Rubriky
Nezařazené

Zájem o workshop organizátory mile překvapil

Praktické poznatky z Podpory vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra zazněly na workshopu 7. října ve Speciálně-pedagogickém centru při ZŠ Kpt. Vajdy v Ostravě-Zábřehu, kterého se zúčastnilo osm desítek speciálních pedagogů. „Obrovský zájem o tuto problematiku nás překvapil. Na workshop přijeli dokonce kolegové z jiných krajů. A dotazy, které zaznívaly, byly velmi konkrétní. Diskutovali jsme o detailech z naší poradenské činnosti,“ říká ředitelka ZŠ Kpt. Vajdy v Ostravě-Zábřehu Eva Sroková.

Odborníci speciálně-pedagogického centra sledují vývoj dítěte od předškolního věku. Jezdí do škol a rodin Moravskoslezského kraje, kde pomáhají vytvářet individuální plány vzdělávání a výchovy žáků s autismem, doporučují nejvhodnější školská zařízení. Konkrétně se starají o 433 klientů od 3 do 26 let a usilují o jejich zařazení do společenského života, případně do pracovního procesu. Koordinační centrum poradenských služeb pro klienty s poruchou autistického spektra existuje devět let, takže v současnosti má v péči také studenty na středních školách.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036