Rubriky
Nezařazené

SOUTĚŽ „CO VÍŠ O EU?“

NEJDE JEN O SOUTĚŽENÍ, DŮLEŽITĚJŠÍ JE KAMARÁDSTVÍ A ZÁBAVA

Každoroční součástí Evropských dnů handicapu je vědomostní soutěž Co víš o EU. Tentokrát se jí zúčastnilo deset družstev z České republiky, Polska a Slovenska. V tělocvičně základní školy v Ostravě-Zábřehu plnilo 2. října čtyřicet žáků vědomostní a výtvarné úkoly.

„Děti obdržely k vyplnění testy tematicky zaměřené na evropská města, ve druhé části soutěže dostaly za úkol ztvárnit postavu v životní velikosti a s handicapem, který si vylosovaly. K dispozici měly barvy, látky, lepidla, štětce, provázky. Když byla díla hotova, seznámila čtyřčlenná družstva porotu s výtvarnou technikou, popsala druh postižení a navrhla, jak takové osobě pomáhat,“ uvedla Hana Václavíková, zástupkyně ředitele pořádající Základní školy Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a.

Sedmý ročník soutěže měl samozřejmě své vítěze, i když podle H. Václavíkové nikomu až tak o medaile nešlo. „Pro děti jsou víc podstatné společně strávené chvíle, celoroční těšení se na setkání s kamarády. Už teď se ptají, kdy zase do Ostravy pojedou,“ řekla H. Václavíková. Přesto je třeba uvést, že první místo v soutěži Co víš o EU vybojovali žáci Speciální školy Jana Pavla II. z Katovic, druhou příčku obsadila ostravská Základní škola U Haldy a třetí místo zůstává doma – v Základní škole Kpt. Vajdy.

Mezinárodní vědomostní soutěže se účastnily děti ve věku 10-15 let. Jejím cílem je stírat rozdíly mezi zdravými a handicapovanými, překonávat jazykové bariéry, učit spolupráci a pomoci navázat nová přátelství. To se podle H. Václavíkové daří účastníkům akce rok od roku lépe.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

KULATÝ STŮL

JAK VZDĚLÁVAJÍ A CO NABÍZEJÍ SPECIÁLNÍ ŠKOLY HANDICAPOVANÝM ŽÁKŮM, O TOM SE DISKUTOVALO TŘETÍ DEN EVROPSKÝCH DNŮ HANDICAPU

Takzvané kulaté stoly jsou osvědčenou platformou pro předávání zkušeností, živé debaty a navazování profesních i osobních partnerství. Setkání u kulatého stolu na Střední škole prof. Zdeňka Matějčka, které se v rámci Evropských dnů handicapu uskutečnilo 1. října, svůj účel splnilo. Celé dopoledne se šedesát jeho účastníků věnovalo systému vzdělávání a pedagogickým terapiím ve speciálním školství. Pozvání do Ostravy přijali také hosté z Rumunska, Francie, Itálie a Belgie.

„V Moravskoslezském kraji funguje k dnešnímu dni 14 speciálních mateřských škol, které navštěvuje více než 450 dětí. Máme 43 základních škol určených pro děti se zdravotním postižením s kapacitou přibližně 3 tisíce žáků. V posledních letech pozorujeme pokles zájmu o takové vzdělávání a nárůst počtu dětí individuálně integrovaných do běžných základních škol. To je velmi potěšitelný trend,“ řekla na úvod náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Věra Palková.

Zástupce ředitele ostravské SŠ prof. Z. Matějčka přiblížil historii školy, kapacitu a vzdělávací činnost: „Vyučujeme jeden tisíc žáků, z toho děti se speciálními potřebami tvoří asi jednu třetinu. Nabízíme obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou i vzdělání zakončené výučním listem.“

Inspektorka pro speciální vzdělávání v rumunské Alexandrii seznámila přítomné se zákony a systémem tamních škol pro žáky s handicapem. „Legislativní rámec v Rumunsku stanoví, že vzdělávání je národní prioritou. Pro děti se speciálními potřebami jsou k dispozici krajská informační a pomocná vzdělávací centra, mimoškolní kabinety, školní centra inkluzivního vzdělávání a speciální školy. Nabízíme podporu každému dítěti,“ uvedla Marilena Ion. Odpovídala ale také na otázky, například jak vypadá v Rumunsku integrace postižených dětí do běžných tříd. „Většinou máme ve třídách 30 dětí. Za každé integrované dítě může ředitel snížit počet zdravých dětí, a to v poměru – za jedno handicapové dvě zdravé. Děti s lehkým mentálním postižením navštěvují běžné školy. U složitějších případů se k zařazení vyjadřuje odborná komise. Konečné rozhodnutí je ale vždy na rodičích. Když trvají na integraci i vážně postiženého dítěte do klasické školy, pak jsme povinni mu poskytnout asistenty, řečovou terapii i jakoukoli další pomoc,“ vysvětlila M. Ion.

O ergoterapii, dramaterapii, arteterapii a muzikoterapii mluvily pedagožky SŠ prof. Z. Matějčka Jarmila Volná a Eva Sedlačíková. Školní poradenské pracoviště školy přiblížila Jana Matochová. „Práce s handicapovanými dětmi je stejná jako se zdravými. Mají úplně identické potíže s láskami, rodiči, kamarády. Mohou se obrátit na školního psychologa, výchovného poradce, školního metodika prevence, speciální pedagogy. Svěřují se i prostřednictvím schránky důvěry, e-mailem nebo osobně svým učitelům. Naše poradenské pracoviště nabízí krizová řešení šikany, záškoláctví, drog, pomoc při volbě vhodného oboru vzdělávání, adaptační programy, diagnostiku sociálního klimatu i různá dlouhodobá podpůrná opatření,“ uvedla školní psycholožka.

Prezidentka Asociace podporující děti se speciálními vzdělávacími potřebami z Rumunska hovořila o metodách psychodiagnostiky, tréninku autonomie osobnosti, pracovních terapiích, logopedické, fyzikální a ludo terapii i kognitivní stimulaci, kterým se v Alexandrii věnují.

Závěr kulatého stolu patřil prezentaci interaktivní podlahy vyvinuté pro výuku a pohyb postižených dětí. „Náš program podporuje abstraktní myšlení, emoce, paměť, motoriku a orientaci v prostoru. Pomocí projektoru promítáme na podlahu nebo stěnu obrázky, které reagují na pohyb dětí. Skvělé uplatnění má interaktivní podlaha v kinezioterapii, rehabilitačních psychoterapiích, snižuje sociální izolaci, pomáhá porozumění řeči a rozvoji motoriky,“ řekl Martin Kožoušek, jednatel společnosti Interactstyle ČR. Produkt, který vzbudil velký ohlas, bude podle něj možno hradit z evropských dotací.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

KREATIVNÍ DÍLNA

RUMUNY NADCHLA PRÁCE S KERAMICKOU HLÍNOU JAKO PROSTŘEDKEM ARTETERAPIE

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Frýdek-Místek hostila 2. října vzácnou návštěvu. V rámci Evropských dnů handicapu si přijelo prohlédnout její dílny a učebny 6 speciálních pedagogů z Rumunska, úředníci kraje i učitelé rýmařovské umělecké školy. Kreativní dílna, na které se seznámili s příklady dobré praxe terapií ve speciálním školství a vyzkoušeli si jeden druh arteterapie, byla přijata s nadšením.

„S rumunskými kolegy spolupracujeme už delší dobu. Byli jsme se za nimi podívat a navázali velmi dobré vztahy. Protože je zaujaly terapeutické aktivity školy – muzikoterapie, canisterapie, arteterapie a další, připravili jsme pro ně ukázku práce s keramickou hlínou. Všichni dostali zástěry, hlínu, desky, vodu, návod na výrobu jednoduchého anděla a vrhli se do práce,“ popsala čtvrteční dopoledne ředitelka školy Ilja Maloušková. Jak se smíchem dodala, vzniklá dílka byla skutečně originální.

„Práce s hlínou je vynikající formou terapie. Dnes si to ověřili úplně všichni. Byli nadšeni nejen vybavením dílen, ale také vyučováním v naší škole, které si mohli prohlédnout. Nakoukli do třídy, v níž děti pracovaly se dřevem, na hodinu vaření, seznámili se s prací na interaktivní tabuli,“ uvedla I. Maloušková.

Protože převoz keramických andělů do Rumunska by byl komplikovaný, darovali je autoři škole. Na oplátku si každý vybral andílka vytvořeného jejími žáky. Do rumunské Alexandrie tak poputují sošky ze Střední školy, Základní školy a Mateřské školy Frýdek-Místek. Evropské dny handicapu zakončila úspěšná kreativní dílna. Rumunským andělům patří ve frýdecko-místecké škole čestné místo.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

FOTBALOVÝ TURNAJ

SLOVENŠTÍ FOTBALISTÉ SI ODVÁŽEJÍ Z OSTRAVY PRVENSTVÍ

Šest mužstev z Itálie, Polska, Maďarska, Slovenska a České republiky se zúčastnilo 5. ročníku mezinárodního turnaje ve sjednocené kopané, který se konal ve Sportovním areálu Varenská v Ostravě 2. října. Tato část doprovodného programu Evropských dnů handicapu patří bezesporu k nejzajímavějším akcím. Kdo by totiž neměl rád fotbal! Zvláště, když fotbalisté se znevýhodněním spolu se svými zdravými spoluhráči nechávají na hřišti svá srdce.

„Vůbec jsem si nedokázal představit, jak takový turnaj vypadá. A byl jsem opravdu mile překvapen, když jsem kluky viděl. Mají velmi dobrou techniku a během celého turnaje podávali výkony, za které by se nemusel stydět ani profesionální fotbalista. Tleskám všem, dnes by si vítězné poháry zasloužil každý tým,“ řekl obránce Michal Frydrych z FC Baník Ostrava.

Z Ostravy si zcela zaslouženě odvážejí vítězný pohár mladí fotbalisté z Trenčína, na druhém místě skončili hráči z Polského Těšína a pomyslný bronz patří maďarskému týmu z Fés Györ. Na domácí mužstvo SK Medvědi zůstala „bramborová“ medaile, ale to nic nezměnilo na jejich obrovské radosti ze hry. Také letos byl vyhlášen nejlepší brankář turnaje – stal se jím Ondřej Šuráb z Ostravy. Nejlepším střelcem byl Mateusz Sojka z Polska a největší sympatie diváků, hráčů i organizátorů měl Ital Mirko Benini.

Ředitelka Evropských dnů handicapu Olga Rosenbergerová bezprostředně po slavnostním vyhlášení výsledků řekla: „Mohli jsme sledovat, že sport skutečně spojuje. Fair play a přátelská atmosféra během celého dne byla opravdu nakažlivá. Gratuluji všem, nejen vítězům. Některé zápasy byly hodně těžké a finálové penalty dramaticky napínavé. Na tom se shodli všichni, kteří letos přišli fandit a povzbuzovat.“PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

WORKSHOP

WORKSHOP EVROPSKÝCH DNŮ HANDICAPU UKÁZAL, KDE JSOU NEJVĚTŠÍ PROBLÉMY VE VZDĚLÁVÁNÍ A NEDOSTATKY V ZAMĚSTNÁVÁNÍ HANDICAPOVANÝCH LIDÍ

Na zkušenosti a poznatky z konference a semináře letošních Evropských dnů handicapu navázali 10. října během workshopu zástupci italské Cooperativa Sociale CILS Cesena, hosté z francouzských organizací Futura Cooperativa sociale socio-sanitaria onlus a Les Genets d Or a čeští odborníci převážně z Moravskoslezského kraje. Konstruktivní a věcná výměna názorů a příkladů dobré praxe ukázala, jak jsou problémy ve vzdělávání a zaměstnávání postižených lidí v jednotlivých zemích řešeny, jaká zákonná a systémová opatření jim pomáhají. Setkání se uskutečnilo v rámci projektu Inovační kompendium v systému zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v mezinárodním kontextu (IKOZ) a na workshopu byly pregnantně definovány problémy, na které narážejí sociální pracovníci, pedagogové, zaměstnavatelé, samotní handicapovaní, ale také státní instituce a veřejná správa.

„Na jednu stranu máme dlouhodobý nedostatek pracovních míst pro lidi se znevýhodněním, na druhou stranu se potýkáme s neochotou postižených pracovat. Zaměstnavatelům v České republice sice ze zákona vyplývá povinnost handicapované zaměstnat, častěji však volí takzvané náhradní plnění,“ řekla Jarmila Hladilová z Úřadu práce – krajské pobočky v Ostravě.

Kristina Řeháčková z Charity sv. Alexandra, která se zaměřuje na lidi s duševním onemocněním, poukázala na fakt, že některé osoby s 1. stupněm invalidity nemají nárok na důchod, protože nemohou vykázat patřičně dlouhou odpracovanou dobu.

Podle Simony Balážové (manažerka projektu na podporu zaměstnávání handicapovaných) je nedořešen příspěvek, který je poskytován zaměstnavateli, pokud přijme osobu s postižením. Nárok na něj má totiž pouze 6 měsíců. Po jejich uplynutí bývá handicapovaný většinou propuštěn.

Navázat spolupráci s rodinou, aby podporovala handicapovaného člena v docházení do práce, tak jako to praktikují v zahraničí, navrhovala odborná sociální poradkyně Jana Mařinková.

Na malou motivaci hledat si zaměstnání a pravidelně do něj docházet upozornila Monika Jalůvková, sociální pracovnice. „Lidé se znevýhodněním se obávají, že když začnou pracovat, přijdou o důchod,“ uvedla M. Jalůvková.

„Vyhledávat možnosti, jak uplatnit na trhu práce handicapované osoby, je velmi složité. Zaměstnavatelé ve valné většině nechtějí jednat s opatrovníkem handicapovaného, ale s ním samotným nebo s námi. Ztrácejí zájem o zaměstnávání lidí, za které musí některé právní úkony řešit opatrovník,“ řekla Andrea Řeháčková z Čtyřlístku-Centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava.

Francesco Spoto z CILS Cesena řekl: „Naše organizace dostává od města zakázky a klienti je vykonávají jako služby. Takže zákazník nekomunikuje s handicapovaným, ale s námi. Je to oboustranně výhodné a prospěšné.“

Účastníci setkání se věnovali také nutnosti celoživotního vzdělávání handicapovaných. „Měli bychom si uvědomit, že i dospělí lidé se znevýhodněním potřebují kvalitní přípravu na práci,“ shodly se Olga Rosenbergerová, ředitelka Asociace TRIGON a Olga Krejčířová z Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Podle Krejčířové je největším nešvarem, že handicapovaní mají časovou prodlevu mezi vzděláváním a zařazením do práce. Během této doby ztrácejí mnohdy velmi těžce nabyté pracovní návyky, znalosti i tempo.

„Je třeba myslet na udržitelnost pracovních pozic a apelovat na úřady v tom smyslu, aby zaměstnávaly handicapované v rámci veřejných zakázek, případně si stanovily povinnost poskytnout část konkrétní zakázky formou služby sociálnímu podniku,“ řekla O. Rosenbergerová.

Ambasadorka sociálního podnikání Střední Morava Šárka Dořičáková uvedla, že takovýto závazek si může do směrnic dát kterýkoli úřad. „Například v Praze 12 nebo Mostě to funguje. Zakázku pak nezíská nejlevnější firma, ale místní komunita, která navíc sníží v regionu nezaměstnanost.“

„Podnik nebo firma, která ve Francii nezaměstnává stanovený počet handicapovaných lidí, je sankcionována ve výši 1 500násobku minimální mzdy,“ připomněl Hervé Jean Touffet. Také Itálie má vytvořený podobný systém represí. „Každý rok mají firmy povinnost zaslat úřadům informace o počtu míst pro zaměstnance se znevýhodněním. Pokud je nemají naplněny, platí pokutu 577 euro a dalších 280 euro za každý den,“ potvrdil Guiliano Galassi. Česká republika podle Jarmily Hladilové postupuje podobně, ovšem postihy jsou mnohem nižší – dosahují pouze 60 tisíc korun.

