Rubriky
Nezařazené

Vědomostní soutěž

První cena v soutěži Co víš o EU? zůstala doma

Soutěží pro děti a mládež se specifickými problémy pokračovaly Evropské dny handicapu ve středu 5. října. Klání nese už čtvrtým rokem název Co víš o EU? a jeho cílem je podpořit vzájemné porozumění mezi handicapovanými různých národů a kultur.

Ve znalostech o Evropské unii se tentokrát utkala tříčlenná družstva z Polska, Slovenska a České republiky. Podle ředitelky ZŠ Kpt. Vajdy 1a v Ostravě-Zábřehu Evy Srokové, která je pořadatelem soutěže, se náročnost úkolů a témat stále posouvá: „Děti jsou rok od roku šikovnější a rychlejší. Letos nás překvapily nejen svou připraveností, ale také obrovským zápalem, s jakým zadání plnily.“ Úlohy se týkaly oblastí vodstva, platidel a vlajek jednotlivých evropských zemí, ve výtvarném bloku skládali účastníci puzzle, papírové loďky a tvořili postavičky charakterizující předepsanou zemi. Na závěr všechny figurky naložili do velikého plavidla, které se symbolicky vydalo na cestu Evropou.

Na stupně vítězů by se mohlo postavit všech deset družstev, protože rozdíly mezi získanými body byly opravdu minimální. První cena ale nakonec zůstala doma – přišly si pro ni děti ze ZŠ Čkalovova v Ostravě-Porubě, druhé místo patřilo Škole č. 8 z Katovic a třetí příčku obsadila ZŠ Speciální internátní Prievidza.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
EDH 2011

Seminář

Úspěšné projekty si cestu vždycky najdou

Rok 2011 byl vyhlášen Evropským rokem dobrovolných činností na podporu aktivního občanství, což znamená, že základním účelem je podněcovat a podporovat úsilí k vytvoření podmínek pro dobrovolnictví v Evropské unii (EU) a zajišťovat větší zviditelnění dobrovolných činností v EU, a to zejména výměnou zkušeností a osvědčených postupů. A právě příklady dobré praxe všech forem dobrovolnictví v zemích Evropské unie se staly ústředním tématem semináře Evropských dnů handicapu v Ostravě.

Michal Urban, ředitel odboru pro mládež Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR uvedl, že dobrovolnictví v Česku se začíná posunovat soustavným tlakem okolí dopředu. „Úspěšné projekty si v této oblasti cestu k lidem vždycky najdou, ale mnohdy organizacím chybí odvaha. Je velmi dobře, že se o dobrovolnictví dnes mnohem výrazněji a častěji hovoří a zvyšuje se nejen kvalita poskytovaných služeb, ale i jeho společenské uznání“.

Koncepce dobrovolné podpory si zasluhuje velkou míru pozornosti z mnoha důvodů, ale nikoli jen proto, že je zadarmo. Seminář věnovaný dobrovolnictví potvrdil, že formy, jakými se tyto činnosti daří realizovat v Polsku, Itálii i Česku a dalších zemích, určují nejen dobrovolníci, kterých je v ČR přes jeden a půl milionu, ale hlavně na samotných neziskových organizacích. Bez spolupráce, zlepšení komunikace a vzájemné důvěry neziskového sektoru, veřejné správy, firem a dalších institucí se dobrovolnictví nepodaří rozšiřovat a veřejností vnímat, jako podnikatelský a veřejný standard.

Mnoho lidí by se rádo stalo dobrovolníkem, ale neví jak na to

Mezinárodního semináře o dobrovolnictví v zemích EU se zúčastnila také poslankyně Parlamentu ČR Jaroslava Wenigerová. V průběhu jednání si udělala chvíli čas na krátký rozhovor.

Stála jste u zrodu Česko-francouzských dnů, dnes Evropských dnů handicapu. Často se jich osobně účastníte, máte možnost sledovat, kam se posouvají. Tušila jste, že budou mít tak dlouhé a úspěšné trvání?

Když jsme v roce 1992 zorganizovali 1. ročník Česko-francouzských dnů, jehož jsou Evropské dny pokračovatelkou, tak jsem samozřejmě nemohla tušit, že se tyto dny „dožijí“ čísla 19. Považuji to za obrovský úspěch. Důležité je, že jsou stále aktuální témata, na něž EDH mohou reagovat a je o ně zájem nejen mezi našimi odborníky, ale i čím dál více jsou navštěvovány odborníky ze zahraničí. Stále jsou lidé, kteří jsou entuziastickými a zároveň profesionálními organizátory. A bez finanční podpory města Ostravy, která je štědrá, i dalších sponzorů by se tyto dny těžko konaly. Zároveň je to dnes už velice prestižní akce města Ostravy. Osobně jsem navštívila seminář věnovaný dobrovolnictví, potěšilo mne setkání s dětmi ve Speciálních školách kpt. Vajdy v Ostravě-Zábřehu a samozřejmě jsem si nemohla nechat ujít slavnostní večer Křišťálový kamínek na Černé louce.

Je podle Vás dnešní doba nakloněná podpoře podobných projektů?

Jak vidíte, 19. ročník EDH je před námi. To, že vůbec je, svědčí o tom, že ti, kteří mohou být nakloněni, nakloněni jsou. Neboť vždy je to o lidech, kteří se dokáží správně rozhodnout. V naší společnosti je opravdu hodně lidí, kteří jsou ochotni pomoci, například sbírkami při živelných katastrofách u nás či v zahraničí. To, že tématem EDH je dobrovolnictví, je moc dobře. Mnoho lidí by se rádo stalo dobrovolníkem, ale neví jak na to. Je správné o tom hovořit, neboť právě tyto aktivity přispívají k zušlechťování naší společnosti, která to velice potřebuje.

Co byste popřála EDH do dalších minimálně devatenácti let?

