Rubriky
Nezařazené

WORKSHOP O ZVLÁDÁNÍ AGRESIVITY DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH

Pracovní workshop pro pedagogy, sociální pracovníky a zájemce spolupracujících profesí vedl 8. října v Kavárně U6 Dolní oblasti Vítkovic ředitel Dětského domova se školou a základní školy, Ostrava-Kunčice. Roman Pavlovský se zaměřil na praktické možnosti, jaké mají pedagogové při zvládání agresivity dětí a dospívajících nejen s poruchou chování.

Dvacítka účastníků workshopu měla možnost prožít si jednotlivé přístupy k osobám se sklony k agresivnímu chování. Bez ohledu, zda je potřeba komunikovat s dítětem, nebo jeho rodiči pod tlakem. Podle R. Pavlovského se nabízí v takových situacích jednat s lidmi jako s podřízenými, jako s pacienty, jako s partnery i jako s VIP osobami. Lektor názorně ukázal výhody a nevýhody všech řešení a zvlášť se zaměřil na limity při práci s agresivními dětmi a dospívajícími.

„Vždy je potřeba rozlišit, zda jde o agresi proaktivní nebo reaktivní. A na tomto poznání pak postavit komunikační rámec,“ uvedl mimo jiné Roman Pavlovský. Během diskuzí došlo také na možnosti naslouchání a respekt i na základní úlohy speciální pedagogiky.

Pozornost byla věnována také řešení krizových situací, a to včetně veškerých rizik, která z nich mohou učitelům nebo sociálním pracovníkům plynout.
PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036