„Nízké sankce pro firmy a také fakt, že finance z těchto pokut se nevracejí zpět do sociálního systému, jako je tomu ve Francii, je skutečně velký problém v České republice,“ shrnula O. Rosenbergerová.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

VERNISÁŽ

SKVĚLÁ ITALSKÁ KÁVA I VERNISÁŽ PRACÍ HANDICAPOVANÝCH POLSKÝCH DĚTÍ. V MLÉČNÉM BARU NAPROTI TO ŽIJE!

Už druhým rokem v Ostravě láká hosty Mléčný bar NAPROTI, kde pracují osoby se zdravotním znevýhodněním. Účastníci letošních Evropských dnů handicapu, na kterých se o zaměstnávání lidí s handicapem diskutovalo v rámci odborného programu, nemohli jeho návštěvu vynechat. Mezinárodní delegace složené z Italů, Francouzů a Američanů zavítaly do tohoto oblíbeného sociálního podniku 9. října u příležitosti vernisáže výtvarných prací
s podtitulem Podívej, co se dá udělat. Autory vystavených kreseb, keramických andělů a dalších výrobků byli autističtí žáci a studenti Sdružení výchovně pedagogických center z polské Wlodzislawi.

„Toto místo je symbolem nejkrásnějšího vztahu zdravých lidí s handicapovanými. Je pro mě velikou ctí zahájit tuto výstavu. Jsem šťastná, že se v Ostravě nachází stále větší prostor pro česko-polskou spolupráci,“ řekla konzulka Generálního konzulátu Polské republiky v Ostravě Anna Olszewska.

Příjemnou atmosféru mléčného baru umocnilo vystoupení malé zpěvačky Agátky, vítězky festivalu polské dětské písně v Havířově, a také pravá italská káva, kterou vůbec poprvé mohli hosté v NAPROTI ochutnat.

„Musím moc poděkovat svému kolegovi a dlouholetému spolupracovníku z Itálie Guilianu Galassimu, který nám přivezl krásný dárek – kávovar italské výroby a také italskou kávu. Mléčný bar tak může rozšířit svou nabídku káv o lahodné a silné italské espreso,“ uvedla O. Rosenbergerová, ředitelka Evropských dnů handicapu a předsedkyně Družstva NAPROTI, které je zřizovatelem mléčného baru.

Nadšení z kvalitního kávovaru neskrývali ani obsluhující. „Je to nádherná pákovka na tři hrnky. Museli jsme samozřejmě absolvovat zaškolení profesionálním baristou, ale stálo to za to. Sami vidíte, že o mini šálky silné kávy je obrovský zájem a od zítřejšího dne můžeme tento lahodný nápoj servírovat každému, kdo k nám zavítá. Srdečně zveme!“ uvedl Karel Matysík.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

SEMINÁŘ

ZAČLEŇOVÁNÍ HANDICAPOVANÝCH OSOB NA TRH PRÁCE OVLIVŇUJÍ PŘEDSUDKY I LEGISLATIVA

Seminář EDH s názvem Chci pracovat, možnosti existují zahájila 9. října v Hotelu Imperial Olga Krejčířová z Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. „Práce pomáhá překonat všechno, u znevýhodněných lidí to platí několikanásobně,“ řekla uznávaná česká speciální pedagožka.

„V Moravskoslezském kraji je momentálně zhruba 85 tisíc uchazečů o zaměstnání. Je skutečně složité najít práci, zvláště, jsme-li nějak v jejím výkonu limitováni. Úřad práce využívá pro tyto případy, kterých je asi 10 procent, aktivní politiku zaměstnávání. Skvělým příkladem dobré praxe je například Mléčný bar Naproti, v němž našlo uplatnění hned několik znevýhodněných osob,“ uvedla ředitelka Úřadu práce v ČR – krajská pobočka Yvona Jungová. O metodách zjišťování úrovně pracovního potenciálu a aplikaci závěrů psychiatrických vyšetření při posuzování vhodnosti a možnosti zařazení handicapovaných lidí do pracovního procesu hovořila zástupkyně přednosty Psychiatrické kliniky při Fakultní nemocnici Olomouc Anežka Ticháčková. „Důležitější je informace, co klient může dělat, než jaká má omezení. V současné době bohužel neprobíhá týmové posouzení schopností a možností člověka – ergodiagnostický tým obdrží zprávu psychiatra a nemůže tudíž posoudit jeho stav komplexně, s dalším konzultováním a zkoumáním,“ zmínila A. Ticháčková ve svém příspěvku „Význam ergodiagnostiky pro pozitivní hodnocení člověka“.

Italská delegace z FUTURA Cooperativa Sociale Socio-Sanitaria Onlus, Řím, popsala osobní asistenci v domácnostech, podporu školní integrace i uplatňování klientů v pracovním prostředí. „Pomáháme postiženým vypracovat životopis a prostřednictvím projektů vstupujeme na trh práce v kooperaci se sociálními službami města Řím,“ řekl Marco Pace. Podle Fabrizia Belelli je nejdůležitější naučit mladé lidi pracovat a dát jim možnost v zaměstnání pokračovat a dlouhodobě se uplatňovat.

Osvědčené metody a techniky v oblasti začleňování postižených osob na trh práce prezentovali také Italové z Cooperativa Sociale CILS, Cesena. Její zástupci informovali účastníky semináře mimo jiné o vedení postižených lidí až k získání zaměstnání, které má několik fází: přizpůsobení, integrace, rozvoj seberealizace a zapojení všech partnerů do osobního plánu.

Jak uvedl Francesco Spoto: „Podle zákona o začleňování handicapovaných osob do firem existuje povinnost zaměstnávat znevýhodněné osoby podle počtu zdravých zaměstnanců. V případě, že firmy tento zákon porušují, platí velmi výrazné pokuty.“

Marco Moretti, sociální pracovník Cooperativa Sociale CILS, Cesena (Itálie), uvedl příklady dobré praxe. „Když se procházíte naším městem, úplně běžně potkáte pracující handicapované společně se zdravými lidmi. Zajišťujeme úklid nemocnic, péči o veřejné prostory, zahrady i provoz malého obchůdku. Na doporučení sociálních služeb se handicapovaný dostává do Cooperativy, kde s ním vypracujeme individuální plán a připravíme ho k nástupu do zaměstnání,“ popsal M. Moretti.

Se specifiky pracovních potřeb zrakově postižených seznámila přítomné speciální pedagožka Univerzity Palackého v Olomouci Dita Finková. Zmínila se o rekvalifikačních střediscích i nedostatečných možnostech studia na českých středních a vysokých školách: „Při výběru školy a následně i zaměstnání je nutné brát na zřetel míru poškození zraku. Většina středních škol nabízí pro tyto studenty pouze manuální obory. Studium humanitních oborů existuje
prakticky pouze formou integrace.“

O tvrdých sankcích pro podniky, které nedodrží normu na zaměstnání handicapovaných osob, mluvil v příspěvku „Pracovní integrace osob s handicapem ve Francii“ také Hervé Jean Touffet, ředitel Zdravotně-sociálního centra Saint Pol-Taulé Les Genets d Or (Francie). „Podle zákona, který u nás platí od roku 2005, musíme pravidelně hodnotit, jaké profesní úrovně naši klienti dosáhli. Cílem je, aby se dostali do běžného pracovního prostředí,“ řekl mimo jiné H. J. Touffet.

Problematice neslyšících se věnovala Eva Souralová. „Hlavním faktorem, který ovlivňuje volbu studijního oboru a poté i povolání, patří úroveň komunikačních kompetencí. Jen velmi malá část neslyšících získá terciální vzdělání. České školství neumí tyto děti na budoucí povolání adekvátně připravit,“ upozornila ředitelka Ústavu speciálněpedagogických studií v Olomouci.

Závěrem si účastníci semináře vyslechli přednášku Olgy Krejčířové „Eliminace negativních dopadů profesní adjustace – benefity“. Zmínila se nejen o finančním přínosu, který člověk získá v zaměstnání, ale také o neocenitelnosti dalších faktorů. „Vždyť pracovní zařazení zlepšuje osobnostní pozice, kognitivní procesy, sebevnímání a společenské uplatnění lidí se znevýhodněním,“ řekla O. Krejčířová.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

NEFORMÁLNÍ ROZHOVORY

V NEFORMÁLNÍCH ROZHOVORECH ZAZNĚLO MIMO JINÉ, ŽE BEZ SPECIÁLNÍCH PEDAGOGŮ JE INTEGRACE DĚTÍ A MLÁDEŽE S HANDICAPEM NEMYSLITELNÁ

Týden Evropských dnů handicapu dal odborníkům na vzdělávání a zaměstnávání handicapovaných lidí prostor nejen pro pronášení příspěvků zpoza řečnického pultíku, ale také možnost setkat se neformálně u šálku kávy či diskutovat v rámci workshopu. Ačkoli se do Ostravy sjely osobnosti z USA, Francie, Itálie, Maďarska i Slovenska, na jednom se shodli všichni – integrovat znevýhodněné děti a mládež je možné pouze citlivě a s ohledem na jejich možnosti a schopnosti. Mimo zasedací sály také například zaznělo:

„Evropské dny handicapu, dříve Česko-francouzské dny, mají zásadní vliv na vnímání problematiky znevýhodněných spoluobčanů. Před dvaceti lety jsme obdivovali francouzské kolegy, stejně tak oni obdivovali entuziasmus a nadšení našich pracovníků při práci s postiženými dětmi a mládeží. Teď můžeme s klidným svědomím říci, že jsme je v komplexní péči o tyto děti dohnali. Jediné, co nám ještě schází, jsou finanční prostředky. Velmi mně vadí, že do debaty ohledně integrace handicapovaných dětí v České republice vstupují diletanti a fundamentalisté, kteří vidí pouze obrovské peníze z Evropské unie, nikoli zájmy a potřeby samotných dětí a organizací, které o ně pečují. Závěry konference, které budou výborným vodítkem pro rozhodování v parlamentu při novelizaci školského zákona, jsou přitom jednoznačné – integrace bude možná až po vytvoření podmínek, a to ještě ne u všech dětí.“ – Jaroslava Wenigerová, zakladatelka Česko-francouzských dnů, bývalá poslankyně

„Pokud se týká zaměstnávání handicapovaných, musím říct, že situace na Ostravsku není nijak růžová. Stejně, jako je málo míst obecně pro všechny zájemce, ani pro ty znevýhodněné jich není nadbytek. Úřad práce momentálně realizuje jeden projekt na podporu zaměstnávání handicapovaných, druhý je vyhlášený. Velice dobrou spolupráci máme s Asociací Trigon, a to zejména v pracovní rehabilitaci. Pozitivní také je, že nový ministr práce a sociálních věcí je velmi nakloněn větší spolupráci se zaměstnavateli. Proto byly posíleny úřady práce o specialisty, kteří budou mít na starost kontaktování zaměstnavatelů a vyhledávání možných pracovních příležitostí, a to i pro handicapované.“ – Yvona Jungová, ředitelka Úřadu práce v ČR – krajská pobočka Ostrava

„Vždy musíme brát ohled na schopnosti dítěte, jak moc rychle jde dopředu. Velice důležitá je také spolupráce s rodinami postižených dětí. Často trvají na integraci dítěte do běžné školy za každou cenu, ne vždy je to však možné nebo potřebné. S nevhodně zvolenou integrací už máme bohužel i špatné zkušenosti. Dítě, které se ze školy musí vrátit do zdravotněvýchovného ústavu, to bere jako svou prohru. Je proto nezbytné doplnit systém integrace a
jejího vyloučení o mezistupeň, integraci částečnou, přizpůsobivou…
České republice bych doporučila najít více forem a modelů zapojení dětí a mládeže do vzdělávání. Není jeden jediný a nejlepší způsob. Pro některé dítě s handicapem je důležité uznání, kterého se mu dostane prostřednictvím školního vzdělání, u někoho to bude spíš chování, někdo dá přednost praktickým zkušenostem a dovednostem. Nesmíme ale zapomenout, že v dnešní době totální inkluze máme stále nedostatek vyškolených a kompetentních vyučujících. A je to právě speciální pedagogika, která musí být doplňujícím faktorem ve vzdělávání pedagogů.“ – Martine Galliou-Jubil, vedoucí zdravotně-vzdělávacího ústavu pro děti a mládež od 6 do 20 let z Les Genêts d‘ Or, Francie

„Evropské dny handicapu vnímám jako přínosnou výměnu zkušeností a také posilování odborného názoru, že integrace dětí s handicapem nesmí být prováděna bezhlavě a neodborně. Vždy musíme dbát na to, které dítě integraci unese a které ne. O inkluzi slýcháme od lidí, kteří se speciální pedagogikou nikdy nepřišli do kontaktu, nevidí, co je podstatné a jak je potřeba získat patřičnou odbornost.
Bohužel musím říct, že vedoucí fakult českých vysokých škol stále nepochopili, že je potřeba, aby i běžní fyzikáři, matematici a češtináři byli vzděláni ve speciální pedagogice. Jen populisté tvrdí, že všechny děti lze integrovat. Nevědí, co říkají.“ – Jiří Pilař, Asociace speciálních pedagogů ČR

„V Itálii velice dobře funguje spolupráce úřadů a sociálních družstev. Obec si uvědomuje, že pokud dá zakázku nám, postaráme se o její provedení, zaměstnáme lidi s handicapem a oni pak nebudou žádat finanční podporu, protože si sami peníze vydělají.
Každá firma má podle své velikosti ze zákona povinnost zaměstnat také adekvátní počet handicapovaných osob. Pokud tak nečiní, čekají ji výrazné sankce. Má ale možnost dát zakázku sociálnímu družstvu a my už se o pracovníky postaráme. Je to výhodné pro všechny.“ – Francesco Spoto, pedagog, Cooperativa Sociale CILS, Cesena, ItáliePR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

KŘIŠŤÁLOVÝ KAMÍNEK – POZVÁNKA

KŘIŠŤÁLOVÉ KAMÍNKY BUDOU PŘEDÁNY TĚM, KTEŘÍ MAJÍ ZÁSLUHU NA ZLEPŠOVÁNÍ ŽIVOTA LIDÍ S HANDICAPEM

Slavnostní a velmi očekávanou akcí Evropských dnů handicapu je každoročně večer, na němž jsou předána prestižní ocenění evropského významu. Křišťálový kamínek opět získají, letos už poosmé, osobnosti, jež se zasloužily o rozvoj a pomoc handicapovaným lidem i výjimeční lidé s handicapem.

V úterý 8. října ho na pódiu společenského sálu Domu kultury města Ostravy převezmou čtyři mimořádné osobnosti. „Rozhodování, komu Křišťálový kamínek předáme, bylo opravdu těžké. Z došlých 44 nominací by si uznání zasloužili úplně všichni,“ uvádí ředitelka Evropských dnů handicapu Olga Rosenbergerová.

Diplomy a věcné ceny získají také výherci výtvarné soutěže Jsem občanem Evropy. „Původně jsme chtěli ocenit 10 kreseb, ale dorazily jich dvě stovky a byly bez výjimky tak úžasné, že jsme se nakonec rozhodli vyhlásit výherců rovnou 15,“ říká O. Rosenbergerová.

Poděkovat oceněným za jejich práci i životní postoje a příklad, který dávají ostatním, přijdou nejen představitelé měst, kraje, firem a neziskových organizací, ale také celá řada umělců. Posluchače Lidové konzervatoře a Múzické školy Ostrava, která jedinečným způsobem pečuje o lidi s handicapem všech věkových skupin, zpěváky Radovana Grubera a Adama Blažka, doprovodí skupina Teamate a smyčcové kvarteto členů Janáčkovy filharmonie. Píseň O. Murse Army of Two a P. McCartneyho The End Of The End nastudovali s ředitelkou Lidové konzervatoře a Múzické školy Ostrava Miloslavou Soukupovou.