Co bych popřála EDH do dalších let? To, o čem jsem psala v úvodu. Témata, která oslovují, zájem odborníků, ale i laiků a rodičů zdravotně postižených dětí. A stálou podporu města Ostravy. Velice ji oceňuji a není to v naší české, moravskoslezské kotlině tak úplně zvykem.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
EDH 2011

Partneři a sponzoři hledají cesty, jak pomáhat potřebným

Asociace TRIGON s každým přijatým příspěvkem bere na sebe také závazek – nezklamat důvěru dárce a peníze použít na účel, na který byl dar věnován. Sebelepší snaha zaměřená na zlepšení podmínek života našich znevýhodněných spoluobčanů ani pořádání těch nejzajímavějších akcí nejsou možné bez podpory mnoha osobností a institucí. Určitě největší poděkování posílají organizátoři XIX. ročníku Evropských dnů handicapu 2011 statutárnímu městu Ostrava, které je generálním partnerem tohoto významného mezinárodního projektu.

Malá anketa pro sponzory
1. Proč jste se rozhodli podpořit EDH?
2. Jaký je vztah vaší společnosti k dobrovolnictví?

Zuzana Pavlíčková, Zastoupení Evropské komise v České republice

 1. Evropská komise podporuje aktivní zapojení osob se zdravotním postižením do společnosti. Občané EU se zdravotním postižením jsou největší skupinou znevýhodněných občanů. Navzdory vývoji v posledních letech jejich zapojení do společnosti nedosahuje žádoucí úrovně. Proto Evropská komise hodlá začít s uplatňováním nové strategie EU v oblasti zdravotního postižení na období 2010-2020 konkrétními akcemi v různých oblastech politiky, aby zajistila požívání stejných práv pro lidi se zdravotním postižením. V této souvislosti Zastoupení Evropské komise v České republice těší, že je partnerem Evropských dnů handicapu. Stejně jako v minulých letech bude toto mezinárodní setkání pro osoby se zdravotním postižením a odborníky důležitoupříležitostí k výměně názorů a vypracování návrhů a pro tvůrce politiky příležitostí poučit se z jejich odborných znalostí založených na praxi.
 2. Evropská komise pomáhá mladým lidem k účasti v dobrovolnických projektech. Prostřednictvím Evropské dobrovolné služby vyjíždějí tisíce dospívajících a mladých lidí do zahraničí, aby se tam věnovali výuce, podporovali kulturní povědomí a rozvíjeli dovednosti důležité pro život. Například dobrovolníci v kodaňském domově Verahus pomáhají postiženým klientům v jejich každodenním životě. Organizují společné volnočasové aktivity, jako je malování, hudba, hry nebo sport, nebo doprovází postižené na výletech. Komise bude podporovat výměnu správných postupů mezi orgány členských států a dobrovolnickými organizacemi. Pozornost bude soustředěna na školení dobrovolníků, na akreditaci a zajištění kvality a také na účinné a efektivní srovnávání potenciálních dobrovolníků s příležitostmi dobrovolné práce. Komise hodlá podněcovat nové iniciativy na vytváření celoevropských kontaktů, aby mezi dobrovolnickými organizacemi a jinými odvětvími (zejména podnikatelským sektorem) podpořila přeshraniční výměnu a součinnost. V průběhu Evropského roku dobrovolnictví budou vyzdviženy a podpořeny stovky aktivit a projektů jako například Turné Evropský rok dobrovolnictví 2011, Zpravodajstvíz Evropského roku dobrovolnictví nebo čtyři tematické konference. Národním webem k ERD 2011 byl určen www.dobrovolnik.cz.

Ing. Zdeněk Procházka, Partners For Life Planning a.s

 1. Společnost Partners s Asociací Trigon spolupracuje již delší dobu a pomoc handicapovaným vnímáme jako součást naší sociální odpovědnosti. Velice se nám líbí projekty Trigonu na podporu handicapovaných, jako například Evropské dny handicapu, které jsou v Ostravě tradicí.
 2. Poradci Partners denně komunikují s lidmi ve svém okolí při plánování jejich financí. Sounáležitost s lidmi v regionu, ve kterém působíme, je pro nás velmi důležitá. Proto už několik let udělujeme granty nadacím,občanským sdružením, dětským domovům a dalším charitativním organizacím, ke kterým máme blízko. Necelýmilion korun jsme rozdali na 19 grantů po celé republice v loňském roce a letos to bude podobné. Společnost Partners navíc podporuje přímé zapojení poradců do vybraných charitativních projektů, ať již pomocí, aktivitami nebo vlastními prostředky. Některé iniciativy vznikají zcela spontánně, například po povodních sebraly skupiny kolegů nářadí a šly pomáhat do poškozených vesnic svých regionů. Snažíme se zkrátka být součástí komunity, ve které žijeme a pracujeme.

Tomáš Svrčina, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Krajská pobočka – Moravskoslezský kraj

 1. VZP podpoří EDH již druhým rokem, a to z prostého důvodů – tento projekt je pro nás velice zajímavý a koresponduje s hodnotami a cíli, které naše pojišťovna naplňuje. Zaměření celé akce, které je směrováno na spolupráci mezi odborníky v oblasti pomoci osobám s handicapem a jejich integraci do společnosti, je pro nás problematikou velmi blízkou. Jsme rádi, že máme příležitost podpořit akci, na které se prezentují takéumělecké aktivity a kreativní dovednosti osob s handicapem. Pevně věříme, že podpora ze strany VZP přispěje ke zvýšení kvality poskytovaných služeb a profesionalizaci neziskových organizací. VZP vítá jakoukoliv možnost věnovat čas, energii a vše potřebné k tomu, aby se mohla přiblížit problematice lidí s různým druhem postižení.
 2. Dlouhodobě se snažíme o spolupráci se subjekty, které činnost dobrovolnictví podporují. Vážíme si tétoaktivity a věříme, že budeme moci pomáhat touto formou i nadále. Je na každém z nás, jakým stylem je schopen tento pojem naplnit. Hledejme proto v sobě cesty, jak pomáhat těm, kteří to nejvíce potřebují.

