Rubriky
EDH 2011

Seminář

Úspěšné projekty si cestu vždycky najdou

Rok 2011 byl vyhlášen Evropským rokem dobrovolných činností na podporu aktivního občanství, což znamená, že základním účelem je podněcovat a podporovat úsilí k vytvoření podmínek pro dobrovolnictví v Evropské unii (EU) a zajišťovat větší zviditelnění dobrovolných činností v EU, a to zejména výměnou zkušeností a osvědčených postupů. A právě příklady dobré praxe všech forem dobrovolnictví v zemích Evropské unie se staly ústředním tématem semináře Evropských dnů handicapu v Ostravě.

Michal Urban, ředitel odboru pro mládež Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR uvedl, že dobrovolnictví v Česku se začíná posunovat soustavným tlakem okolí dopředu. „Úspěšné projekty si v této oblasti cestu k lidem vždycky najdou, ale mnohdy organizacím chybí odvaha. Je velmi dobře, že se o dobrovolnictví dnes mnohem výrazněji a častěji hovoří a zvyšuje se nejen kvalita poskytovaných služeb, ale i jeho společenské uznání“.

Koncepce dobrovolné podpory si zasluhuje velkou míru pozornosti z mnoha důvodů, ale nikoli jen proto, že je zadarmo. Seminář věnovaný dobrovolnictví potvrdil, že formy, jakými se tyto činnosti daří realizovat v Polsku, Itálii i Česku a dalších zemích, určují nejen dobrovolníci, kterých je v ČR přes jeden a půl milionu, ale hlavně na samotných neziskových organizacích. Bez spolupráce, zlepšení komunikace a vzájemné důvěry neziskového sektoru, veřejné správy, firem a dalších institucí se dobrovolnictví nepodaří rozšiřovat a veřejností vnímat, jako podnikatelský a veřejný standard.

Mnoho lidí by se rádo stalo dobrovolníkem, ale neví jak na to

Mezinárodního semináře o dobrovolnictví v zemích EU se zúčastnila také poslankyně Parlamentu ČR Jaroslava Wenigerová. V průběhu jednání si udělala chvíli čas na krátký rozhovor.

Stála jste u zrodu Česko-francouzských dnů, dnes Evropských dnů handicapu. Často se jich osobně účastníte, máte možnost sledovat, kam se posouvají. Tušila jste, že budou mít tak dlouhé a úspěšné trvání?

Když jsme v roce 1992 zorganizovali 1. ročník Česko-francouzských dnů, jehož jsou Evropské dny pokračovatelkou, tak jsem samozřejmě nemohla tušit, že se tyto dny „dožijí“ čísla 19. Považuji to za obrovský úspěch. Důležité je, že jsou stále aktuální témata, na něž EDH mohou reagovat a je o ně zájem nejen mezi našimi odborníky, ale i čím dál více jsou navštěvovány odborníky ze zahraničí. Stále jsou lidé, kteří jsou entuziastickými a zároveň profesionálními organizátory. A bez finanční podpory města Ostravy, která je štědrá, i dalších sponzorů by se tyto dny těžko konaly. Zároveň je to dnes už velice prestižní akce města Ostravy. Osobně jsem navštívila seminář věnovaný dobrovolnictví, potěšilo mne setkání s dětmi ve Speciálních školách kpt. Vajdy v Ostravě-Zábřehu a samozřejmě jsem si nemohla nechat ujít slavnostní večer Křišťálový kamínek na Černé louce.

Je podle Vás dnešní doba nakloněná podpoře podobných projektů?

Jak vidíte, 19. ročník EDH je před námi. To, že vůbec je, svědčí o tom, že ti, kteří mohou být nakloněni, nakloněni jsou. Neboť vždy je to o lidech, kteří se dokáží správně rozhodnout. V naší společnosti je opravdu hodně lidí, kteří jsou ochotni pomoci, například sbírkami při živelných katastrofách u nás či v zahraničí. To, že tématem EDH je dobrovolnictví, je moc dobře. Mnoho lidí by se rádo stalo dobrovolníkem, ale neví jak na to. Je správné o tom hovořit, neboť právě tyto aktivity přispívají k zušlechťování naší společnosti, která to velice potřebuje.

Co byste popřála EDH do dalších minimálně devatenácti let?

Co bych popřála EDH do dalších let? To, o čem jsem psala v úvodu. Témata, která oslovují, zájem odborníků, ale i laiků a rodičů zdravotně postižených dětí. A stálou podporu města Ostravy. Velice ji oceňuji a není to v naší české, moravskoslezské kotlině tak úplně zvykem.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036