O nevšední oživení večera se postará Cirkus trochu jinak a studenti ostravské konzervatoře, kteří se pod vedením principála Václava Pokorného učí už čtvrtým rokem umění pouličních bavičů a artistů.

Závěr večera bude patřit mladé česko-irské kapele Sonic Halo. „Náš styl se těžko popisuje, každá skladba je jiná, vychází z jiných emocí,“ říká houslistka a zpěvačka Daniela Kilduff. Benefiční aktivity a akce na podporu potřebných lidí nejsou pro toto uskupení ničím novým. A právě proto na pódium ve finále přizvou oblíbený Trigon Band, kapelu ostravských handicapovaných hudebníků. „V hudbě je úplně jedno, jaký kdo je. Jakmile začneme hrát, všechny rozdíly se stírají, sladíme se a nezáleží na tom, kdo má jaký zdravotní problém. Hudba je velmi osvobozující,“ uvádí D. Kilduff.

Trigon Band dal dohromady před pěti lety Jiří Neduha. Dnes už jedenáctičlenný soubor vydal právě v těchto dnech své druhé CD a koncertuje na pódiích ostravských klubových scén stejně jako v domovech důchodců nebo výtvarných galeriích. „Jsme výborný tým, a to nejen jako interpreti, ale i autoři. Naši hudebníci se začínají osmělovat a nosí nádherné písničky. Rozhodně mají ostatním co říct,“ říká vedoucí souboru a kytarista J. Neduha.

Společenské události bude předcházet tradiční Jarmark ve foyer Domu kultury města Ostravy. Od 13 hodin poskytne prostor pro prodejní výstavu výrobků lidí s handicapem. Tentokrát přijede svou činnost a práci prezentovat desítka organizací, mezi nimi poprvé i Italové z Cooperativa Sociale Cils.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

FOTBALOVÝ TURNAJ

VÁCLAV SVĚRKOŠ A RADEK SLONČÍK FANDILI HANDICAPOVANÝM FOTBALISTŮM

Dnes byl zahájen v pořadí už XXI. ročník Evropských dnů handicapu v Ostravě a už počtvrté mezinárodním fotbalovým turnajem. Do sportovní haly Ostravské univerzity na Varenské ulici přijela mužstva z Maďarska, Polska, Slovenska a České republiky.

Slavnostního výkopu se zhostily za obrovského skandování nadšených diváků české fotbalové legendy – útočník Václav Svěrkoš a bývalý záložník Radek Slončík, kteří handicapovaným fotbalistům popřáli hodně úspěchů a co největší radost ze hry. Právě FC Baník Ostrava je patronem tohoto turnaje hráčů s mentálním postižením, který probíhá podle pravidel UNIFIED. V každém ze šesti zúčastněných týmů hráli tzv. partneři bez handicapu, ale ti nesměli chytat v bráně, ani střílet góly. Strhující zápasy vyvrcholily odpoledne, kdy se do finále probojovali polští hráči Sokola Těšín a SK Duha Zlín.

„Vyhráli ti nejlepší – fotbalisté ze Zlína. Je pravda, že předváděli pohlednou a dynamickou kopanou. Ale musím opravdu potvrdit, že všechny týmy byly letos naprosto vyrovnané a těžko se dalo dopředu určit, kdo si nakonec odnese vítězné vavříny. Pro Ostravu, která dosud jedenkrát vyhrála a dvakrát hrála finále, skončil dnešek zklamáním. SK Medvědi obsadili poslední místo. V žádném případě však neházejí flintu do žita, a jak se nechali slyšet, okamžitě začnou s intenzivnější přípravou a tréninky na příští rok,“ řekl bezprostředně po skončení turnaje jeho garant Svatopluk Aniol, ředitel Centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava – Čtyřlístek.

VÝSLEDKY:

 1. SK DUHA ZLÍN (ČR)
 2. SOKOL TĚŠÍN (POLSKO)
 3. ŠZŠI TRENČÍN (SLOVENSKO)
 4. CILS CESENA (ITÁLIE)
 5. FÉS GYÖR (MAĎARSKO)
 6. SK MEDVĚDI OSTRAVA (ČR)

NEJLEPŠÍ STŘELEC – Marek Gabzdyl a Mateusz Sojka (Sokol Těšín)

NEJLEPŠÍ BRANKÁŘ – Václav Libenský (SK Duha Zlín)

NEJSYMPATIČTĚJŠÍ HRÁČ – Danilo Scamorza (Cils Cesena)PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽ

EVROPSKÉ DNY HANDICAPU UZAVŘELA VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽ

Mezinárodní vědomostní soutěž Naše Evropa pro děti a mládež ze speciálních škol České republiky, Slovenska a Polska byla poslední akcí jubilejního dvacátého ročníku Evropské dny handicapu v Ostravě.

V pořadí už pátý ročník soutěže byl zaměřen na gastronomii v zemích EU. Podobně jako v minulých letech i tentokrát se děti zapojily velmi aktivně a s vervou. „Přijelo dvanáct družstev a můžu říct, že úplně všichni byli neskutečně šikovní. Každý rok máme obrovskou radost, že děti, byť jsou handicapované, odmítají při soutěžení pomoc dospělých, samy chtějí plnit úkoly a moc hezky spolupracují,“ řekla zástupkyně Základní školy Kpt. Vajdy v Ostravě-Zábřehu Hana Václavíková, která soutěž připravuje.

Vědomostní část prověřila žáky například ze zeměpisu, kdy do slepé mapy zaznamenávali státy a jejich hlavní města, v praktické výtvarné oblasti zpracovávali typické jídlo vylosovaného státu. „Na papírové talíře mohli malovat, lepit textil nebo karton a ztvárnit jídlo charakteristické pro tu kterou zemi. Vznikla tak pizza i třeba knedlo-vepřo-zelo,“ doplnila Václavíková.

První místo vybojoval tým ze Střední, základní a mateřské školy Třinec, druhou příčku obsadily děti Katovické školy speciální Jana Pavla II. a třetí skončila Speciální škola internátní z Prievidze.

Vítězové ale byli nakonec všichni. Jak uvedla H. Václavíková, děti se každoročně na soutěž těší, v Ostravě se potkávají s kamarády a Naše Evropa jim přináší spoustu zážitků a poznání. A to je důležitější než medailová umístění.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

PŘEDNÁŠKY A „20 LET S NÁMI“

I HANDICAPOVANÍ SE MOHOU O SVÉ FINANCE STARAT ZODPOVĚDNĚ

Pestrý program přednášek a diskuzí s názvem Finanční (ne)gramotnost osob se znevýhodněním uspořádala 2. října v rámci Evropských dnů handicapu Asociace TRIGON, Asociace finanční a občanské gramotnosti a Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, na jejíž půdě debaty proběhly.

„Základní prevencí finančních a sociálních problémů, a to nejen handicapovaných, je finanční gramotnost. S postupující ekonomickou krizí bude toto téma stále aktuálnější,“ řekl na úvod setkání u kulatého stolu Ivan Noveský z Asociace finanční a občanské gramotnosti.

O tom, jak řeší zadluženost občanů v Třinci, hovořily Ellen Raszková z třineckého městského úřadu a Dolores Czudková z Chráněné dílny ERGON, která ve spolupráci s Třincem a na základě poptávky veřejnosti vybudovala loni poradnu. Zdarma pomáhá občanům v tíživé sociální situaci a společně s právníkem řeší jejich zadluženost. „Zaměstnanci chráněné dílny většinou velice rychle naši společnost opouštěli, protože když měli pravidelný příjem, snadno je našli exekutoři a dávné dluhy jim nechali strhávat z platu. Handicapovaní tak nabyli dojmu, že je lepší nepracovat a dluhy neřešit. Chtěli jsme, aby pochopili, že i tyto situace mají východisko, a nabídli jim poradenství,“ řekla ve svém příspěvku D. Czudková. „Situace s finanční gramotností lidí se znevýhodněním je v Ostravě úplně stejná, ne-li horší,“ potvrdila Olga Rosenbergerová s tím, že během dvou let má devět z deseti klientů Asociace TRIGON se zadlužením vážné problémy.

David Šmejkal z Poradny při finanční tísni, která provozuje pobočku i v moravskoslezské metropoli, poukázal na nejčastější příčiny zadlužování: „Důvody platové neschopnosti bývají nejčastěji ztráta zaměstnání, nemoc, nedostatečná komunikace s věřiteli a naivita. Téměř polovina našich klientů nedokáže příčiny své finanční tísně vůbec rozpoznat.“ Klienty poradny jsou z více než deseti procent také handicapovaní lidé, kteří se ve světě financí těžko orientují.

O zkušenostech z Bretaně mluvila v úvodním bloku Armelle Thomas. Přednášku zaměřila na bydlení lidí s handicapem v kontextu s jejich schopností nakládat s vydělanými penězi. „Pokud nestavíme osoby se znevýhodněním do role pouhých pasivních pacientů, ale dáme jim možnost zapojit se běžného života, dokáží být samostatnější a také, i když většinou s dopomocí, se starat o své finance. Ve valné většině pracují v chráněných dílnách a bydlí buď v domovech, vlastních rodinách nebo vlastních bytech,“ řekla A. Thomas.

Odpoledne se neslo ve znamení panelové diskuze, kterou moderoval Ivan Noveský. Na otázky z publika odpovídali hosté z Francie a Itálie a konkrétní dotazy na téma finanční gramotnosti měli také klienti Asociace TRIGON.

DVACET LET S NÁMI

Ostrava se tento týden opět stala hlavním evropským městem neziskového sektoru.

Jsou to právě neziskové organizace v celé Evropě, které vyvíjejí nové strategie a témata, tvoří projekty a akce, kterými výrazněji než kdykoli dříve oslovují veřejnost. Všechny tyto aktivity v České republice, Itálii, Francii i na Slovensku, ale také v Polsku, Maďarsku, na Ukrajině i v Albánii vycházejí z aktuálních potřeb společnosti.

Evropské dny handicapu výrazně už 20 let přispívají ke zkvalitnění služeb pro občany se znevýhodněním a jejich společenské integraci. Třicet osobností, které stály u zrodu tohoto projektu a aktivně se celou tu dobu podílely na rozvoji služeb pro handicapované jak v oblasti finanční pomoci a podpory, tak v šíření odborných zkušeností, převzalo 2. října večer v Divadle loutek Ostrava na slavnostním setkání „20 let s námi“ pamětní plakety.

„Moje první zahraniční cesta před patnácti lety vedla do Bretaně. Tam jsem si uvědomila, že máme v péči a přístupu k lidem s handicapem zpoždění několika desetiletí. A netýkalo se to například jen speciálních pomůcek, ale především vnímání znevýhodněného člověka jako rovnocenného spoluobčana, který je schopen s větší či menší podporou žít plnohodnotný a samostatný život. Vzpomínám si, jak jsem přesvědčovala maminku mentálně postiženého chlapce, že její dítě může pracovat v prádelně, jak jsem vysvětlovala rodičům postižených dětí, že nemohou být pro své děti zároveň sociálními pracovníky, že našim cílem není mít na papíře stovky klientů, ale poskytovat kvalitní služby těm, kteří to potřebují,“ řekla ředitelka Asociace TRIGON Olga Rosenbergerová s tím, že asociace v současné době spolupracuje s 63 státními i nestátními organizacemi a institucemi v celé Evropě.

„A v čem značný náskok vyspělých zemí zůstává? Je to zajištění důstojného chráněného bydlení pro dospělé osoby s handicapem a pracovní uplatnění. V této souvislosti je zapotřebí stále méně předsudků a více odvahy, solidarity a samostatného myšlení. Proto nás čeká ještě hodně práce,“ dodala O. Rosenbergerová.

Závěrečné taneční vystoupení Řeč duše občanského sdružení Bílá holubice umocnilo slavnostní ráz setkání. Představení vzniklo přímo na míru jednotlivým handicapovaným. Výkony všech účinkujících publikum nadchly.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

FOTBALOVÝ TURNAJ A KONFERENCE

CENA FAIR PLAY ČESKÉHO HNUTÍ SPECIÁLNÍCH OLYMPIÁD PUTUJE DO ITÁLIE

XX. ročník Evropských dnů handicapu byl zahájen tradičním mezinárodním fotbalovým turnajem ve sportovní hale Ostravské univerzity na Varenské ulici za obrovského povzbuzování obecenstva, které roztleskaly malé mažoretky Tom Krokodýl Ostrava a rytmické bubnování studentů Janáčkovy konzervatoře.

Těsně po deváté hodině nastoupili na plochu fotbalisté s mentálním postižením ze slovenského ŠZŠI Trenčín, polského Sokola Těšín, maďarského FÉS Györ, italského CILS Cesena, českého SK Duha Zlín a také domácí Medvědi Ostrava.

Slavnostního výkopu se zhostil Antonín Buček z FC Baník Ostrava. Klub převzal nad letošním ročníkem tohoto v Evropě ojedinělého turnaje patronát. „Je neskutečné, s jakým nasazením ti kluci hrají. Mám obrovskou chuť být na hřišti s nimi,“ řekl při sledování prvních zápasů prvoligový brankář.

Svatopluk Aniol, ředitel centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava – Čtyřlístek a zároveň garant celého turnaje neskrýval spokojenost s jeho průběhem a hlavně vysoce oceňoval výkonnostní vzestup jednotlivých hráčů. „Letos jsme uspořádali už 3. ročník tohoto fotbalového svátku. V každém mužstvu hrají také partneři bez handicapu. Podle pravidel UNIFIED však nesměji chytat v bráně ani střílet góly. Letos jsme měli možnost ocenit jednoho z nich. Cenu fair play Českého hnutí speciálních olympiád získal Giulianini Tommaso z Itálie,“ uvedl S. Aniol.

VÝSLEDKY:

 1. ŠZŠI TRENČÍN (SLOVENSKO)
 2. SK MEDVĚDI OSTRAVA (ČR)
 3. CILS CESENA (ITÁLIE)
 4. SOKÓL CIESZYN (POLSKO)
 5. FÉS GYÖR (MAĎARSKO)
 6. SK DUHA ZLÍN (ČR)

Nejlepší brankář: ONDŘEJ ŠURÁB (SK MEDVĚDI OSTRAVA)
Nejlepší střelec: DANIEL NIEMEC (SOKÓL CIESZYN, POLSKO)
Nejsympatičtější hráč: MIROSLAV CHLEBNIČAN (FÉS GYÖR, MAĎARSKO)

OSTRAVA JE VE VYUŽÍVÁNÍ BOBATH KONCEPTU NAPROSTO VÝJIMEČNÁ

Přes sto padesát odborníků z České republiky a Slovenska se sešlo 1. září na konferenci, kterou v rámci Evropských dnů handicapu společně s Asociací TRIGON pořádala Fakultní nemocnice Ostrava.

Své příspěvky zaměřené především na péči o osoby s poruchami mozku přednesli fyzioterapeuti z Ostravy a Liberce, o zkušenosti s Bobath konceptem se podělila také Zofia Szwiling z Polska. Téma neurovývojové terapie manželů Berty a Karla Bobathových bylo s konferencí Není hemi jako hemi úzce spjato. Právě před dvaceti lety se o ní začalo v Ostravě na Evropských dnech handicapu (tehdy Česko-francouzských dnech) poprvé mluvit. „Bobath koncept je diagnosticko-terapeutický rehabilitační postup, který se používá pro léčbu neurologicky nemocných dětí i dospělých. Jeho motem je – neučíme pacienty pohybům, ale umožníme jim, aby je mohli dělat,“ připomněla v úvodu konference primářka Kliniky léčebné rehabilitace Fakultní nemocnice Ostrava Irina Chmelová. Zároveň však vyjmenovala úskalí, se kterými se čeští Bobath fyzioterapeuti stále potýkají. „Není jich dostatek, nejsou motivováni pracovat s dětmi s nejtěžšími handicapy a jejich práce je velmi špatně finančně ohodnocena,“ uvedla Chmelová s tím, že v současné době u nás pracuje přes 200 takto vzdělaných terapeutů, přitom potřeba je mnohem vyšší.