Linda Ešková, Severomoravská plynárenská, a.s., člen skupiny RWE

Humanitární činnost RWE se zaměřuje zejména na pomoc dětem, seniorům a zdravotně handicapovaným. Tuto charitativní podporu společnost poskytuje hlavně prostřednictvím neziskových organizací a renomovaných nadací. Společnost Severomoravská plynárenská, a.s., člen skupiny RWE, se proto rozhodla již podruhé podpořit významnou akci Evropské dny handicapu v Ostravě.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

Ostrava se stává evropským centrem handicapu

XIX. ročník Evropských dnů handicapu v Ostravě (EDH) se letos koná pod záštitou Evropského parlamentu, Zastoupení Evropské komise v ČR a primátora Ostravy Petra Kajnara od 3. do 7. října.

Týdenní program tohoto mezinárodního projektu je opět zaměřen na spolupráci a výměnu zkušeností našich a zahraničních odborníků v oblasti pomoci osobám s handicapem a integraci postižených do společnosti. Do Ostravy se chystají delegace z Francie, Itálie, Německa, Slovenska, Polska a Estonska.

Odborná část EDH je věnována aktuálním tématům řešeným v kontextu Evropské unie. Výstupy z jednání přispějí nejen ke zvýšení kvality poskytovaných služeb v sociální, zdravotní i vzdělávací oblasti, ale i ke vzniku inovativních projektů s dlouhodobou perspektivou a k navázání kontaktů mezi organizacemi i jednotlivci občanské společnosti.

Evropské dny handicapu budou zahájeny mezinárodním fotbalovým turnajem mládeže a dospělých se znevýhodněním. Tradičním vyvrcholením bude slavnostní večer, na kterém Asociace TRIGON udělí už pošesté prestižní ocenění Křišťálový kamínek. „Naším záměrem je především vyzdvihnout mimořádné aktivity lidí s handicapem a také poděkovat těm, kteří problematice lidí s postižením věnují čas, energii i kus svého života. U příležitosti Evropského roku dobrovolných činností na podporu aktivního občanství oceníme také dobrovolné činnosti jednotlivce a firmy,“ říká ředitelka EDH Olga Rosenbergerová.

Součástí letošního ročníku je rovněž výtvarná soutěž s názvem Zkuste to s námi (dobrovolnictví viděno očima mladých výtvarníků). Odborná komise vyhodnotila 10 nejlepších obrázků, které budou od 25. září do 1. října draženy v rámci charitativní aukce na internetovém portále www.aukro.cz. Autoři získají kromě zajímavých cen také finanční odměnu, odpovídající výsledku licitace.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
EDH 2011

Křišťálový kamínek 2011

Návštěvníci slavnostního večera Evropských dnů handicapu se stali svědky výjimečných okamžiků. Na pódium sálu pavilonu A na výstavišti Černá louka 5. října postupně přicházeli noví držitelé prestižních ocenění Křišťálový kamínek pro rok 2011. Udělena byla už pošesté a získaly je osobnosti s handicapem i ti, kteří problematice lidí s postižením věnují svůj čas, energii i kus vlastního života. U příležitosti Evropského roku dobrovolných činností na podporu aktivního občanství byli poprvé oceněni také dobrovolníci.

Křišťálové kamínky 2011 obdrželi:

Václav Benedík

Jeden z nejobětavějších dobrovolníků spolupracujících se Čtyřlístkem – centrem pro osoby se zdravotním postižením Ostrava. Stovky hodin svého volného času věnoval dětem a dospělým s mentálním postižením, které přivedl ke sportu, zejména stolnímu tenisu. Z jeho iniciativy vzešel před 15 lety Vánoční turnaj ve stolním tenisu – tato událost přesáhla nejen hranice regionu, ale i Česka.

Věra Barová

Klientka ústavního zařízení Zámek Nová Horka trvale upoutaná na lůžko a odkázaná na celodenní ošetřovatelskou péči (od dětství trpí kvadruparetickou formou DMO). Kdysi jí někdo ukázal fotografie obrázků, které malovali lidé nohama nebo ústy. Paní Barová se pustila do snahy o napodobení této náročné techniky. Dokázala to a dnes maluje vleže na břiše. Štětec drží v ústech a na paletě barev vybírá, míchá a kombinuje různé odstíny, její obrázky mají osobitý nádech impresionismu. Ocenění získává za mimořádné nadání, které zúročuje zaujetím a silnou vůlí po seberealizaci.

Lubomír Řehůřek

Již 15 let vede firmu REEHAP s.r.o. v Brně, která poskytuje zaměstnání i osobám se zdravotním postižením. Ve vztahu k nim se nikdy nezpronevěřil primárnímu záměru firmy, který je obsažen i v jejím názvu – reedukace, edukace, rehabilitace, práce.

Pomohl mnoha pracovníkům chráněných dílen při zařazení do pracovního procesu v rámci volného trhu práce, je sponzorem a organizátorem činností sebeobhájců, zajišťuje poradenskou činnost pro ty, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením. To všechno vykonává s vysokou mírou empatie a zaujetím ve vztahu k handicapovaným.

Eva Liberdová

Křišťálový kamínek 2011 získává za rozsáhlou publikační činnost ve prospěch lidí, kteří ohluchli během svého života. Snaží se také o osvětu veřejnosti. Za tím účelem založila web: evaliberdova.net s informacemi, které přibližují postavení lidí, jež ztratili sluch. Stěžejním tématem tohoto projektu je přístupnost celoživotního vzdělávání i možnost zaměstnání. Od svých 15 let má diagnostikovanou úplnou hluchotu na obou uších, přesto pracuje s osobami s mentálním postižením. V záhlaví jejího webu je napsáno: Překážky v nás burcují vlohy, které by za příznivých okolností zůstaly dřímat. V případě Evy Liberdové to platí dvojnásob.

Jindřich Jonák

Ač je na vozíku, nebo možná právě proto, dělá tento Jihlavan mimořádnou a záslužnou práci pro ostatní vozíčkáře – mapuje dostupnost různých lokalit. Vytvořil webové stránky s odkazy na výlety, možnosti ubytování apod. Je obdivuhodné, co všechno dokázal – na vozíku projel kus Rakouska, vyjel v Alpách až pod nejvyšší vrchol, navštěvoval univerzitu třetího věku… Je neúnavný a jeho pomoc ostatním nezištná a naprosto obdivuhodná.

