Rubriky
Nezařazené

Workshop

Handicapovaní by měli mít šanci být zaměstnáni

Workshop EDH 2010 byl speciálně zaměřen na téma uplatnění dospělých osob s poruchou autistického spektra a pracovní uplatnění respektující charakter postižení lidí s handicapem. „Samozřejmě se mnohé změnilo v zákonné úpravě, tuto skutečnost nemůžeme opomenout, ale jestliže na trh práce doléhá v současné době ekonomická krize, tak u zdravotně postižených tím více. Také možnosti, které mají zaměstnavatelé v rámci zvýhodnění v zaměstnávání osob se zdravotním postižením, nejsou bohužel natolik lukrativní, aby je inspirovaly k jejich zaměstnávání. Ale co osobně vnímám za posledních 20 let jako nesmírný posun dopředu, to je spíše benefit, že lidé si začali všímat právě zdravotně postižených. Mám dojem, že se mezi zaměstnavateli objevuje stále více těch, kteří do této oblasti vkládají entuziasmus a vztah k postiženým,“ řekla odborná garantka workshopu Olga Krejčířová z Ústavu speciálněpedagogických studií – PF Univerzity Palackého Olomouc.

„Ideálem by bylo, kdyby každý handicapovaný měl šanci být zaměstnán, ale stůjme nohama pevně na zemi, nemůžeme být dogmatici. Musíme sledovat trendy a technologie na trhu práce a dávat nové příležitosti osobám se zdravotním postižením. Nejvíc se nám daří ve službách. Nejen, že se mohou postižení uplatnit na trhu práce, ale v této oblasti lze upravovat pracovní podmínky. Hodně záleží na typu zdravotního postižení. Jsou profese, kde najde uplatnění zrakově nebo sluchově postižený, ale vůbec nejsou vhodné třeba pro mentálně postiženého. Prostě musíme respektovat jejich schopnosti. Už máme dobré zkušenosti z ústavní péče, kdy klienti domovů pro zdravotně postižené nacházejí možnosti vzdělávání v učilištích a praktických školách. Vše je v lidech a postojích k lidem,“ uvedla Olga Krejčířová, které se podařilo koncipovat na Univerzitě Palackého Olomouc nový studijní obor -speciální andragogiku.

Jůnův statek v Sedleci u Prahy zve na kančí hody

V současné době se ukazuje, že dalšími trendy v zaměstnávání handicapovaných, ale ne jedinými, jsou rekvalifikace garantované úřady práce a sociální podniky. Zatím se v České republice v tomto ohledu stále jen experimentuje, ale příklady dobré praxe už existují. Jedním z nich je nesporně sociální firma Jůnův statek v Sedleci u Prahy. „Provozujeme restauraci, penzion a také malý obchůdek se smíšeným zbožím. Zaměstnáváme30 osob s duševním onemocněním a 6 s jiným znevýhodněním,“ řekl na workshopu EDH 2010 vedoucí Jiří Novák.

Sociální firma není v našich končinách příliš obvyklým jevem. Proč si myslíte, že neexistuje v Česku více podobných subjektů?

„No vidíte, a já mám zrovna pocit, že v poslední době vznikají sociální firmy jako houby po dešti. Je to otázka tak zhruba posledních tří let, kdy to začalo, ale v současnosti se objevují další a další. Myšlenka zaměstnávat zdravotně znevýhodněné, snaha samouživit se a nebýt závislý na podpoře státu je lákavá. Jedním z mnoha důvodů může být i nešťastná grantová politika, kdy finance žadatel získá pouze na rok a zpravidla nepřijdou dříve než v dubnu. A do té doby si musí každý pomoci, jak dokáže. Volné finance produkované sociální firmou mohou tuto díru alespoň částečně zalepit. A ještě něco – provozování sociální firmy asi nejspíš nikdy velký zisk nepřinese. Vždy to bude na pokraji přežití. Zaměstnávání znevýhodněných lidí znamená obrovské náklady, které běžná komerční firma nikdy neřeší. Mám na mysli třeba náklady spojené s administrací, zaučováním a zapracováním zaměstnanců, rozpor mezi mzdou znevýhodněných a jejich výkonností a podobně. Na druhou stranu si myslím, že než transformovat chráněné dílny nebo učit neziskovky podnikat, je účinnější přimět komerční firmy zaměstnávat zdravotněznevýhodněné a stát se tak vlastně sociální firmou. Tím se vyhneme budování nových takzvaných pracovních ústavů pro handicapované. Navíc business firmy podnikat umějí, neziskovky s tím často mají problémy. Podle mého názoru je lepší poskytnout zdravotně znevýhodněným práci v prostředí běžné firmy. V tom spočívá cíl začleňování handicapovaných do normálního života.“

Ale proč by to komerční firmy dělaly?

„To ať si asi každý zodpoví sám. Já osobně mimo povinnost zaměstnávat na 25 zaměstnanců jednoho zdravotně znevýhodněného jiný důvod neznám. Často je pro firmu jednodušší zaplatit pokutu a o nic se nestarat. Opravdu ale chybí uzákonění pojmů jako sociální firma, sociální podnikání. Jakákoli komunikace s úřady bývá v tomto směru velmi komplikovaná. Celá státní správa tyto pojmy nezná a neví, jak s nimi zacházet. To je také jeden z důvodů, proč jsme byli u zrodu platformy sociálních firem.“

Zaměstnáváte celkem velký počet lidí. Kde a na čem to nejvíc v takové sociální firmě vázne?

„Právě na tom zaměstnávání znevýhodněných. Respektovat znevýhodnění. Najít mantinely, v kterých se může zdravotně znevýhodněný pohybovat tak, aby svou práci zvládal. Každodenní boj s nemocností. Snaha vyjítzákazníkům vstříc, přestože výkonnost lidí je podstatně nižší. Navíc veškeré naše podnikání je průhledné a transparentní. Nevytváříme černé fondy, netajíme příjmy, odvádíme daně, vše je legální a čisté – to není často v Čechách obvyklé, a to nás také znevýhodňuje před konkurencí.“

Chystáte nové projekty? Budete rozšiřovat služby?

„V podstatě pořád něco plánujeme. Příští týden se na statku uskuteční kančí hody. Samozřejmě musíme mít kance se šípkovou omáčkou a kance se zelím. Provozně doděláváme rekonstrukci kuchyně restaurace a výčepu. Příští týden budeme instalovat novou úpravnu vody. Jinak v nejbližší době plánujeme rozšíření provozu prádelny a s tím související navýšení obratu. Přijímáme 2 nové pracovníky, oba dva na nově vzniklá pracovní místa. Chceme zlepšit náš marketing a proniknout více do business sektoru. Chceme začít pracovat na atraktivní nabídce našich služeb pro firmy a zákazníky. Doděláváme okolí objektu. …pořád se něco děje.“

Kdybyste se měl rozhodovat dnes, byl byste i po zkušenostech, které máte, vedoucím sociální firmy?

„Letos vám mohu odpovědět – ano, jsem rád vedoucím sociální firmy. Ale týká se to letošního roku. Loni jsme si prošli krizí, kdy jsem měl pocit, že už toho bylo dost. Na druhou stranu nás všechny obtíže a problémy posílily a postrčily dopředu.“PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036