Celodenní setkání zájemců a propagátorů Bobathova konceptu doplnily dvě videokonference, které ukázaly rehabilitační postupy dětí s ochrnutím jedné poloviny těla – hemiparézou. Přenosy se uskutečnily z tělocvičny Kliniky léčebné rehabilitace Fakultní nemocnice Ostrava a Dětského rehabilitačního stacionáře Městské nemocnice Ostrava. „Tato metoda respektuje osobnost dítěte, v tom je jedinečná a proto také úspěšná,“ řekla účastnice konference Olga Večeřová, fyzioterapeutka Dětského rehabilitačního stacionáře. Podle ní je Ostrava v používání Bobathovy metody mezi ostatními českými městy výjimečná. „V našem zařízení má Bobath kurz 9 fyzioterapeutů a 2 ergoterapeuty. Tvoříme tedy kompletní tým, navíc velice úzce a dobře spolupracujeme s fakultní nemocnicí a třemi lékaři vzdělanými podle Bobatha. Jsem přesvědčena, že taková provázanost a proškolenost v této metodě v jiných městech není,“ doplnila Večeřová, která jako první v ČR získala v roce 1997 spolu s Irinou Chmelovou certifikát Bobath terapeut.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

Vědomostní soutěž

První cena v soutěži Co víš o EU? zůstala doma

Soutěží pro děti a mládež se specifickými problémy pokračovaly Evropské dny handicapu ve středu 5. října. Klání nese už čtvrtým rokem název Co víš o EU? a jeho cílem je podpořit vzájemné porozumění mezi handicapovanými různých národů a kultur.

Ve znalostech o Evropské unii se tentokrát utkala tříčlenná družstva z Polska, Slovenska a České republiky. Podle ředitelky ZŠ Kpt. Vajdy 1a v Ostravě-Zábřehu Evy Srokové, která je pořadatelem soutěže, se náročnost úkolů a témat stále posouvá: „Děti jsou rok od roku šikovnější a rychlejší. Letos nás překvapily nejen svou připraveností, ale také obrovským zápalem, s jakým zadání plnily.“ Úlohy se týkaly oblastí vodstva, platidel a vlajek jednotlivých evropských zemí, ve výtvarném bloku skládali účastníci puzzle, papírové loďky a tvořili postavičky charakterizující předepsanou zemi. Na závěr všechny figurky naložili do velikého plavidla, které se symbolicky vydalo na cestu Evropou.

Na stupně vítězů by se mohlo postavit všech deset družstev, protože rozdíly mezi získanými body byly opravdu minimální. První cena ale nakonec zůstala doma – přišly si pro ni děti ze ZŠ Čkalovova v Ostravě-Porubě, druhé místo patřilo Škole č. 8 z Katovic a třetí příčku obsadila ZŠ Speciální internátní Prievidza.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

Ostrava se stává evropským centrem handicapu

XIX. ročník Evropských dnů handicapu v Ostravě (EDH) se letos koná pod záštitou Evropského parlamentu, Zastoupení Evropské komise v ČR a primátora Ostravy Petra Kajnara od 3. do 7. října.

Týdenní program tohoto mezinárodního projektu je opět zaměřen na spolupráci a výměnu zkušeností našich a zahraničních odborníků v oblasti pomoci osobám s handicapem a integraci postižených do společnosti. Do Ostravy se chystají delegace z Francie, Itálie, Německa, Slovenska, Polska a Estonska.

Odborná část EDH je věnována aktuálním tématům řešeným v kontextu Evropské unie. Výstupy z jednání přispějí nejen ke zvýšení kvality poskytovaných služeb v sociální, zdravotní i vzdělávací oblasti, ale i ke vzniku inovativních projektů s dlouhodobou perspektivou a k navázání kontaktů mezi organizacemi i jednotlivci občanské společnosti.

Evropské dny handicapu budou zahájeny mezinárodním fotbalovým turnajem mládeže a dospělých se znevýhodněním. Tradičním vyvrcholením bude slavnostní večer, na kterém Asociace TRIGON udělí už pošesté prestižní ocenění Křišťálový kamínek. „Naším záměrem je především vyzdvihnout mimořádné aktivity lidí s handicapem a také poděkovat těm, kteří problematice lidí s postižením věnují čas, energii i kus svého života. U příležitosti Evropského roku dobrovolných činností na podporu aktivního občanství oceníme také dobrovolné činnosti jednotlivce a firmy,“ říká ředitelka EDH Olga Rosenbergerová.

Součástí letošního ročníku je rovněž výtvarná soutěž s názvem Zkuste to s námi (dobrovolnictví viděno očima mladých výtvarníků). Odborná komise vyhodnotila 10 nejlepších obrázků, které budou od 25. září do 1. října draženy v rámci charitativní aukce na internetovém portále www.aukro.cz. Autoři získají kromě zajímavých cen také finanční odměnu, odpovídající výsledku licitace.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

Jarmark nabízel dva dny výrobky neziskových organizací

K tak velkým a významným projektům, jakým Evropské dny handicapu bezesporu jsou, patří také pestrá nabídka doprovodných aktivit. Letošní ročník přinesl mezi jinými už tradiční Jarmark i naprostou novinku – specializovanou výstavu Ostrava Handicap.

Dvoudenní Jarmark (5. – 6. října) představil v pavilonu A na Černé louce výrobky klientů chráněných a terapeutických dílen, žáků speciálních škol i neziskových organizací. Ke koupi byly textilní, dřevěné, kožené, keramické i papírové výrobky, svíčky, lázeňské oplatky, superpotraviny či mýdla. Nechyběly ani zdravotnické pomůcky.

Máme velkou radost, že Jarmark je rok od roku bohatší a zajímavější,“ řekla vedoucí textilní dílny pořádající Asociace TRIGON Eva Vozníčková. Letos na něm stály stánky téměř dvou desítek vystavovatelů, mezi jinými Charity Hrabyně, Terapeutické dílny Charity Hlučín, Charity sv. Alexandra, Kaštanového krámku, Mystické mýdlárny, ale i Národní rady pro osoby se zdravotním postižením. Bez povšimnutí návštěvníků nezůstalo ani barevné šapitó Cirkusu trochu jinak. A zapomenout nesmíme ani na nabídku klientů Asociace TRIGON. Podle E. Vozníčkové jsou jejich díla jedinečná a originální. „Na jednom výrobku pracují mnohdy i tři lidé, podle míry svých schopností. Motivuje je hlavně radost, když se dobře prodávají a hlavně líbí,“ řekla vedoucí dílny. Výtěžek je každý rok použit na nákup materiálu nebo vybavení dílen.

Úplně poprvé se v rámci Evropských dnů handicapu otevřely dveře výstavy Ostrava Handicap. Ve stejném termínu jako Jarmark (a také na Černé louce) se představily společnosti, které se zabývají vybavením, doplňky a pomůckami pro handicapované. Nabídly ukázky vodicích a asistenčních psů, canisterapie i kompenzačních pomůcek pro pohyblivost, chůzi a dopravu. Zájemcům o individuální úpravy vozidel nebo zaměstnávání osob se zrakovým postižením byly k dispozici rady odborníků i publikace. „Věříme, že jsme zahájili další tradici ve výstavách a návštěvníkům pod jednou střechou jsme nabídli, co hledali,“ uvedla manažerka Ostravských výstav Denisa Hudziaková.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

Fotbalové zahájení Evropským dnům handicapu sluší

Evropské dny handicapu v Ostravě byly 3. října zahájeny. Už druhým rokem pozvali organizátoři EDH do sportovního areálu Ostravské univerzity na ul. Varenská v Moravské Ostravě šest fotbalových týmů handicapovaných hráčů, aby se utkaly v mezinárodním turnaji. Na plochu sportovní haly nastoupila v 9 hodin ráno mužstva z Cils Cesena (Itálie), Cieszyňskie Orly (Polsko), ŠZŠI Trenčín (Slovensko), SK Nováci Město Albrechtice (ČR), SK Duha Zlín (ČR) a za obrovského povzbuzování také loňští vítězové – domácí SK Medvědi Ostrava (ČR).

O slavnostní výkop se postaral patron turnaje Pavel Srniček, bývalý český reprezentační fotbalový brankář, který chytal za Baník Ostrava, ale i Newcastle United FC, Sheffield Wednesday FC či Portmouth FC. „Jsem velmi rád, že se takovýto turnaj lidí s handicapem koná také u nás v Ostravě. Srdce, které do hry všichni na hřišti dávají a hlavně jejich herní nasazení je záviděníhodné,“ řekl P. Srniček.

Mezinárodní turnaj se hrál podle pravidel Unified kopané. S fotbalisty s mentálním postižením v každém mužstvu hráli také tzv. partneři bez handicapu. Ti však nesmějí stát v bráně ani střílet góly. Svatopluk Aniol, ředitel Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, který byl opět garantem turnaje, po jeho skončení neskrýval spokojenost: „Potěšil nás výkonnostní vzestup všech účastníků, podařilo se zlepšit herní systém s finále na závěr. Určitě nejhezčí utkání předvedli naši Medvědi a Italové. Rozhodovaly až penalty. Byly to hodně dramatické minuty.“

Výsledková listina Nejlepší brankář:
Alessandro Prugnoli (Cils Cesena)
Nejlepší střelec: Martin Hocko (ŠZŠI Trenčín)
Nejsympatičtější hráč: Pavel Charstina (SK Duha Zlín)

1. místo: ŠZŠI Trenčín
2. místo SK Medvědi Ostrava
3. místo Cils CesenaPR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

Workshop

Handicapovaní by měli mít šanci být zaměstnáni

Workshop EDH 2010 byl speciálně zaměřen na téma uplatnění dospělých osob s poruchou autistického spektra a pracovní uplatnění respektující charakter postižení lidí s handicapem. „Samozřejmě se mnohé změnilo v zákonné úpravě, tuto skutečnost nemůžeme opomenout, ale jestliže na trh práce doléhá v současné době ekonomická krize, tak u zdravotně postižených tím více. Také možnosti, které mají zaměstnavatelé v rámci zvýhodnění v zaměstnávání osob se zdravotním postižením, nejsou bohužel natolik lukrativní, aby je inspirovaly k jejich zaměstnávání. Ale co osobně vnímám za posledních 20 let jako nesmírný posun dopředu, to je spíše benefit, že lidé si začali všímat právě zdravotně postižených. Mám dojem, že se mezi zaměstnavateli objevuje stále více těch, kteří do této oblasti vkládají entuziasmus a vztah k postiženým,“ řekla odborná garantka workshopu Olga Krejčířová z Ústavu speciálněpedagogických studií – PF Univerzity Palackého Olomouc.

„Ideálem by bylo, kdyby každý handicapovaný měl šanci být zaměstnán, ale stůjme nohama pevně na zemi, nemůžeme být dogmatici. Musíme sledovat trendy a technologie na trhu práce a dávat nové příležitosti osobám se zdravotním postižením. Nejvíc se nám daří ve službách. Nejen, že se mohou postižení uplatnit na trhu práce, ale v této oblasti lze upravovat pracovní podmínky. Hodně záleží na typu zdravotního postižení. Jsou profese, kde najde uplatnění zrakově nebo sluchově postižený, ale vůbec nejsou vhodné třeba pro mentálně postiženého. Prostě musíme respektovat jejich schopnosti. Už máme dobré zkušenosti z ústavní péče, kdy klienti domovů pro zdravotně postižené nacházejí možnosti vzdělávání v učilištích a praktických školách. Vše je v lidech a postojích k lidem,“ uvedla Olga Krejčířová, které se podařilo koncipovat na Univerzitě Palackého Olomouc nový studijní obor -speciální andragogiku.

Jůnův statek v Sedleci u Prahy zve na kančí hody

V současné době se ukazuje, že dalšími trendy v zaměstnávání handicapovaných, ale ne jedinými, jsou rekvalifikace garantované úřady práce a sociální podniky. Zatím se v České republice v tomto ohledu stále jen experimentuje, ale příklady dobré praxe už existují. Jedním z nich je nesporně sociální firma Jůnův statek v Sedleci u Prahy. „Provozujeme restauraci, penzion a také malý obchůdek se smíšeným zbožím. Zaměstnáváme30 osob s duševním onemocněním a 6 s jiným znevýhodněním,“ řekl na workshopu EDH 2010 vedoucí Jiří Novák.

Sociální firma není v našich končinách příliš obvyklým jevem. Proč si myslíte, že neexistuje v Česku více podobných subjektů?

„No vidíte, a já mám zrovna pocit, že v poslední době vznikají sociální firmy jako houby po dešti. Je to otázka tak zhruba posledních tří let, kdy to začalo, ale v současnosti se objevují další a další. Myšlenka zaměstnávat zdravotně znevýhodněné, snaha samouživit se a nebýt závislý na podpoře státu je lákavá. Jedním z mnoha důvodů může být i nešťastná grantová politika, kdy finance žadatel získá pouze na rok a zpravidla nepřijdou dříve než v dubnu. A do té doby si musí každý pomoci, jak dokáže. Volné finance produkované sociální firmou mohou tuto díru alespoň částečně zalepit. A ještě něco – provozování sociální firmy asi nejspíš nikdy velký zisk nepřinese. Vždy to bude na pokraji přežití. Zaměstnávání znevýhodněných lidí znamená obrovské náklady, které běžná komerční firma nikdy neřeší. Mám na mysli třeba náklady spojené s administrací, zaučováním a zapracováním zaměstnanců, rozpor mezi mzdou znevýhodněných a jejich výkonností a podobně. Na druhou stranu si myslím, že než transformovat chráněné dílny nebo učit neziskovky podnikat, je účinnější přimět komerční firmy zaměstnávat zdravotněznevýhodněné a stát se tak vlastně sociální firmou. Tím se vyhneme budování nových takzvaných pracovních ústavů pro handicapované. Navíc business firmy podnikat umějí, neziskovky s tím často mají problémy. Podle mého názoru je lepší poskytnout zdravotně znevýhodněným práci v prostředí běžné firmy. V tom spočívá cíl začleňování handicapovaných do normálního života.“

Ale proč by to komerční firmy dělaly?

„To ať si asi každý zodpoví sám. Já osobně mimo povinnost zaměstnávat na 25 zaměstnanců jednoho zdravotně znevýhodněného jiný důvod neznám. Často je pro firmu jednodušší zaplatit pokutu a o nic se nestarat. Opravdu ale chybí uzákonění pojmů jako sociální firma, sociální podnikání. Jakákoli komunikace s úřady bývá v tomto směru velmi komplikovaná. Celá státní správa tyto pojmy nezná a neví, jak s nimi zacházet. To je také jeden z důvodů, proč jsme byli u zrodu platformy sociálních firem.“

Zaměstnáváte celkem velký počet lidí. Kde a na čem to nejvíc v takové sociální firmě vázne?

„Právě na tom zaměstnávání znevýhodněných. Respektovat znevýhodnění. Najít mantinely, v kterých se může zdravotně znevýhodněný pohybovat tak, aby svou práci zvládal. Každodenní boj s nemocností. Snaha vyjítzákazníkům vstříc, přestože výkonnost lidí je podstatně nižší. Navíc veškeré naše podnikání je průhledné a transparentní. Nevytváříme černé fondy, netajíme příjmy, odvádíme daně, vše je legální a čisté – to není často v Čechách obvyklé, a to nás také znevýhodňuje před konkurencí.“

Chystáte nové projekty? Budete rozšiřovat služby?