Klauni z Balonkova

Dobrovolníci, kteří navštěvují dětská oddělení nemocnic v Moravskoslezském kraji, ústavy sociální péče a také seniory.

Součástí letošního ročníku Křišťálový kamínek byla opět výtvarná soutěž s názvem Zkuste to s námi anebdobrovolnictví se meze nekladou. Odborná komise vyhodnotila 10 nejlepších obrázků, které byly od 25. září do 1. října draženy v rámci charitativní aukce na internetovém portále www.aukro.cz. Mezi výtvarníky bylo nakonec rozděleno 22 900 Kč a všichni získali hezké věcné ceny od Zastoupení Evropské komise v ČR.

Do Asociace TRIGON letos přišlo více než 200 soutěžních prací. Osmadvacet dorazilo dokonce až ze vzdálené Zambie. Obrázky malovaly chudé handicapované děti z dětských domovů, kterým pomáhá česká organizace Papežská misijní díla. Pomoc těmto dětem se dá přirovnat k zázraku. Je to z velké části zásluha laskavé a trpělivé péče řeholních sester, že i děti s velkým postižením se v dětském domově naučí chodit a o sebe postarat. „Do Afriky posíláme desítky pastelek, fixů, voskovek a jiných malířských potřeb, které návštěvníci přinesli jako symbolické vstupné na Křišťálový kamínek. Děkujeme všem za malé výtvarníky, pro které je mnohdy pouhá čtvrtka papíru, na kterou mohou malovat, velkým bohatstvím,“ řekla ředitelka EDH po skončení slavnostního večera Olga Rosenbergerová.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

Jarmark nabízel dva dny výrobky neziskových organizací

K tak velkým a významným projektům, jakým Evropské dny handicapu bezesporu jsou, patří také pestrá nabídka doprovodných aktivit. Letošní ročník přinesl mezi jinými už tradiční Jarmark i naprostou novinku – specializovanou výstavu Ostrava Handicap.

Dvoudenní Jarmark (5. – 6. října) představil v pavilonu A na Černé louce výrobky klientů chráněných a terapeutických dílen, žáků speciálních škol i neziskových organizací. Ke koupi byly textilní, dřevěné, kožené, keramické i papírové výrobky, svíčky, lázeňské oplatky, superpotraviny či mýdla. Nechyběly ani zdravotnické pomůcky.

Máme velkou radost, že Jarmark je rok od roku bohatší a zajímavější,“ řekla vedoucí textilní dílny pořádající Asociace TRIGON Eva Vozníčková. Letos na něm stály stánky téměř dvou desítek vystavovatelů, mezi jinými Charity Hrabyně, Terapeutické dílny Charity Hlučín, Charity sv. Alexandra, Kaštanového krámku, Mystické mýdlárny, ale i Národní rady pro osoby se zdravotním postižením. Bez povšimnutí návštěvníků nezůstalo ani barevné šapitó Cirkusu trochu jinak. A zapomenout nesmíme ani na nabídku klientů Asociace TRIGON. Podle E. Vozníčkové jsou jejich díla jedinečná a originální. „Na jednom výrobku pracují mnohdy i tři lidé, podle míry svých schopností. Motivuje je hlavně radost, když se dobře prodávají a hlavně líbí,“ řekla vedoucí dílny. Výtěžek je každý rok použit na nákup materiálu nebo vybavení dílen.

Úplně poprvé se v rámci Evropských dnů handicapu otevřely dveře výstavy Ostrava Handicap. Ve stejném termínu jako Jarmark (a také na Černé louce) se představily společnosti, které se zabývají vybavením, doplňky a pomůckami pro handicapované. Nabídly ukázky vodicích a asistenčních psů, canisterapie i kompenzačních pomůcek pro pohyblivost, chůzi a dopravu. Zájemcům o individuální úpravy vozidel nebo zaměstnávání osob se zrakovým postižením byly k dispozici rady odborníků i publikace. „Věříme, že jsme zahájili další tradici ve výstavách a návštěvníkům pod jednou střechou jsme nabídli, co hledali,“ uvedla manažerka Ostravských výstav Denisa Hudziaková.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

Fotbalové zahájení Evropským dnům handicapu sluší

Evropské dny handicapu v Ostravě byly 3. října zahájeny. Už druhým rokem pozvali organizátoři EDH do sportovního areálu Ostravské univerzity na ul. Varenská v Moravské Ostravě šest fotbalových týmů handicapovaných hráčů, aby se utkaly v mezinárodním turnaji. Na plochu sportovní haly nastoupila v 9 hodin ráno mužstva z Cils Cesena (Itálie), Cieszyňskie Orly (Polsko), ŠZŠI Trenčín (Slovensko), SK Nováci Město Albrechtice (ČR), SK Duha Zlín (ČR) a za obrovského povzbuzování také loňští vítězové – domácí SK Medvědi Ostrava (ČR).

O slavnostní výkop se postaral patron turnaje Pavel Srniček, bývalý český reprezentační fotbalový brankář, který chytal za Baník Ostrava, ale i Newcastle United FC, Sheffield Wednesday FC či Portmouth FC. „Jsem velmi rád, že se takovýto turnaj lidí s handicapem koná také u nás v Ostravě. Srdce, které do hry všichni na hřišti dávají a hlavně jejich herní nasazení je záviděníhodné,“ řekl P. Srniček.

