mezi dobrovolnickými organizacemi a jinými odvětvími (zejména podnikatelským sektorem) podpořila přeshraniční výměnu a součinnost. V průběhu Evropského roku dobrovolnictví budou vyzdviženy a podpořeny stovky aktivit a projektů jako například Turné Evropský rok dobrovolnictví 2011, Zpravodajstvíz Evropského roku dobrovolnictví nebo čtyři tematické konference. Národním webem k ERD 2011 byl určen www.dobrovolnik.cz.

Ing. Zdeněk Procházka, Partners For Life Planning a.s

  1. Společnost Partners s Asociací Trigon spolupracuje již delší dobu a pomoc handicapovaným vnímáme jako součást naší sociální odpovědnosti. Velice se nám líbí projekty Trigonu na podporu handicapovaných, jako například Evropské dny handicapu, které jsou v Ostravě tradicí.
  2. Poradci Partners denně komunikují s lidmi ve svém okolí při plánování jejich financí. Sounáležitost s lidmi v regionu, ve kterém působíme, je pro nás velmi důležitá. Proto už několik let udělujeme granty nadacím,občanským sdružením, dětským domovům a dalším charitativním organizacím, ke kterým máme blízko. Necelýmilion korun jsme rozdali na 19 grantů po celé republice v loňském roce a letos to bude podobné. Společnost Partners navíc podporuje přímé zapojení poradců do vybraných charitativních projektů, ať již pomocí, aktivitami nebo vlastními prostředky. Některé iniciativy vznikají zcela spontánně, například po povodních sebraly skupiny kolegů nářadí a šly pomáhat do poškozených vesnic svých regionů. Snažíme se zkrátka být součástí komunity, ve které žijeme a pracujeme.

Tomáš Svrčina, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Krajská pobočka – Moravskoslezský kraj

  1. VZP podpoří EDH již druhým rokem, a to z prostého důvodů – tento projekt je pro nás velice zajímavý a koresponduje s hodnotami a cíli, které naše pojišťovna naplňuje. Zaměření celé akce, které je směrováno na spolupráci mezi odborníky v oblasti pomoci osobám s handicapem a jejich integraci do společnosti, je pro nás problematikou velmi blízkou. Jsme rádi, že máme příležitost podpořit akci, na které se prezentují takéumělecké aktivity a kreativní dovednosti osob s handicapem. Pevně věříme, že podpora ze strany VZP přispěje ke zvýšení kvality poskytovaných služeb a profesionalizaci neziskových organizací. VZP vítá jakoukoliv možnost věnovat čas, energii a vše potřebné k tomu, aby se mohla přiblížit problematice lidí s různým druhem postižení.
  2. Dlouhodobě se snažíme o spolupráci se subjekty, které činnost dobrovolnictví podporují. Vážíme si tétoaktivity a věříme, že budeme moci pomáhat touto formou i nadále. Je na každém z nás, jakým stylem je schopen tento pojem naplnit. Hledejme proto v sobě cesty, jak pomáhat těm, kteří to nejvíce potřebují.

Linda Ešková, Severomoravská plynárenská, a.s., člen skupiny RWE

Humanitární činnost RWE se zaměřuje zejména na pomoc dětem, seniorům a zdravotně handicapovaným. Tuto charitativní podporu společnost poskytuje hlavně prostřednictvím neziskových organizací a renomovaných nadací. Společnost Severomoravská plynárenská, a.s., člen skupiny RWE, se proto rozhodla již podruhé podpořit významnou akci Evropské dny handicapu v Ostravě.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036