„V podstatě pořád něco plánujeme. Příští týden se na statku uskuteční kančí hody. Samozřejmě musíme mít kance se šípkovou omáčkou a kance se zelím. Provozně doděláváme rekonstrukci kuchyně restaurace a výčepu. Příští týden budeme instalovat novou úpravnu vody. Jinak v nejbližší době plánujeme rozšíření provozu prádelny a s tím související navýšení obratu. Přijímáme 2 nové pracovníky, oba dva na nově vzniklá pracovní místa. Chceme zlepšit náš marketing a proniknout více do business sektoru. Chceme začít pracovat na atraktivní nabídce našich služeb pro firmy a zákazníky. Doděláváme okolí objektu. …pořád se něco děje.“

Kdybyste se měl rozhodovat dnes, byl byste i po zkušenostech, které máte, vedoucím sociální firmy?

„Letos vám mohu odpovědět – ano, jsem rád vedoucím sociální firmy. Ale týká se to letošního roku. Loni jsme si prošli krizí, kdy jsem měl pocit, že už toho bylo dost. Na druhou stranu nás všechny obtíže a problémy posílily a postrčily dopředu.“PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

Výtěžek z internetové aukce získají handicapovaní výtvarníci

Coubertinův slavný výrok „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se“ se stal ústředním motivem a zároveň názvem výtvarné soutěže, kterou vyhlásila Asociace TRIGON v rámci podzimních Evropských dnů handicapu (EDH) v Ostravě.

Předsedkyně Asociace TRIGON Olga Rosenbergerová připomenula, že obrázky poslaly téměř tři stovky handicapovaných mladých výtvarníků se specifickými problémy a také děti a mládež ze vzdělávacích, sociálních a zdravotnických zařízení a organizací Moravskoslezského kraje. Odborná porota už vybrala deset nejzajímavějších a nejzdařilejších prací, které budou v týdnu od 27. září do 4. října draženy v nejrozšířenější internetové aukci společnosti Aukro, kde je v současné době registrováno více než milion uživatelů. „Aukro nám vyšlo maximálně vstříc a zařadilo aukci soutěžních obrázků mezi takzvané charitativní aukce – tedy naši asociaci nebude tato služba stát ani korunu,“ řekla O. Rosenbergerová. Aukro se zabývá organizací podobných dražeb už od roku 2004, před dvěma roky se s dobročinnými projekty prezentovalo 18 organizací a výtěžek překročil 850 tisíc korun. Výtěžek z aukce v rámci Evropských dnů handicapu 2010 a další hodnotné ceny získají autoři dražených obrázků na slavnostním večeru Křišťálový kamínek 2010.

A kdo si přijde pro odměnu a první „honorář“ na pódium pavilonu A na Černé louce 6. října večer? Předsedkyně poroty Petra Krupíková z katedry výtvarných umění, Fakulty umění Ostravské univerzity jména talentů zatím neprozradila. „Byli jsme příjemně překvapeni nejen počtem soutěžních obrázků, ale také jejich úrovní. Viděli jsme dílka opravdu originální a některá z nich bych si docela ráda pověsila doma na stěnu. Mezi deseti nejlepšími, které jsme poslali do dražby, mám svého favorita. Určitě o něj budu na Aukru bojovat.“

A kdo si přijde pro odměnu a první „honorář“ na pódium pavilonu A na Černé louce 6. října večer? Předsedkyně poroty Petra Krupíková z katedry výtvarných umění, Fakulty umění Ostravské univerzity jména talentů zatím neprozradila. „Byli jsme příjemně překvapeni nejen počtem soutěžních obrázků, ale také jejich úrovní. Viděli jsme dílka opravdu originální a některá z nich bych si docela ráda pověsila doma na stěnu. Mezi deseti nejlepšími, které jsme poslali do dražby, mám svého favorita. Určitě o něj budu na Aukru bojovat.“PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

Výsledek charitativní aukce mile překvapil

Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže EDH 2010 s názvem Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se provázela srdečná atmosféra a velký potlesk nejen pro handicapované výtvarníky, ale také pro všechny autory nápadu obrázky vydražit v internetové charitativní aukci Aukro a výtěžek předat v podobě honorářů samotným tvůrcům. Na konci týden trvající aukční bitvy přišla do Asociace TRIGON zpráva, že celková částka činí 28 650 korun.

Tříletá Deniska Chodurová, osmiletý Kája Bilčík, čtyřiadvacetiletý Jiří Valtr i ostatních sedm vítězných autorů si ze slavnostního večera Křišťálový kamínek 2010 odneslo nejen šeky s vydraženými částkami, ale také dárky od sponzorů a Evropské komise, které jim předávala Brigitte Luggin.

„Evropská komise se zavázala k propagaci aktivního začlenění a plné účasti lidí s postižením do společnosti. Obyvatelé Evropské unie s postižením patří mezi největší znevýhodněné skupiny obyvatel. Navzdory pokroku během uplynulých posledních let nebyla dosažena požadovaná úroveň plného zapojení obyvatel s postižením do společnosti. Proto se Evropská komise chystá spustit novou Strategii handicapu 2010-2020 s určitými činnostmi v různých strategických oblastech, aby se zaručila rovná práva pro lidi s handicapem. Zastupitelé Evropské komise v České republice jsou v tomto ohledu potěšeni, že se stali partnery Evropských dnů handicapu,“ řekla B. Luggin.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

Víceleté projekty zajistí kvalitnější výběr sociálních pracovníků

Konference věnovaná výběru sociálních pracovníků se uskutečnila 5. října v SŠ Zdeňka Matějčka v Ostravě-Porubě za velké pozornosti českých a zahraničních účastníků mezinárodní akce Evropské dny handicapu.

Jen s obtížemi si lze představit, jaké komplikace a problémy provázejí české neziskové organizace při výběru zaměstnanců a vyplácení mezd. „Základ toho všeho jednoznačně spočívá v systému udělování jednoletých účelových dotací, které v mnoha případech musí být vyúčtovány do konce daného kalendářního roku,“ řekla předsedkyně ostravské Asociace TRIGON Olga Rosenbergerová s tím, že v Itálii a Francii jsou v současné době rozhodně příznivější podmínky. Marilema Zuccherofino, prezidentka italské asociace FUTURA, uvedla, že v Itálii a některých dalších evropských zemích se v neziskovém sektoru osvědčily víceleté projekty. V sociálních službách mají tedy zahraniční partneři výhodu. Tří a víceleté projekty jim dávají možnost uzavírat se zaměstnanci pracovní smlouvy na delší dobu.

„Jak máme zajistit kvalitní a stabilní personál, jak jej máme motivovat, když nás neustále svazuje nejistota. Proto chceme společně iniciovat změnu a apelovat zejména na orgány státní správy, aby při vyhlašování výběrových řízení na dotace pro neziskovky zavedly perspektivní systém víceletého financování. To je základní krok vedoucí k řešení této problematiky,“ řekla Olga Rosenbergerová. Za naprosto nepřípustné považuje stávající situaci, kdy jednotlivé projekty hodnotí ti, jejichž organizace se samy výběrových řízení účastní. „Je zřejmé, že tito lidé hájí své zájmy), a pokud se nám má podařit vytvořit zdravé konkurenční prostředí i v neziskové sféře, je nezbytné zajistit nestrannost v tomto rozhodování. A ještě něco, hlavně stále musí být pamatováno na sociální služby jako takové,“ dodala Olga Rosenbergerová.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

Sponzoři

Předsedkyně Asociace TRIGON a zároveň ředitelka EDH Olga Rosenbergerová a malý organizační tým má den před zahájením Evropských dnů handicapu 2010 plné ruce práce. Do moravskoslezské metropole přijíždějí první hosté ze zahraničí, dolaďují se poslední detaily… V pondělí 4. října vše propukne. „Držte nám pěsti. V tuto chvíli chci poděkovat všem našim partnerům, sponzorům a podporovatelům. Bez jejich pomoci bychom tak náročný projekt skutečně nezvládli,“ řekla O. Rosenbergerová.

Proč jste se rozhodli podporovat 18. ročník Evropských dnů handicapu v Ostravě?

Aleš Zbožínek, ředitel, Krajská pobočka VZP pro Moravskoslezský kraj
Evropské dny handicapu považujeme za velmi přínosný projekt. Zaměření akce, která je směřována na spolupráci mezi odborníky v oblasti pomoci osobám s handicapem a jejich integraci do společnosti je pro nás problematikou velmi blízkou a koresponduje s celkovou vizí Všeobecné zdravotní pojišťovny. Vítáme příležitost podpořit akci, na které se prezentují také umělecké aktivity a kreativní dovednosti osob s handicapem. Pevně věříme, že podpora ze strany VZP přispěje ke zvýšení kvality poskytovaných služeb a profesionalizaci neziskových organizací do projektu zapojených. Zároveň považujeme za svou povinnost otevírat prostor lidem s různým druhem postižení tak, aby jejich život byl pro ně samotné co nejsmysluplnější.

Ivo Schötta, ředitel, Nadace Preciosa
Nadace Preciosa podporuje široké spektrum dobročinných aktivit. Na pomoc osobám s handicapem včetně jejich integrace do společnosti vypisujeme každoročně grantové řízení. Náš zřizovatel firma Preciosa a.s. je významným producentem křišťálu. Proto jsme na ocenění „Křišťálový kamínek“ přispěli právě věcnými cenami vyrobenými u nás v Jablonci nad Nisou. Doufáme, že tyto křišťálové dárky potěší a pomohou prezentovat naši republiku v rámci organizované mezinárodní akce.

Marcela Mrózková Heříková, ředitelka, TV Fabex
elikož jsem vyrostla s maminkou na vozíčku, která se přesto snažila vykonávat své povolání právníka a žít plnohodnotným životem, snažím se vždy pomoci podobných akcím, které odstraňují bariéry.

Marcela Cisovská, marketing, Český rozhlas Ostrava
Protože nám lidé s handicapem nejsou lhostejní. A neziskové organizace, které jim pomáhají překonávat každodenní nelehký úděl, si zaslouží pozornost i povzbuzení. Evropské dny handicapu podporujeme už několik let. Vždyť nejen, že ukazují, jaký je život s postižením, ale zároveň přinášejí spoustu nápadů a inspirace pro odborníky z celé Evropy. Český rozhlas Ostrava je regionální stanicí veřejné služby a touto cestou chceme poděkovat a vyjádřit podporu všem, kteří do této nelehké práce vkládají energii a kus svého srdce. Děkujeme.

Věra Breiová, tisková mluvčí, ArcelorMittal Ostrava
Ve společnosti ArcelorMittal Ostrava mají projekty sociální odpovědnosti důležité místo. Snažíme se podporovat ty, kteří to potřebují, nejen finančními dary, ale i dalšími způsoby. Naši zaměstnanci se díky podpoře ze strany vedení společnosti každoročně zapojují do dobrovolnických aktivit. Touto formou pomáhají mnoha neziskovým organizacím, často i těm, které se starají o handicapované děti či dospělé. Proto nás zaujal i projekt Evropských dnů handicapu – chtěli jsme podpořit projekt, jenž pomáhá těm, kterým se snaží pomáhat naše firma i naši zaměstnanci.

Jolanda Pilařová, tisková mluvčí, Česká televize Ostrava
ČT Televizní studio Ostrava podporuje zpravodajsky i ve svých publicistických pořadech aktivity zaměřené na zlepšení životní situace handicapovaných spoluobčanů. Organizátory akcí, jako jsou např. Evropské dny handicapu, zveme do kontaktních pořadů a o průběhu tohoto mezinárodního projektu informujeme v regionálních zprávách. Jak známo, Česká televize pořádá svou vlastní sbírku s názvem Pomozte dětem. Společně s lidmi z Nadace rozvoje občanské společnosti se ostravské studio účastní při rozhodování o vybraných prostředcích a jejich rozdělení přihlašovatelům z moravskoslezského regionu. V tomto měsíci aktuální ročník sbírky vrcholí a my tyto finance i konkrétní pomoc, která se díky nim v našem regionu realizuje, bilancujeme před očima diváků.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

Neziskovým organizacím by pomohla nezávislost na rozpočtu státu

O mítink věnovaný otázkám financování neziskových organizací, který se konal 6. října v prostorách Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, byl mimořádný zájem. Odborníci z celé Evropy se věnovali systémovým změnám v oblasti nestátních neziskových organizací, odpovědnosti institucí veřejného života a jejich vlivu na ekonomický a sociální život, ale také diskutovali, jak například zajistit dlouhodobou udržitelnost neziskovek, zvýšit zájem o jejich podporu a sponzorování a zlepšit komunikaci vedoucí k partnerství s veřejností i státní správou.

„Občanské aktivity zdravotně postižených se v dnešní době dostávají do velmi těžké ekonomické situace, kterou téměř neumí řešit. V našem státě nejsou tradiční systémy podpory neziskových subjektů, které jsou obvyklé v jiných evropských zemích. Chybí systém daňových asignací, který umožňuje, aby každý poplatník daně z příjmu mohl přímo poskytnout část daně některé neziskové organizaci. Diskuze o daňové asignaci probíhá už dlouho. Troufnu si předpokládat, že tento zákon nebude v nejbližších letech přijat, neboť současná vláda má jiné priority než podporu neziskového sektoru,“ uvedl Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR. „Poskytování dotací je především věcí jednotlivých rezortů. Od roku 2008 však zaznamenáváme klesající objem financí do neziskového sektoru. Nejvíce jsou dotovány projekty občanských sdružení, o.p.s. (obecně prospěšných společností) jen z jednoho zdroje a nadace a nadační fondy téměř vůbec,“ řekla Hana Frištenská z Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.

V. Krása poznamenal, že v České republice jednoznačně schází systém institucionálního zajištění stabilních příjmů pro neziskové organizace obecně, tím spíše však pro organizace zabývající se problematikou osob se zdravotním postižením. Podpora státu je postupně snižována a jiné finanční zdroje nejsou zatím k dispozici. „Jsem přesvědčen, že neziskové organizace nemají být prioritně financovány z veřejných zdrojů, ale mají mít k dispozici systémy, které jim zajistí relativně stabilní finanční prostředí umožňující jim plnit funkce, které vyplývají z jejich statutu. Osobně bych preferoval jasně definované příjmy z veřejné loterie a dále z daňových asignací. Tyto příjmy by měly být doplňovány finanční podporou konkrétních projektů neziskových organizací zaměřených na nějaký palčivý problém, a to nadacemi, nadačními fondy, sbírkami, dárcovskými SMS a podobně. Tím by se zajistila různorodost financování a odstranila se závislost na jednom zdroji. Tato závislost je vždy pro neziskový subjekt nebezpečná. Nezávislost na rozpočtových prostředcích státu by pomohla neziskovým organizacím, aby lépe obhajovaly komunitu lidí se zdravotním postižením. Obávám se však, že v dnešní době jsou tyto představy pouze zbožným přáním,“ řekl Václav Krása na EDH 2010.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

Křišťálový kamínek 2010

Kdo získá nejvíc nominací a stane se držitelem prestižního ocenění Křišťálový kamínek 2010? Na tuto otázku získáme odpověď na začátku října, kdy bude Asociace TRIGON předávat na stejnojmenném slavnostním večeru v rámci Evropských dnů handicapu „malé Oscary“ neziskového sektoru osobnostem pomáhajícím lidem s handicapem i těm, kterým postižení nebrání být aktivní a kreativní.

„Chceme především vyzdvihnout mimořádné činy lidí s handicapem a také poděkovat těm, kteří problematice lidí s postižením věnují čas, energii i kus svého života. Nominace na toto významné ocenění, které udělujeme už počtvrté, nám už přicházejí z celé České republiky a dokonce i ze zahraničí,“ říká předsedkyně Asociace TRIGON Olga Rosenbergerová.