Mezinárodní turnaj se hrál podle pravidel Unified kopané. S fotbalisty s mentálním postižením v každém mužstvu hráli také tzv. partneři bez handicapu. Ti však nesmějí stát v bráně ani střílet góly. Svatopluk Aniol, ředitel Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, který byl opět garantem turnaje, po jeho skončení neskrýval spokojenost: „Potěšil nás výkonnostní vzestup všech účastníků, podařilo se zlepšit herní systém s finále na závěr. Určitě nejhezčí utkání předvedli naši Medvědi a Italové. Rozhodovaly až penalty. Byly to hodně dramatické minuty.“

Výsledková listina Nejlepší brankář:
Alessandro Prugnoli (Cils Cesena)
Nejlepší střelec: Martin Hocko (ŠZŠI Trenčín)
Nejsympatičtější hráč: Pavel Charstina (SK Duha Zlín)

1. místo: ŠZŠI Trenčín
2. místo SK Medvědi Ostrava
3. místo Cils CesenaPR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

Workshop

Handicapovaní by měli mít šanci být zaměstnáni

Workshop EDH 2010 byl speciálně zaměřen na téma uplatnění dospělých osob s poruchou autistického spektra a pracovní uplatnění respektující charakter postižení lidí s handicapem. „Samozřejmě se mnohé změnilo v zákonné úpravě, tuto skutečnost nemůžeme opomenout, ale jestliže na trh práce doléhá v současné době ekonomická krize, tak u zdravotně postižených tím více. Také možnosti, které mají zaměstnavatelé v rámci zvýhodnění v zaměstnávání osob se zdravotním postižením, nejsou bohužel natolik lukrativní, aby je inspirovaly k jejich zaměstnávání. Ale co osobně vnímám za posledních 20 let jako nesmírný posun dopředu, to je spíše benefit, že lidé si začali všímat právě zdravotně postižených. Mám dojem, že se mezi zaměstnavateli objevuje stále více těch, kteří do této oblasti vkládají entuziasmus a vztah k postiženým,“ řekla odborná garantka workshopu Olga Krejčířová z Ústavu speciálněpedagogických studií – PF Univerzity Palackého Olomouc.

„Ideálem by bylo, kdyby každý handicapovaný měl šanci být zaměstnán, ale stůjme nohama pevně na zemi, nemůžeme být dogmatici. Musíme sledovat trendy a technologie na trhu práce a dávat nové příležitosti osobám se zdravotním postižením. Nejvíc se nám daří ve službách. Nejen, že se mohou postižení uplatnit na trhu práce, ale v této oblasti lze upravovat pracovní podmínky. Hodně záleží na typu zdravotního postižení. Jsou profese, kde najde uplatnění zrakově nebo sluchově postižený, ale vůbec nejsou vhodné třeba pro mentálně postiženého. Prostě musíme respektovat jejich schopnosti. Už máme dobré zkušenosti z ústavní péče, kdy klienti domovů pro zdravotně postižené nacházejí možnosti vzdělávání v učilištích a praktických školách. Vše je v lidech a postojích k lidem,“ uvedla Olga Krejčířová, které se podařilo koncipovat na Univerzitě Palackého Olomouc nový studijní obor -speciální andragogiku.

Jůnův statek v Sedleci u Prahy zve na kančí hody

V současné době se ukazuje, že dalšími trendy v zaměstnávání handicapovaných, ale ne jedinými, jsou rekvalifikace garantované úřady práce a sociální podniky. Zatím se v České republice v tomto ohledu stále jen experimentuje, ale příklady dobré praxe už existují. Jedním z nich je nesporně sociální firma Jůnův statek v Sedleci u Prahy. „Provozujeme restauraci, penzion a také malý obchůdek se smíšeným zbožím. Zaměstnáváme30 osob s duševním onemocněním a 6 s jiným znevýhodněním,“ řekl na workshopu EDH 2010 vedoucí Jiří Novák.

Sociální firma není v našich končinách příliš obvyklým jevem. Proč si myslíte, že neexistuje v Česku více podobných subjektů?

„No vidíte, a já mám zrovna pocit, že v poslední době vznikají sociální firmy jako houby po dešti. Je to otázka tak zhruba posledních tří let, kdy to začalo, ale v současnosti se objevují další a další. Myšlenka zaměstnávat zdravotně znevýhodněné, snaha samouživit se a nebýt závislý na podpoře státu je lákavá. Jedním z mnoha důvodů může být i nešťastná grantová politika, kdy finance žadatel získá pouze na rok a zpravidla nepřijdou dříve než v dubnu. A do té doby si musí každý pomoci, jak dokáže. Volné finance produkované sociální firmou mohou tuto díru alespoň částečně zalepit. A ještě něco – provozování sociální firmy asi nejspíš nikdy velký zisk nepřinese. Vždy to bude na pokraji přežití. Zaměstnávání znevýhodněných lidí znamená obrovské náklady, které běžná komerční firma nikdy neřeší. Mám na mysli třeba náklady spojené s administrací, zaučováním a zapracováním zaměstnanců, rozpor mezi mzdou znevýhodněných a jejich výkonností a podobně. Na druhou stranu si myslím, že než transformovat chráněné dílny nebo učit neziskovky podnikat, je účinnější přimět komerční firmy zaměstnávat zdravotněznevýhodněné a stát se tak vlastně sociální firmou. Tím se vyhneme budování nových takzvaných pracovních ústavů pro handicapované. Navíc business firmy podnikat umějí, neziskovky s tím často mají problémy. Podle mého názoru je lepší poskytnout zdravotně znevýhodněným práci v prostředí běžné firmy. V tom spočívá cíl začleňování handicapovaných do normálního života.“

Ale proč by to komerční firmy dělaly?

„To ať si asi každý zodpoví sám. Já osobně mimo povinnost zaměstnávat na 25 zaměstnanců jednoho zdravotně znevýhodněného jiný důvod neznám. Často je pro firmu jednodušší zaplatit pokutu a o nic se nestarat. Opravdu ale chybí uzákonění pojmů jako sociální firma, sociální podnikání. Jakákoli komunikace s úřady bývá v tomto směru velmi komplikovaná. Celá státní správa tyto pojmy nezná a neví, jak s nimi zacházet. To je také jeden z důvodů, proč jsme byli u zrodu platformy sociálních firem.“

Zaměstnáváte celkem velký počet lidí. Kde a na čem to nejvíc v takové sociální firmě vázne?