Nominovány mohou být:

 • osobnosti za dlouhodobou práci a mimořádné výsledky ve prospěch osob s handicapem
 • osobnosti s handicapem za mimořádný čin nebo aktivitu

Nominace musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a kontakt na kandidáta
 • zdůvodnění nominace
 • jméno, příjmení a kontakt na předkladatele

Nominace zasílejte do 19. září 2010na e-mail: info@asociacetrigon.eu nebo na adresu: Asociace TRIGON, Skautská 1045, 708 00 Ostrava-Poruba

Na obálku připište heslo „Křišťálový kamínek 2010“.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

Křišťálové kamínky 2010 byly předány

Na slavnostním večeru Evropských dnů handicapu (EDH) Křišťálový kamínek 2010 byla předána za účasti zástupců Evropské komise, generálního partnera projektu města Ostravy a dalších sponzorů, partnerů a sympatizantů prestižní stejnojmenná ocenění.
Ředitelka EDH a předsedkyně pořádající Asociace TRIGON říká: „Chceme takto vyzdvihnout činy a aktivityhandicapovaných a chceme poděkovat lidem, kteří se znevýhodněným profesně věnují – často bez ohledu na svůj volný čas. Výběr byl letos velmi těžký, sešlo se více než čtyřicet nominací.“

Křišťálové kamínky 2010 získali: Petr Koutný z ABAK Ostrava za dlouholetou dobrovolnou práci trenéra florbalistů – vozíčkářů, klient Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením v Ostravě Jan Kubík, a to za vynikající sportovní reprezentaci Ostravy a České republiky i za kulturní a společenské aktivity. Pro ocenění si na pódium do posledního místa zaplněného sálu pavilonu A na výstavišti Černá louka přišel učitel ZŠ pro sluchově postižené v Ostravě-Porubě Bohumil Vaněk. Křišťálový kamínek mu byl předán za úspěšnou pedagogickou činnost v oblasti tělovýchovy a sportu sluchově postižených dětí. Držitelkou ocenění je rovněž Věra Strnadová, která má mimořádné zásluhy na zlepšení životních podmínek neslyšících v České republice. Přes 38 let se věnuje práci pro neslyšící, pomáhala zakládat Českou unii neslyšících, v současné době spolupracuje na projektu simultánního přepisu mluvené řeči v reálném čase, což je zcela nová komunikační pomůcka pro ohluchlé osoby.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

Klienti textilní dílny pletou, šijí a tkají na Evropské dny handicapu

Za dva měsíce bude slavnostně zahájen už 18. ročník Evropských dnů handicapu (EDH). Do Ostravy se sjedou odborníci z celého světa, aby na konferenci, workshopech a mítinku diskutovali o otázkách a problémechsouvisejících s možnostmi zaměstnávání lidí v sociálních službách a jejich profesním uplatnění v neziskových organizacích, ale také o způsobech financování projektů a služeb pro osoby s handicapem. Organizační tým Asociace TRIGON zaznamenává rostoucí zájem o účast na EDH 2010 nejen ze strany expertů a zástupců neziskových organizací a sociálních zařízení, ale do moravskoslezské metropole se už dnes těší i samotní handicapovaní.

Také v textilní dílně Asociace TRIGON je v těchto dnech rušno. Na začátku prázdnin tam dorazila nečekaná zásilka. Nadace OKD vyhlásila sbírku, díky níž klienti této chráněné dílny získali materiál na výrobu originálních hraček, obrázků, koberečků, tašek, prostírání apod.

„Velmi mile nás překvapila pomoc nadace a chceme poděkovat všem, kteří nám do Trigonu poslali látky, klubíčka vlny a přízí i stovky knoflíků a zipů. Textilní továrna, která nás dosud zbytky materiálů zásobovala, přestala fungovat, a my se obávali, že budeme muset činnost textilní dílny utlumit. Děkujeme proto všem lidem z generálního ředitelství OKD, povrchových pracovišť šachet Darkov a Paskov a hlavně iniciátorce sbírky Blance Týřové, ředitelce Nadace OKD,“ říká Olga Rosenbergerová, předsedkyně Asociace TRIGON.

Pletené, šité, tkané a háčkované výrobky klientů textilní dílny budou předány jako upomínka českým a zahraničním hostům na EDH v Ostravě a prodávány rovněž 6. října na Černé louce na Jarmarku EDH 2010, kde budou prezentovat své produkty neziskové organizace z České republiky a Itálie.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

Italové nakoupili frgály pro klienty muglinovského stacionáře

Účastníky letošních Evropských dnů handicapu nečekaly v Ostravě jen semináře a workshopy. Pobyt v moravskoslezské metropoli jim organizátoři zpestřili výlety, exkurzemi a návštěvami. Zahraniční i domácí hosté EDH 2010 se podívali do Dětského rehabilitačního stacionáře při Městské nemocnici Ostrava, prohlédli si také zařízení Kliniky léčebné rehabilitace místní fakultní nemocnice. Zájemci měli možnost seznámit se i s výukou handicapovaných dětí na jednotlivých stupních škol, a to přímo v Mateřské škole Čs. Exilu, Základní škole Kpt. Vajdy a Střední škole Zdeňka Matějčka.

V nabitém programu si našli čas například na celodenní výlet do skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm. Ten si užila zejména italská skupina účastníků EDH. Nejen, že zavítali do dřevěného městečka a poobědvali valašskou klasiku, ale cestou zpět se zastavili i na kozlovický krmáš. Kozlovice a Hukvaldy byly ostatně cílem jiné, šestatřicetičlenné mezinárodní výpravy. Podle organizátorky výletu, Hany Navrátilové, si prohlídku obecní školy i oběd v pivovaru všichni náramně pochvalovali: „Všem se výlet natolik líbil, že ho zakončili nákupem frgálů pro klientymuglinovského stacionáře. Navázali spolu nová přátelství a už teď se nemohou dočkat, až se zase uvidí,“ uvedla zástupkyně občanského sdružení Modrý motýlek, které se zaměřuje na volnočasové aktivity handicapovaných dětí a mládeže.

Nabídku doprovodných akcí, kterou nabízely Evropské dny handicapu od 3. do 8. října, využilo více než šest desítek účastníků 18. ročníku této mezinárodní akce.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

Evropské dny handicapu odstartuje fotbalový turnaj

Evropské dny handicapu budou zahájeny výkopem fotbalového míče. Šest chlapeckých fotbalových týmů z České republiky, Polska, Slovenska a Itálie se utká 4. října (9 – 17 hodin) ve Sportovním areálu Varenská v Ostravě. „Mezinárodní turnaj se bude hrát podle pravidel Unified kopané. To znamená, že s osobami s mentálním postižením mohou v každém mužstvu hrát tzv. partneři, fotbalisté bez handicapu. Z deseti hráčů mohou být 3 partneři a 7 fotbalistů s handicapem. Na hřišti jsou vždy pouze brankář a 4 hráči, přičemž hrají nejvýše dva partneři. Ti nesmějí stát v bráně ani střílet góly,“ vysvětluje pravidla Svatopluk Aniol, ředitel Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava.

Střídání hráčů probíhá hokejovým způsobem, tedy bez přerušení hry kdykoli v průběhu zápasu. Hraje se systémem každý s každým vždy dvakrát po deseti minutách s pětiminutovou přestávkou. Tři nejlepší týmy získají poháry a vyhlášen bude také nejlepší brankář, gólman i nejsympatičtější hráč celého dne. Jak jsme se dověděli, tréninková příprava je velmi intenzivní a tvrdá nejen v Ostravě, ale i za hranicemi Česka. Favoritem je každé mužstvo, šance na vítězství mají všichni.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

Děti mohou posílat své obrázky až do konce prázdnin

Pierre de Coubertin je autorem myšlenkového pokusu využívat sport a olympijské hry nejen u vrcholovýchsportovců a na krátký čas, ale i u sportovně netalentovaných a na celý život. Sport se podle něj netýká jen závodění a vítězství, ale především hodnot spojených s účastí a spoluprací, s aktivitami přispívajícími ke vzdělávání, výchově a rozvoji jedince, jeho osobnosti a sociálního života. Jeho nejcitovanější výrok: „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se,“ převzali organizátoři podzimních Evropských dnů handicapu (EDH) v Ostravě a nazvali tak výtvarnou soutěž. Ústředním tématem doprovodného programu letošního už 18. ročníku EDH (4. – 8. října) jsou totiž sportovní aktivity osob s handicapem.

Předsedkyně Asociace TRIGON Olga Rosenbergerová říká: „Zúčastnit se mohou děti a mládež se specifickými problémy a také vzdělávací, sociální a zdravotnická zařízení a organizace, které mohou poslat nejvýše 20 výtvarných prací. Jednotlivec může přihlásit jeden obrázek. Velmi nás těší zájem handicapovaných autorů z celého Moravskoslezského kraje. V asociaci máme už 200 kreseb a přicházejí další. Proto jsme prodloužili termín uzávěrky, a to až do 31. srpna. Nejzajímavější a nejzdařilejší výtvarné práce budou v týdnu konání EDH vystaveny na Černé louce a deset nejlepších obrázků vydražíme v internetové aukci ještě před zahájením mezinárodního setkání. Výtěžek a další hodnotné ceny získají autoři dražených obrázků na slavnostním večeru Křišťálový kamínek 2010.“

V soutěžních podmínkách je uvedeno, že výtvarné práce musí malí výtvarníci opatřit svým jménem a příjmením, věkem a také krátkou charakteristikou autora. „Nezapomínejte připsat kontakt na jednotlivce nebo organizace.Pokud máte zájem zúčastnit se naší soutěže, informujte nás o tom na e-mail: lmareckova@asociacetrigon.eu,“ dodává O. Rosenbergerová.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

Co víš o Evropské unii?

Mezinárodní soutěž Co víš o Evropské unii prověřila znalosti žáků z Polska, Slovenska i Česka. Do měření sil se zapojily děti z polských Katovic a Ratiboře, slovenské Prievidzy a domácí týmy z Třince a Ostravy. Soutěž v rámci Evropských dnů handicapu uspořádala 6. října Základní škola Kpt. Vajdy v Ostravě-Zábřehu.

„Akci připravujeme už třetím rokem, a řekla bych, že každý ročník má lepší úroveň, děti bojují opravdu s nadšením,“ řekla ředitelka školy Eva Sroková. Znalosti památek, hlavních měst i třeba významných osobností EU prokazovali žáci se speciálními vzdělávacími potřebami například ve výtvarné části, kdy měli za úkol správně vybarvit vlajky vybraných členských států EU. Nejlépe obstály děti ze ZŠ Třinec, na druhé příčce stanuli žáci z polských Katovic a třetí místo obsadila ostravská ZŠ Ukrajinská.

Podle E. Srokové však konečné pořadí není důležité. Vyhráli totiž všichni. „Děti prokázaly nejen věcné znalosti a výtvarné dovednosti, ale především schopnost spolupráce a zapojení do společnosti. A to je důležitější než jakákoli medaile.“PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

Zájem o workshop organizátory mile překvapil

Praktické poznatky z Podpory vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra zazněly na workshopu 7. října ve Speciálně-pedagogickém centru při ZŠ Kpt. Vajdy v Ostravě-Zábřehu, kterého se zúčastnilo osm desítek speciálních pedagogů. „Obrovský zájem o tuto problematiku nás překvapil. Na workshop přijeli dokonce kolegové z jiných krajů. A dotazy, které zaznívaly, byly velmi konkrétní. Diskutovali jsme o detailech z naší poradenské činnosti,“ říká ředitelka ZŠ Kpt. Vajdy v Ostravě-Zábřehu Eva Sroková.

Odborníci speciálně-pedagogického centra sledují vývoj dítěte od předškolního věku. Jezdí do škol a rodin Moravskoslezského kraje, kde pomáhají vytvářet individuální plány vzdělávání a výchovy žáků s autismem, doporučují nejvhodnější školská zařízení. Konkrétně se starají o 433 klientů od 3 do 26 let a usilují o jejich zařazení do společenského života, případně do pracovního procesu. Koordinační centrum poradenských služeb pro klienty s poruchou autistického spektra existuje devět let, takže v současnosti má v péči také studenty na středních školách.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

Vždycky dostanou dobrou náladu

Třicet devět žáků se speciálními vzdělávacími potřebami třinácti škol z polských Katovic, Ratiboře, slovenské Prievidze a Moravskoslezského kraje soutěžilo 7. října na Základní škole Kpt. Vajdy v Ostravě-Zábřehu ve znalostech o Evropské unii. Jedenácti až patnáctiletí školáci řešili teoretické i praktické úkoly. „Ve vědomostní části odpovídali na otázky nejen o Evropské unii, ale také o Itálii, Polsku, Slovensku a České republice. Ke každému soutěžnímu tématu děti měly k dispozici názorný materiál,“ říká zástupkyně ředitelky ZŠ Kpt. Vajdy Jarmila Rakusová.

Kromě žáků ze speciálních škol se akce zúčastnili také školáci dvou základních škol. „Při vzájemném zápolení si nikdo ani nevšimnul, že je mezi handicapovanými. Komentáře autorů k výtvarným dílům na téma Moje město byly naprosto úžasné. Třeba kostel, kolem kterého chodí každý den, soutěžící komentovali slovy: Vždycky, když jdeme kolem něj, dostaneme dobrou náladu,“ dodává s úsměvem J. Rakusová.

A vítěz mezinárodní soutěže Co víš o Evropské unii? Tým ze Základní školy Karasova, Ostrava-Mariánské Hory. Blahopřejeme!PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

Výstava Svět plný barev

O tom, že svět je skutečně barevný, svědčí originální kresby dětí a mládeže s poruchou autistického spektra z celé České republiky vystavené v Radnici města Ostravy. Do soutěže „Svět je plný barev“ se jich sešlo 93 a autoři těch nejzdařilejších budou odměněni v rámci slavnostního večera Křišťálový kamínek. 2009. Vernisáž se uskutečnila při slavnostním zahájení EDH ve foyeru Nové radnice.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

Ve škole dělají integraci naruby

„Každoročně poskytujeme Evropským dnům handicapu zázemí pro konání odborné konference. Podílíme se rovněž na organizaci slavnostního zahájení a na večeru Křišťálový kamínek. Pro naše žáky i jejich vyučující jde o vítanou praxi, kde si mohou vyzkoušet své dovednosti,“ říká Radovan Maresz, ředitel Střední školy Zdeňka Matějčka v Ostravě-Porubě.

Pedagogové a další specialisté se pravidelně zapojují do odborného programu EDH. V letošním roce budouna konferenci s názvem Podpora vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra hovořit o zkušenostech s integrací těchto studentů na střední škole. „V současnosti se věnujeme formou individuálního vzdělávacího programu třem autistům. Jeden z nich už odmaturoval, ale rozhodl se ke studiu dalšího oboru, takže si u nás své vzdělání dále rozšiřuje,“ uvádí ředitel.

Evropské dny handicapu škole přinášejí dlouhodobé kontakty se zahraničními partnery. Žáci se specifickými potřebami mají možnost absolvovat rehabilitační programy v Bretani. Všestranně přínosné pro zkvalitňování práce s handicapovanými jsou odborné stáže učitelů a vychovatelů. „Nedávno jsme mělina praxi asistenty z Itálie, kteří se zúčastnili teoretického a praktického vyučování. Francouzští i italští kolegové bývají překvapeni rozsahem integrace při vzdělávání zdravotně postižených u nás. Z tisícovky žáků je totiž přibližně jedna čtvrtina se zdravotním postižením tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, s vadami řeči, se souběžným postižením více vadami, s autismem a s vývojovými poruchami chování nebo učení. Zdraví spolužáci se tak musí chtě nechtě zapojit do komunikace s postiženými, což odborníci obou zemí hodnotí vesměs kladně. Často o nás říkají, že děláme integraci naruby,“ dodává R. Maresz.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

Svět autistů je plný emocí. Jen jim nerozumí

Původním povoláním je Miroslava Jelínková vědecká pracovnice v oblasti chemie. V současnosti je významnou specialistkou na poruchy autistického spektra v Česku. Výsledkem její dlouhodobé a systematické práce je občanské sdružení Autistik. Letos oslaví patnácté výročí své existence. V Modrém klíči Miroslava Jelínková připravuje programy pro dvě desítky klientů, překládá odbornou literaturu, je autorkou brožur, které mají pomáhat porozumět lidem s autismem.

Když se ohlédnete zpátky, co Vás nejvíce těší?

Začátky byly hodně těžké. Rozhodnutí vzdát se vlastní kariéry a věnovat se autismem postižené dceři přišlo začátkem devadesátých let. Tehdy se o autismu moc nevědělo, a tak jí ani dalším dětem nebylo umožněno vzdělávání. Řešení bylo jednoduché, buď mohla zůstat doma, nebo vyrůstat v ústavu. Zvolila jsem domácí výchovu, ale bylo mi jasné, že budu potřebovat odborné zázemí. Začala jsem shánět literaturu a studovat. Náhodou o tuto problematiku měla zájem i obvodní psychiatrička Jasna Macháčková, která mi v začátcích hodně pomohla. Od té doby se mnohé změnilo. Dnes existuje síť speciálních pedagogických center, kde rodinám radí, jak s takto postiženým potomkem pracovat. Navíc, každé dítě má možnost se podle svých možností a schopností vzdělávat. Svět autistů je totiž úplně jiný.

Jaký?

Zvláštní, jakoby uzavřenější, a my stále o něm ještě málo víme. Zdravý člověk se dokáže vžít do pocitů vozíčkáře, pokud si sedne na invalidní vozík, nevidomého, když si zakryje oči. Ale proniknout za bariéru autismu se ještě nikomu nepodařilo. V žádném případě nejsou pravdivá kategorická prohlášení, že autisté jsou bez emocí. City mají, jen jim nerozumí. Jejich život je bohatý, ale nedokáží ho prezentovat. To vede k tomu, že jsou zaškatulkovaní někam jinam, než patří. Rozhodně není jejich svět horší než náš. Naopak. Tyto dva světy mohou spolu docela dobře existovat, ale my zdraví jsme autistům povinni pomáhat.

S klienty s různými formami autismu pracujete už hodně dlouho. Dokáží Vás ještě něčím překvapit?

Neustále. Těch překvapení zažíváme každý den hodně. Jsou to drobnosti, které často pozorujeme jen my. Stává se, že se najednou jakoby rozsvítí, pochopí, že jsme tady a můžeme jim pomoci. Otevřou se světu. Začnou dávat najevo, že nám rozumějí a chtějí žít s námi. Je to těžké popsat. Dlouhodobě jsem například pracovala s dívenkou s velkými problémy chování. Někdy se už zdálo, že jsme na dobré cestě a pak se všechno vrátilo k horšímu. Občas mne přepadal pocit naprosté marnosti a únavy. Jednoho dne však ke mně dcera přišla, otevřela mi ruku a do dlaně mi vložila svou nejoblíbenější hračku – kousek plastového kolečka, které nikdy nikomu nesvěřila. Dala tak najevo, že mne pochopila a chtěla mne potěšit. V ten moment si říkáte: Stálo to za to. Je to neuvěřitelný a krásný pocit.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

Slavnostní večer Křišťálový kamínek 2009

Asociace TRIGON už počtvrté udílela u příležitosti slavnostního večera Evropských dnů handicapu prestižní ocenění Křišťálový kamínek.

V sále Domu kultury města Ostravy byli všichni ti, kteří mají velice blízko k znevýhodněným lidem a které oblast neziskového sektoru zajímá nejen profesně. Na pódiu i v hledišti se při netradičně a trochu jinak komponovaném kulturně společenském programu měli možnost setkat zástupci generálního partnera EDH – statutární město Ostrava, Moravskoslezského kraje, sponzoři, dárci, zahraniční hosté a hlavně noví držitelé Křišťálových kamínků 2009:

 • Ing. Miroslava Jelínková, CSc., předsedkyně občanského sdružení Autistik, Praha
  Za výrazný kvalitativní posun v přístupu k lidem s autismem a zlepšení podmínek jejich života
 • Patricie Balážová, klientka Domova Barevný svět, Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava
  Za mimořádné umělecké aktivity a úspěchy na prknech, která znamenají svět
 • Armelle Thomas, Asociace AFPE, Francie
  Za mimořádný přínos a zásluhy o rozvoj spolupráce mezi Francií a Českou republikou v oblasti péče o lidi s handicapem
 • Pavel Zvolánek, předseda Komise pro handicapované děti a mládež rady města
  Za přínosnou a dlouholetou práci pro handicapované občany a u příležitosti životního jubilea

Bezmála dvouhodinový program slavnostního večera Křišťálový kamínek diváky v sále zaujal a všichni účinkující byli odměněni velkým potleskem.

TRIGON Band připravil malé překvapení

„Skupinu jsme založili loni 7. května a první koncert se konal už 10. června na Den otevřených dveří Asociace TRIGON. Najednou vznikl problém, jak se vlastně jmenujeme. V tu chvíli nás nic nenapadlo, až někdo pronesl – TRIGON Band. Soubor měl nacvičené pouze tři písničky, ale všichni jsme je hráli a zpívali s ohromnou chutí,“ vzpomíná na začátky oblíbené kapely její vedoucí Jiří Neduha.

V současnosti mají za sebou téměř dvě desítky koncertů. Repertoár se rozšířil o nové skladby a přibyli noví členové. Jde o klienty Asociace TRIGON, VIZ-Centra a dalších spolupracujících organizací. K nejaktivnějším určitě patří harmonikář Jiří Daněk a houslista Tomáš Budírský. Oba se zúčastnili všech veřejných vystoupení. Kamarády, s nimiž si rozumí, našla ve skupině TRIGON Band zpěvačka Lenka Pročková. „Bez společných zkoušek si nedovedu svůj týdenní program představit. Bezva se při zpívání odreaguji,“ dodává zaměstnankyně chráněných dílen VIZ-Centra. Její slova potvrzuje další sólistka skupiny Alžběta Stuchlá: „TRIGON Band mi přináší radost. Den, kdy nemohu přijít, je pro mne vždycky smutnější. A s Jirkou Neduhou i ostatními si užijeme spoustu legrace.“

„Na zkouškách se vytváří pocit sounáležitosti i odpovědnosti ke kolektivu. Všichni vědí, že pokud nepřijdou, tak ti druzí nemohou některé písničky hrát a zpívat. Na druhou stranu se snažím vytvářet variabilní programy, abychom nebyli závislí na zdravotním stavu jednotlivých členů souboru a koncert mohli vždycky odehrát,“ dodává zpěvák, kytarista a bubeník J. Neduha. Písničky nejen upravuje, ale rovněž skládá vlastní. Z jeho autorské dílny pochází Ten pátý den, U nás na horách nebo Do Betléma panna spěchá.

Tanečnice z Cikne čhaja mají hudbu v krvi

Taneční soubor Cikne čhaja (Malá děvčata) Základní školy Přemysla Pittra vznikl před sedmi lety a dnes má kolem dvou desítek členů ve věku od devíti do dvanácti let. „Hudba je jedním z významných prvků romské identity. Na to, jaká ve skutečnosti je, je těžká odpověď. Jsou v ní obsaženy ruské romance, španělské flamenco i maďarský čardáš. Je to prostě hudba krve, která překypuje citem,“ říká pedagogická asistentka Kateřina Prokopová. Podle ní v mnoha rodinách na tradice pomalu zapomínají, proto ve škole svým žákům chtějí co nejvíce zprostředkovávat kontakt s romskou kulturou.

„Choreografii si děláme sami. Dívky mají rády písničky současných romských kapel, třeba slovenskou skupinu Kmeťo band, jejichž skladby čerpají náměty, podobně jako romská kultura, ze života. Písničky jsou o lásce, žalu, radosti a hlavně vyprávějí o prožitcích mladých lidí. Je v nich temperament, oheň a život. A protože v rodinách se hodně tančí, stačí pustit hudbu a naše tanečnice už instinktivně vědí, jak se mají pohybovat. Rytmus mají prostě v krvi. Kroužek dívkám přináší radost a učí je určité zodpovědnosti. Na veřejná vystoupení totiž bereme skutečně jen ty, které chodí na zkoušky pravidelně,“ říká vedoucí souboru Nataša Pihiková.

Církevní základní škola a mateřská škola Přemysla Pittra poskytuje vzdělání romským dětem, z nichž mnohé jsou ze sociálně potřebných rodin. Od začátku devadesátých let se vydala cestou speciálních učebních a výchovných programů, které umožňují individuálnější přístup ke každému žáku, respektují jeho talent a schopnosti. „Z našich přibližně tři sta žáků tvoří Romové naprostou většinu. Zkušenosti s jejich výukou si předáváme v rámci různých projektů. Například v mezinárodním projektu Socrates jsme spolupracovali se školními zařízeními ve Švédsku a Maďarsku, ale i se slovenskými kolegy,“ říká ředitelka školy Soňa Tarhoviská.

Při kadeřnické show musí nůžky jen kmitat

„Dobrý kadeřník musí být tak trochu psycholog. Naše profese je hodně o komunikaci a kreativitě. Zákazníkům pomáháme dotvářet jejich osobnost,“ říká jedna z majitelek kadeřnického salonu Tragedy v Ostravě Elen Pačotová. Na Evropských dnech handicapu společně se svým bývalým žákem a nyní kolegou Ondřejem Rejnochem předvedli kousek ze svého mistrovství – malou kadeřnickou show.

„Chtěli jsme ukázat, že slušivý účes je pro všechny,“ říká Ondřej Rejnoch, který byl nominován v prestižní kadeřnické soutěži na cenu Czech and Slovak Hairdressing Awards 2007 v kategorii Objev roku. „Minulý rok se mi v soutěži nedařilo, měl jsem hodně starostí se školou, dodělával jsem si dálkově podnikatelský obor. Ale příští rok do toho půjdeme s Elen naplno, už teď se připravujeme. Pořád se dá vymýšlet něco nového,“ říká O. Rejnoch. Kadeřnictví má v krvi, stejnou profesi měla babička i teta. A právě od ní mnoho pochytil, zejména různé triky, které se většinou získávají až praxí. „Účesů si všímám neustále a všude. Dívám se, jaká je ofina, střih. A někdy bych hned na ulici vzal nůžky a celou hlavu přestříhal,“ směje se mladý kadeřník a dodává, že při vlasové show musí nůžky jen kmitat a vlasy lítat. „Je to kouzelnický trik, něco jako filmový střihoruký Edvard.“

Rovněž Elen Pačotová má za sebou účast v prestižních soutěžích. Zvítězila ve Wella Trend Vision a postoupila do finále L’Oréal Color Trophy. Jejím trenérem byl mistr nad mistry – několikanásobný vítěz mistrovství republiky Alexandr Sokolov. „Saša byl hodně náročný. I o přestávce u kávy se mnou stále probíral, co jsem jak udělala a proč. A učil mne obdivuhodným způsobem. Třeba, že ani kadeřník se neobejde bez znalostí matematiky. Barvení vlasů je podle něj hlavně o umění správně počítat,“ usmívá se E. Pačotová. Zkušenosti chtěla předávat mladým, tři roky byla mistrovou na učilišti. „Do školy jsem šla s tím, že z každého udělám mistra světa, ale zjistila jsem, že ne každý tím mistrem chce být. Prostě jsem měla pocit, že většinu žáků to nebaví. Ondra byl jedna z mála výjimek.“

A co je právě nyní v oboru trendy? „Účes musí být přirozený, lehký, vzdušný, může v něm být i osm barev, ale tak, aby vlastně nebyly vidět, jen aby vytvářely jakoby zvláštní odlesky. Základem je dobrý střih. Barva pak účes podtrhuje. S módou retro se vrací oblečení i účesy – ale pouze prvky. Teď jsou v módě 80. léta – na krátkých vlasech silná trvalá, na dlouhých jsou ideální lokny,“ prozrazuje majitelka salonu Tragedy, kde s kolegyní Kamilou Blažkovou oslaví pětileté výročí od jeho založení.

Doteky módy ve vášnivé červené

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří studují učební obor šití oděvů na pracovišti SŠOS Klimkovice, K. Pokorného v Ostravě-Porubě, předvedli mimořádně zdařilou šestiminutovou módní přehlídku vlastních modelů. „Velkým hitem jsou letos kárované materiály. Naše žačky ušily své výrobky z červeno-černého vlněného kára, které kombinovaly s odlehčenou vlnou v červené barvě. Oblečení mělo být motivující, inspirující a hlavně mladistvé. Myslím si, že se všechny autorky pod vedením pedagogů svého úkolu zhostily na výbornou. Úspěch měly na celostátní učňovské přehlídce v Jirkově, kde Nikola Červeňáková, Daniela Kováčová a Tereza Pavlíčková se sestrami Lucií a Sylvou Kostkovými slušivé oblečení na každý den představily. Choreografii s nimi nacvičil náš spolupracovník Jiří Sosnovec. I toto je velmi důležité, dívky se učí pohybovat, což zvyšuje jejich sebevědomí,“ říká vedoucí učitelka OU a Praktické školy v Ostravě-Porubě Jarmila Volná. Dodává, že Sylva Kostková se v Jirkově zúčastnila také soutěže Miss Odborných učilišť a Praktických škol 2009 a za model i jeho předvedení získala druhé místo. Své umění na slavnostním večeru Křišťálový kamínek ukázali rovněž aranžéři. „Jsme rádi, že můžeme prezentovat, co naši žáci umějí. Historie školy je dlouhá, zúčastňujeme se celostátních soutěží a obvykle si nějaké ocenění přivezou nejen aranžéři, ale i naši cukráři nebo švadleny,“ dodává zástupce ředitele pro odborný výcvik Rudolf Jílek.

Na OU a Praktické škole v Ostravě-Porubě, která je pracovištěm Střední školy odborné a speciální Klimkovice, se připravují žáci se speciálními vzdělávacími potřebami nebo ze znevýhodněného sociálního prostředí v oborech Zahradnické práce, Květinářské a aranžérské práce, Šití oděvů, Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních – pečovatelská práce a Praktická škola.

„V rámci projektu Moderní prostředí pro moderní vyučování financovaného Evropským sociálním fondem zlepšujeme podmínky jejich výuky. Do dopoledního vyučování jsme zavedli arteterapii, ergoterapii, reflexní synergickou terapii a v odpoledních hodinách nabízíme mnoho aktivit, jako jsou například fotografie bez bariér, angličtina, muzikoterapie nebo dramaterapie,“ uvádí J. Volná. Porubské zařízení navštěvuje přes 120 žáků.

Slavný čardáš Vittoria Monti a muzikálové melodie sklidily nadšení

Mladí talentovaní hudebníci houslista Daniel Klempár a klavírista Tomáš Kačo brilantně zahráli Čardáš pro housle a klavír Vittoria Monti. Italský skladatel zkomponoval svůj slavný čardáš v roce 1904. Od té doby je v repertoáru snad každé romské kapely. V České republice ho proslavila vynikající Eva Pilarová.

Student Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě (JKGO) Daniel Klempár pochází z muzikantské rodiny. Narodil se v Kežmaroku na východě Slovenska, kde navštěvoval Základní uměleckou školu. Už tehdy se účastnil řady soutěží. „Hudba je můj osud. Aspoň rodiče vyprávěli, že když mne přinesli z porodnice, otec mi podle tradice vložil do ruky smyčec. Podle toho, jak jsem ho uchopil, bylo jasné, že ze mne bude houslista. Nadání k hudbě se u nás dědí z pokolení na pokolení,“ říká Daniel Klempár. Letos by měl absolvovat ve třídě Ireny Vítkové. Škola mu pomáhá poznat hodně nových lidí z oboru. Je přesvědčen, že bez odpovídajícího vzdělání se člověk jen těžko posunuje výš. Rád by se dostal na uměleckou vysokou školu v Německu nebo Rakousku. Jeho profesorka říká, že Daniel je vynikající improvizátor.