„Právě na tom zaměstnávání znevýhodněných. Respektovat znevýhodnění. Najít mantinely, v kterých se může zdravotně znevýhodněný pohybovat tak, aby svou práci zvládal. Každodenní boj s nemocností. Snaha vyjítzákazníkům vstříc, přestože výkonnost lidí je podstatně nižší. Navíc veškeré naše podnikání je průhledné a transparentní. Nevytváříme černé fondy, netajíme příjmy, odvádíme daně, vše je legální a čisté – to není často v Čechách obvyklé, a to nás také znevýhodňuje před konkurencí.“

Chystáte nové projekty? Budete rozšiřovat služby?

„V podstatě pořád něco plánujeme. Příští týden se na statku uskuteční kančí hody. Samozřejmě musíme mít kance se šípkovou omáčkou a kance se zelím. Provozně doděláváme rekonstrukci kuchyně restaurace a výčepu. Příští týden budeme instalovat novou úpravnu vody. Jinak v nejbližší době plánujeme rozšíření provozu prádelny a s tím související navýšení obratu. Přijímáme 2 nové pracovníky, oba dva na nově vzniklá pracovní místa. Chceme zlepšit náš marketing a proniknout více do business sektoru. Chceme začít pracovat na atraktivní nabídce našich služeb pro firmy a zákazníky. Doděláváme okolí objektu. …pořád se něco děje.“

Kdybyste se měl rozhodovat dnes, byl byste i po zkušenostech, které máte, vedoucím sociální firmy?

„Letos vám mohu odpovědět – ano, jsem rád vedoucím sociální firmy. Ale týká se to letošního roku. Loni jsme si prošli krizí, kdy jsem měl pocit, že už toho bylo dost. Na druhou stranu nás všechny obtíže a problémy posílily a postrčily dopředu.“PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

Výtěžek z internetové aukce získají handicapovaní výtvarníci

Coubertinův slavný výrok „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se“ se stal ústředním motivem a zároveň názvem výtvarné soutěže, kterou vyhlásila Asociace TRIGON v rámci podzimních Evropských dnů handicapu (EDH) v Ostravě.

Předsedkyně Asociace TRIGON Olga Rosenbergerová připomenula, že obrázky poslaly téměř tři stovky handicapovaných mladých výtvarníků se specifickými problémy a také děti a mládež ze vzdělávacích, sociálních a zdravotnických zařízení a organizací Moravskoslezského kraje. Odborná porota už vybrala deset nejzajímavějších a nejzdařilejších prací, které budou v týdnu od 27. září do 4. října draženy v nejrozšířenější internetové aukci společnosti Aukro, kde je v současné době registrováno více než milion uživatelů. „Aukro nám vyšlo maximálně vstříc a zařadilo aukci soutěžních obrázků mezi takzvané charitativní aukce – tedy naši asociaci nebude tato služba stát ani korunu,“ řekla O. Rosenbergerová. Aukro se zabývá organizací podobných dražeb už od roku 2004, před dvěma roky se s dobročinnými projekty prezentovalo 18 organizací a výtěžek překročil 850 tisíc korun. Výtěžek z aukce v rámci Evropských dnů handicapu 2010 a další hodnotné ceny získají autoři dražených obrázků na slavnostním večeru Křišťálový kamínek 2010.

A kdo si přijde pro odměnu a první „honorář“ na pódium pavilonu A na Černé louce 6. října večer? Předsedkyně poroty Petra Krupíková z katedry výtvarných umění, Fakulty umění Ostravské univerzity jména talentů zatím neprozradila. „Byli jsme příjemně překvapeni nejen počtem soutěžních obrázků, ale také jejich úrovní. Viděli jsme dílka opravdu originální a některá z nich bych si docela ráda pověsila doma na stěnu. Mezi deseti nejlepšími, které jsme poslali do dražby, mám svého favorita. Určitě o něj budu na Aukru bojovat.“

A kdo si přijde pro odměnu a první „honorář“ na pódium pavilonu A na Černé louce 6. října večer? Předsedkyně poroty Petra Krupíková z katedry výtvarných umění, Fakulty umění Ostravské univerzity jména talentů zatím neprozradila. „Byli jsme příjemně překvapeni nejen počtem soutěžních obrázků, ale také jejich úrovní. Viděli jsme dílka opravdu originální a některá z nich bych si docela ráda pověsila doma na stěnu. Mezi deseti nejlepšími, které jsme poslali do dražby, mám svého favorita. Určitě o něj budu na Aukru bojovat.“PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

Výsledek charitativní aukce mile překvapil

Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže EDH 2010 s názvem Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se provázela srdečná atmosféra a velký potlesk nejen pro handicapované výtvarníky, ale také pro všechny autory nápadu obrázky vydražit v internetové charitativní aukci Aukro a výtěžek předat v podobě honorářů samotným tvůrcům. Na konci týden trvající aukční bitvy přišla do Asociace TRIGON zpráva, že celková částka činí 28 650 korun.

Tříletá Deniska Chodurová, osmiletý Kája Bilčík, čtyřiadvacetiletý Jiří Valtr i ostatních sedm vítězných autorů si ze slavnostního večera Křišťálový kamínek 2010 odneslo nejen šeky s vydraženými částkami, ale také dárky od sponzorů a Evropské komise, které jim předávala Brigitte Luggin.

„Evropská komise se zavázala k propagaci aktivního začlenění a plné účasti lidí s postižením do společnosti. Obyvatelé Evropské unie s postižením patří mezi největší znevýhodněné skupiny obyvatel. Navzdory pokroku během uplynulých posledních let nebyla dosažena požadovaná úroveň plného zapojení obyvatel s postižením do společnosti. Proto se Evropská komise chystá spustit novou Strategii handicapu 2010-2020 s určitými činnostmi v různých strategických oblastech, aby se zaručila rovná práva pro lidi s handicapem. Zastupitelé Evropské komise v České republice jsou v tomto ohledu potěšeni, že se stali partnery Evropských dnů handicapu,“ řekla B. Luggin.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

Víceleté projekty zajistí kvalitnější výběr sociálních pracovníků

Konference věnovaná výběru sociálních pracovníků se uskutečnila 5. října v SŠ Zdeňka Matějčka v Ostravě-Porubě za velké pozornosti českých a zahraničních účastníků mezinárodní akce Evropské dny handicapu.

Jen s obtížemi si lze představit, jaké komplikace a problémy provázejí české neziskové organizace při výběru zaměstnanců a vyplácení mezd. „Základ toho všeho jednoznačně spočívá v systému udělování jednoletých účelových dotací, které v mnoha případech musí být vyúčtovány do konce daného kalendářního roku,“ řekla předsedkyně ostravské Asociace TRIGON Olga Rosenbergerová s tím, že v Itálii a Francii jsou v současné době rozhodně příznivější podmínky. Marilema Zuccherofino, prezidentka italské asociace FUTURA, uvedla, že v Itálii a některých dalších evropských zemích se v neziskovém sektoru osvědčily víceleté projekty. V sociálních službách mají tedy zahraniční partneři výhodu. Tří a víceleté projekty jim dávají možnost uzavírat se zaměstnanci pracovní smlouvy na delší dobu.

„Jak máme zajistit kvalitní a stabilní personál, jak jej máme motivovat, když nás neustále svazuje nejistota. Proto chceme společně iniciovat změnu a apelovat zejména na orgány státní správy, aby při vyhlašování výběrových řízení na dotace pro neziskovky zavedly perspektivní systém víceletého financování. To je základní krok vedoucí k řešení této problematiky,“ řekla Olga Rosenbergerová. Za naprosto nepřípustné považuje stávající situaci, kdy jednotlivé projekty hodnotí ti, jejichž organizace se samy výběrových řízení účastní. „Je zřejmé, že tito lidé hájí své zájmy), a pokud se nám má podařit vytvořit zdravé konkurenční prostředí i v neziskové sféře, je nezbytné zajistit nestrannost v tomto rozhodování. A ještě něco, hlavně stále musí být pamatováno na sociální služby jako takové,“ dodala Olga Rosenbergerová.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

Sponzoři

Předsedkyně Asociace TRIGON a zároveň ředitelka EDH Olga Rosenbergerová a malý organizační tým má den před zahájením Evropských dnů handicapu 2010 plné ruce práce. Do moravskoslezské metropole přijíždějí první hosté ze zahraničí, dolaďují se poslední detaily… V pondělí 4. října vše propukne. „Držte nám pěsti. V tuto chvíli chci poděkovat všem našim partnerům, sponzorům a podporovatelům. Bez jejich pomoci bychom tak náročný projekt skutečně nezvládli,“ řekla O. Rosenbergerová.

Proč jste se rozhodli podporovat 18. ročník Evropských dnů handicapu v Ostravě?

Aleš Zbožínek, ředitel, Krajská pobočka VZP pro Moravskoslezský kraj
Evropské dny handicapu považujeme za velmi přínosný projekt. Zaměření akce, která je směřována na spolupráci mezi odborníky v oblasti pomoci osobám s handicapem a jejich integraci do společnosti je pro nás problematikou velmi blízkou a koresponduje s celkovou vizí Všeobecné zdravotní pojišťovny. Vítáme příležitost podpořit akci, na které se prezentují také umělecké aktivity a kreativní dovednosti osob s handicapem. Pevně věříme, že podpora ze strany VZP přispěje ke zvýšení kvality poskytovaných služeb a profesionalizaci neziskových organizací do projektu zapojených. Zároveň považujeme za svou povinnost otevírat prostor lidem s různým druhem postižení tak, aby jejich život byl pro ně samotné co nejsmysluplnější.

Ivo Schötta, ředitel, Nadace Preciosa
Nadace Preciosa podporuje široké spektrum dobročinných aktivit. Na pomoc osobám s handicapem včetně jejich integrace do společnosti vypisujeme každoročně grantové řízení. Náš zřizovatel firma Preciosa a.s. je významným producentem křišťálu. Proto jsme na ocenění „Křišťálový kamínek“ přispěli právě věcnými cenami vyrobenými u nás v Jablonci nad Nisou. Doufáme, že tyto křišťálové dárky potěší a pomohou prezentovat naši republiku v rámci organizované mezinárodní akce.

Marcela Mrózková Heříková, ředitelka, TV Fabex
elikož jsem vyrostla s maminkou na vozíčku, která se přesto snažila vykonávat své povolání právníka a žít plnohodnotným životem, snažím se vždy pomoci podobných akcím, které odstraňují bariéry.

Marcela Cisovská, marketing, Český rozhlas Ostrava
Protože nám lidé s handicapem nejsou lhostejní. A neziskové organizace, které jim pomáhají překonávat každodenní nelehký úděl, si zaslouží pozornost i povzbuzení. Evropské dny handicapu podporujeme už několik let. Vždyť nejen, že ukazují, jaký je život s postižením, ale zároveň přinášejí spoustu nápadů a inspirace pro odborníky z celé Evropy. Český rozhlas Ostrava je regionální stanicí veřejné služby a touto cestou chceme poděkovat a vyjádřit podporu všem, kteří do této nelehké práce vkládají energii a kus svého srdce. Děkujeme.

Věra Breiová, tisková mluvčí, ArcelorMittal Ostrava
Ve společnosti ArcelorMittal Ostrava mají projekty sociální odpovědnosti důležité místo. Snažíme se podporovat ty, kteří to potřebují, nejen finančními dary, ale i dalšími způsoby. Naši zaměstnanci se díky podpoře ze strany vedení společnosti každoročně zapojují do dobrovolnických aktivit. Touto formou pomáhají mnoha neziskovým organizacím, často i těm, které se starají o handicapované děti či dospělé. Proto nás zaujal i projekt Evropských dnů handicapu – chtěli jsme podpořit projekt, jenž pomáhá těm, kterým se snaží pomáhat naše firma i naši zaměstnanci.