Klavírista Tomáš Kačo maturoval na JKGO před dvěma lety a úspěšně složil přijímací zkoušku na Hudební akademii v Praze. V současnosti studuje 2. ročník ve třídě Borise Krajného. Jeho záběr je velice široký – je talentovaným sólovým pianistou a výborným vyhledávaným džezovým improvizátorem. Svou první romskou kapelu Cikne Čhave založil ve dvanácti letech se svými sestrami Veronikou a Andreou. Jejich taneční a pěvecká skupina sklízela obdiv na řadě festivalů. Spolupracuje se zpěvačkou Idou Kelarovou a hrál v jejím koncertním nastudování hudby ze slavného muzikálu „Cikáni jdou do nebe“, který měl premiéru v Berlíně.

Vyvrcholením Křišťálového kamínku 2009 bylo nesporně závěrečné vystoupení studentky Simony Mrázové s klavírním doprovodem profesorky Marie Horáčkové. „Dárkové balení“ muzikálových melodií obecenstvo doslova nadchlo.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

Sedmnácté dny handicapu budou o lidech s autismem a podporovaném zaměstnávání

Odborná část XVII. ročníku Evropských dnů handicapu 2009 je věnována problematice podpory vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra. „Téma konference, která se koná 6. října ve Střední škole ZdeňkaMatějčka v Ostravě-Porubě, jsme určili s našimi zahraničními partnery už před dvěma roky. Jde o velmi aktuální nejen evropský, ale celosvětový problém. Zcela konkrétně budeme jednat o integraci školáků s poruchou autistického spektra v našem kraji s porovnáním možností ve Francii a Itálii. A také o čerpání finančních prostředků z evropských projektů na vytvoření podmínek těmto žákům v běžné škole,“ říká ředitelka Základní školy Kpt. Vajdy v Ostravě-Zábřehu a garant konference Eva Sroková. Praktické zkušenosti si mohou účastníci vyměnit na stejnojmenném workshopu 7. října ve Speciálně-pedagogickém centru při ZŠ Kpt. Vajdy v Ostravě-Zábřehu. Jeho odborníci se starají o více než čtyři sta klientů od 3 do 26 let s diagnózou autismu v Moravskoslezském kraji.

Hosté navštíví rovněž Mateřskou školu v ulici Čs. Exilu v Ostravě-Porubě, která dětem s autismem poskytuje individuální péči od roku 1993. „Kromě tří běžných tříd máme čtyři speciální. Zapsáno je v nich čtyřicet šest předškoláků s různým handicapem, mezi nimi třináct s poruchou autistického spektra,“ uvádí ředitelka mateřské školy Dana Schönová. S dětmi pracují speciální pedagogové, asistent pedagoga, popřípadě osobní asistent.

Workshop o přípravě na budoucí povolání a o formách chráněných dílen Podívejte se, co umíme představí 7. října zaměstnavatele občanů se specifickými potřebami. „Oslovili jsme čtyři desítky různých organizací, mezi nimi například Charitu v Opavě. Ve svých dílnách poskytuje práci pěti desítkám lidí. Kromě vlastních výrobních programů nabízejí kapacity firmám, kterým se vyrábět sortiment v malých sériích nevyplácí. Handicapovaní budou mít jedinečnou příležitost prezentovat své pracovní dovednosti i možnosti využívání volného času,“ říká ředitelka Asociace TRIGON Olga Rosenbergerová a dodává: „Příprava XVII. ročníku Evropských dnů handicapu v těchto dnech vrcholí. Každý den nacházíme ve schránce nebo v e-mailové poště návrhy na ocenění Křišťálový kamínek a už nyní vím, že rozhodnutí, komu kamínek v obou kategoriích udělit, nebude tak jednoduché. Kouzelná jsou výtvarná díla malých umělců s poruchou autistického spektra z různých zařízení v našem kraji. Kresby budou vystaveny od 5. října ve foyeru Radnice města Ostravy aautory nejzdařilejších prací odměníme na slavnostním večeru 6. října v Domě kultury města Ostravy. Máme pro ně připraveno velké překvapení.“

Uzávěrka výtvarné soutěže Svět je plný barev i nominací na udělení ocenění Křišťálového kamínku je 18.září. Bližší informace jsou zveřejněny na webových stránkách Asociace TRIGON.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

Se svým žákem každý týden tančí

Odborná část Evropských dnů handicapu se letos zabývala mimo jiné autismem. Konferenci Podpora vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra zahájila 6. října náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Věra Palková.

„Autismus patří mezi vážné poruchy dětského mentálního vývoje. Jsem ráda, že třídy pro takto postižené školáky už nejsou v kraji výjimkou. Hlavním cílem škol, od mateřských až po střední, je zajistit žákům podmínky pro co nejlepší rozvoj jejich dovedností i znalostí, aby mohli prožít život plně a harmonicky. Věřím, že jednání přispěje k dalšímu prohloubení vzájemných zkušeností a přinese nové motivy v péči o všechny školou povinné s diagnózou poruchy autistického spektra,“ řekla V. Palková. Dodala, že si velmi cení práce všech organizátorů tohoto přínosného mezinárodního setkání.

„Na tématu konference jsme se dohodli s partnery z Itálie a Francie už před dvěma roky. Tak jako my čerpáme zkušenosti od nich, oni od nás. Je to skutečně vzájemná výměna poznatků. Teoretické vzdělávání je důležité, ale nejvíce nás učí praxe. Často, když se po nějakém čase sejdeme, zjišťujeme, že nezávisle na sobě jsme došli ke stejným závěrům,“ řekla ředitelka ZŠ Kpt. Vajdy v Ostravě-Zábřehu Eva Sroková, odborný garant konference EDH 2009. O zkušenostech z integrace žáků s autismem na Moravě a ve Slezsku hovořila Pavla Olšáková ze Speciálního pedagogického centra Kpt. Vajdy v Ostravě-Zábřehu. „Jde o vrozené celoživotní postižení některých mozkových funkcí, které se projevuje například opožděným vývojem řeči, poruchami komunikace, nezvládáním emocí, omezenými zájmy, netečností, fascinací určitými věcmi, stereotypními nebo jinými zvláštními pohyby a postoji těla,“ uvedla P. Olšáková. Centrum se stará o 432 klientů od tří do dvaceti šesti let, kteří jsou zařazeni v běžných i ve speciálních třídách.

O koncepčních záležitostech i nových trendech v péči o děti s potřebou podpůrných opatření hovořila Marta Teplá z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Zdůraznila, že hlavním principem je vytvořit podmínky pro celoživotní vzdělávání a učení těchto žáků. Podle ní velké změny přinesl rok 2005, kdy se začaly sjednocovat postupy při vzdělávání dětí se specifickými potřebami v rámci Evropy. Od té doby se systém stále dolaďuje. V současnosti je pro každé dítě připraven odpovídající vzdělávací program.

Autismus se vyskytuje v široké škále projevů i hloubce postižení. O nejrůznějších nástrahách pro pedagogy autistických žáků se zmínila Armelle Thomas z francouzské Asociace AFPE v Bretani. „Jednou z největší pastí je například potřeba opakovat učivo. Někteří školáci se na něm takzvaně zaseknou a jen velmi obtížně se dají přesvědčit o nutnosti přijímat novou látku,“ poznamenala francouzská odbornice na vzdělávání autistů.

Její slova o neočekávaných reakcích potvrdila Renáta Staňková ze Střední školy Zdeňka Matějčka v Ostravě-Porubě. „Učíme tři chlapce s poruchou autistického spektra. A každý je úplně jiný. Speciální pedagogice se věnuji patnáct let, ale přiznám se, že jsem byla zaskočena, když mne jeden z nich při vyučovací hodině vyzval k tanci. Je to jeho rituál, který ovšem hodinu dost narušoval. Nakonec jsme to vyřešili tak, že jednou týdně přichází za mnou do kabinetu a tam spolu tančíme,“ řekla s úsměvem R. Staňková.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

Rozhovor s O. Rosenbergerovou

„Neustále hledáme účinné cesty, jak pomoci lidem znevýhodněným svým handicapem,“ říká ředitelka Asociace Trigon Olga Rosenbergerová

Evropské dny handicapu budou také o životním stylu

Do zahájení XVII. ročníku Evropských dnů handicapu (EDH), které se letos konají v Ostravě od 5. do 11. října, zbývají necelé tři měsíce. „Příprava je v plném proudu. Tradičně jde totiž o vyústění celoroční mezinárodní spolupráce, zaměřené na podporu lidí s handicapem a jejich integraci do majoritní společnosti. Evropské dny handicapu jsou každý rok významným mezníkem, kdy se na chvíli zastavíme a zhodnotíme, co jsme za dvanáct měsíců udělali a kam směřujeme dál,“ říká ředitelka ostravské Asociace Trigon Olga Rosenbergerová, která se dlouhodobě podílí na organizaci této mezinárodní akce.

Sedmnáctiny jsou v lidském životě nádherný věk plný nadějí do budoucna. Jak je to se sedmnáctinami Evropských dnů handicapu?

Ohlédnutí je skutečně zajímavé. Už to není o léčbě, rehabilitaci a vzdělávání, ale o řešení problémů znevýhodněných lidí od jejich narození přes dospělost až po seniorský věk. Pochopitelně, neustále hledáme účinné cesty, jak pomáhat, aby ti, kteří mají svůj život z důvodu postižení komplikovanější, neměli pocit, že jsou někomu na obtíž nebo že jsou odsouváni na okraj společnosti. A v tom chceme pokračovat i v dalších letech. Letos je například odborná část EDH zaměřena na podporu vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra, o nichž se na veřejnosti dosud jen málo ví. Na konferenci přijedou kromě českých také odborníci z Itálie, Francie a dalších zemí.

Už víte, čím program EDH letos obohatí právě zahraniční účastníci?

Velmi se těším na celodenní workshop nazvaný „Podívejte se, co umíme“. Formou videoprojekcí a praktických ukázek představí své aktivity organizace, které se věnují předprofesní přípravě, podporovanému zaměstnávání nebo jsou chráněnými pracovišti pro lidi s handicapem. Zajímavý bude i workshop navazující na konferenci „Podpora vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra“. Bude se zabývat zejména předvedením diagnostiky a práci s dětmi. Přednášející jsme pozvali z partnerských organizací Asociace TRIGON, ale účastníky budou rovněž klienti a rodiče z centra pro podporu začlenění dospělých lidí s poruchou autistického spektra ve Francii. Věřím, že atmosféra diskusního workshopu a osobní výpověď dospělého autisty pomůže vzájemnému předávání zkušeností.

V doprovodných akcích se prolíná hlavní myšlenka letošních EDH – životní styl. Co vás na ni přivedlo?

To je jednoduché, každý z nás chce vypadat pěkně, někomu se líbit a být pro někoho důležitý. S tím se pojí i naše sebedůvěra. Každý v sobě nosíme nějaký handicap, více či méně viditelný. Proto jsme se letos rozhodli pro téma životní styl. Smyslem je ukázat, co je v nás obdivuhodné, učit se mít rád takésebe. K vyzdvihnutí naší jedinečnosti obvykle stačí opravdu maličkost. Někdo dobře kreslí, jiný zpívá,další tančí nebo hraje na hudební nástroj. K životnímu stylu patří i umění o sebe pečovat a oblékat se. Vyhlásili jsme výtvarnou soutěž, připravujeme módní přehlídku, kadeřnickou show a spoustu dalších zajímavých vystoupení.

Jenže to určitě nejde uskutečnit bez finančního zajištění. Kdo vás podporuje?

Především město Ostrava, které zahrnulo EDH do svých významných akcí. Naším významným partnerem je také Nadace OKD, s dalšími sponzory jednáme. V dnešní době je hodně těžké získat pro aktivity v neziskovém sektoru peníze, proto bych chtěla moc poděkovat všem, kteří tento už tradiční mezinárodní projekt podporují a jsou ochotni pomáhat zlepšování podmínek života našich spoluobčanů.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

Profesionalizace neziskového sektoru je nezbytná

Mottem Asociace TRIGON je „dělat svět barevný a radostný“. V tomto duchu se nesou letošní Evropské dnyhandicapu. Týdenní program už sedmnáctého ročníku je vyústěním celoroční mezinárodní spolupráce. Do moravskoslezské metropole se sjeli odborníci z Francie, Itálie, Polska, Slovenska a České republiky v oblasti vzdělávání dětí a mládeže s poruchou autistického spektra. A jak říká ředitelka Asociace TRIGON Olga Rosenbergerová, možná filmový Rain Man by se divil, co dnes autisté s pomocí lidí kolem sebe dokáží.

Na organizaci Česko-francouzských dnů se O. Rosenbergerová podílí od roku 1997. Tenkrát, jak ostatně vyplývá z názvu akce, spolupracovalo město Ostrava s francouzskou Asociací FARES, která sdružovala čtyři neziskové organizace se zaměřením na vzdělávání odborných pracovníků, sociální péči, na profesní uplatnění handicapovaných osob a zajištění jejich volnočasových aktivit. Původně se jednalo o samostatné organizace, které se z důvodu zkvalitnění svých činností rozhodly spojit do větší asociace.

„V následujících letech jsem zařízení Asociace FARES několikrát navštívila a získala jsem tři důležité poznatky. Předně mne zaujala mimořádná profesionalita, kterou provází především zajištění víceletého a vícezdrojového financování neziskových organizací. Ty tak mohou zaměstnat kvalitní pracovníky se smlouvou na dobu neurčitou. Rodiče handicapovaných dětí mají v organizacích své zastoupení ve správní radě a valné hromadě a rozhodně nejsou pracovníky přímé péče, což je, bohužel, stálá bolest některých našich občanských sdružení. Za druhý významný poznatek považuji zcela nový pohled na handicapovaného člověka, který vychází z přesvědčení, že je schopen se samostatně rozhodovat a žít a že potřebuje pouze pomocnou ruku. A to každý individuálně,“ říká ředitelka.

„Ve Francii mne rovněž velmi překvapila vybudovaná síť profesního uplatnění pro handicapovaného člověka s možností samostatného bydlení. Přetržení pupeční šňůry mezi rodiči a dětmi bylo stejné jako u zdravého člověka,“ dodává s tím, že díky přátelským osobním kontaktům oslovila organizace v Itálii a dalších zemích EU. Od tohoto okamžiku začalo hledání cesty, jak společné vize realizovat na přesně stanoveném základě. Tak vznikla Asociace TRIGON. Propojení několika občanských sdružení do stabilní profesionální organizace umožnilo Trigonu stát se plnohodnotným partnerem organizací ze zahraničí. Následovalo podepsání mezinárodní smlouvy o spolupráci a vznik seskupení ATAE. Jednou z priorit programu ATAE je každoroční pořádání EDH v Ostravě.

„EDH jsou vyvrcholením celoroční spolupráce mezi Asociací TRIGON a organizacemi Evropské unie. Témata, která projednáváme a řešíme na konferencích a workshopech, jsou definována na základě podepsané Smlouvy o spolupráci a každý rok je aktualizujeme. Prioritou je výměna zkušeností v práci s handicapovanými osobami vycházející z odlišných tradic jednotlivých zemí, která je užitečná nejen pro české odborníky, ale i pro zahraniční partnery. Díky rozdílným pohledům na skutečnost jsme všichni schopni vzájemně se inspirovat, zlepšovat, posouvat se a řešit problémy lépe,“ říká Olga Rosenbergerová.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036