Jolanda Pilařová, tisková mluvčí, Česká televize Ostrava
ČT Televizní studio Ostrava podporuje zpravodajsky i ve svých publicistických pořadech aktivity zaměřené na zlepšení životní situace handicapovaných spoluobčanů. Organizátory akcí, jako jsou např. Evropské dny handicapu, zveme do kontaktních pořadů a o průběhu tohoto mezinárodního projektu informujeme v regionálních zprávách. Jak známo, Česká televize pořádá svou vlastní sbírku s názvem Pomozte dětem. Společně s lidmi z Nadace rozvoje občanské společnosti se ostravské studio účastní při rozhodování o vybraných prostředcích a jejich rozdělení přihlašovatelům z moravskoslezského regionu. V tomto měsíci aktuální ročník sbírky vrcholí a my tyto finance i konkrétní pomoc, která se díky nim v našem regionu realizuje, bilancujeme před očima diváků.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

Neziskovým organizacím by pomohla nezávislost na rozpočtu státu

O mítink věnovaný otázkám financování neziskových organizací, který se konal 6. října v prostorách Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, byl mimořádný zájem. Odborníci z celé Evropy se věnovali systémovým změnám v oblasti nestátních neziskových organizací, odpovědnosti institucí veřejného života a jejich vlivu na ekonomický a sociální život, ale také diskutovali, jak například zajistit dlouhodobou udržitelnost neziskovek, zvýšit zájem o jejich podporu a sponzorování a zlepšit komunikaci vedoucí k partnerství s veřejností i státní správou.

„Občanské aktivity zdravotně postižených se v dnešní době dostávají do velmi těžké ekonomické situace, kterou téměř neumí řešit. V našem státě nejsou tradiční systémy podpory neziskových subjektů, které jsou obvyklé v jiných evropských zemích. Chybí systém daňových asignací, který umožňuje, aby každý poplatník daně z příjmu mohl přímo poskytnout část daně některé neziskové organizaci. Diskuze o daňové asignaci probíhá už dlouho. Troufnu si předpokládat, že tento zákon nebude v nejbližších letech přijat, neboť současná vláda má jiné priority než podporu neziskového sektoru,“ uvedl Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR. „Poskytování dotací je především věcí jednotlivých rezortů. Od roku 2008 však zaznamenáváme klesající objem financí do neziskového sektoru. Nejvíce jsou dotovány projekty občanských sdružení, o.p.s. (obecně prospěšných společností) jen z jednoho zdroje a nadace a nadační fondy téměř vůbec,“ řekla Hana Frištenská z Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.

V. Krása poznamenal, že v České republice jednoznačně schází systém institucionálního zajištění stabilních příjmů pro neziskové organizace obecně, tím spíše však pro organizace zabývající se problematikou osob se zdravotním postižením. Podpora státu je postupně snižována a jiné finanční zdroje nejsou zatím k dispozici. „Jsem přesvědčen, že neziskové organizace nemají být prioritně financovány z veřejných zdrojů, ale mají mít k dispozici systémy, které jim zajistí relativně stabilní finanční prostředí umožňující jim plnit funkce, které vyplývají z jejich statutu. Osobně bych preferoval jasně definované příjmy z veřejné loterie a dále z daňových asignací. Tyto příjmy by měly být doplňovány finanční podporou konkrétních projektů neziskových organizací zaměřených na nějaký palčivý problém, a to nadacemi, nadačními fondy, sbírkami, dárcovskými SMS a podobně. Tím by se zajistila různorodost financování a odstranila se závislost na jednom zdroji. Tato závislost je vždy pro neziskový subjekt nebezpečná. Nezávislost na rozpočtových prostředcích státu by pomohla neziskovým organizacím, aby lépe obhajovaly komunitu lidí se zdravotním postižením. Obávám se však, že v dnešní době jsou tyto představy pouze zbožným přáním,“ řekl Václav Krása na EDH 2010.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

Křišťálový kamínek 2010

Kdo získá nejvíc nominací a stane se držitelem prestižního ocenění Křišťálový kamínek 2010? Na tuto otázku získáme odpověď na začátku října, kdy bude Asociace TRIGON předávat na stejnojmenném slavnostním večeru v rámci Evropských dnů handicapu „malé Oscary“ neziskového sektoru osobnostem pomáhajícím lidem s handicapem i těm, kterým postižení nebrání být aktivní a kreativní.

„Chceme především vyzdvihnout mimořádné činy lidí s handicapem a také poděkovat těm, kteří problematice lidí s postižením věnují čas, energii i kus svého života. Nominace na toto významné ocenění, které udělujeme už počtvrté, nám už přicházejí z celé České republiky a dokonce i ze zahraničí,“ říká předsedkyně Asociace TRIGON Olga Rosenbergerová.

Nominovány mohou být:

 • osobnosti za dlouhodobou práci a mimořádné výsledky ve prospěch osob s handicapem
 • osobnosti s handicapem za mimořádný čin nebo aktivitu

Nominace musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a kontakt na kandidáta
 • zdůvodnění nominace
 • jméno, příjmení a kontakt na předkladatele

Nominace zasílejte do 19. září 2010na e-mail: info@asociacetrigon.eu nebo na adresu: Asociace TRIGON, Skautská 1045, 708 00 Ostrava-Poruba

Na obálku připište heslo „Křišťálový kamínek 2010“.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

Křišťálové kamínky 2010 byly předány

Na slavnostním večeru Evropských dnů handicapu (EDH) Křišťálový kamínek 2010 byla předána za účasti zástupců Evropské komise, generálního partnera projektu města Ostravy a dalších sponzorů, partnerů a sympatizantů prestižní stejnojmenná ocenění.
Ředitelka EDH a předsedkyně pořádající Asociace TRIGON říká: „Chceme takto vyzdvihnout činy a aktivityhandicapovaných a chceme poděkovat lidem, kteří se znevýhodněným profesně věnují – často bez ohledu na svůj volný čas. Výběr byl letos velmi těžký, sešlo se více než čtyřicet nominací.“

Křišťálové kamínky 2010 získali: Petr Koutný z ABAK Ostrava za dlouholetou dobrovolnou práci trenéra florbalistů – vozíčkářů, klient Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením v Ostravě Jan Kubík, a to za vynikající sportovní reprezentaci Ostravy a České republiky i za kulturní a společenské aktivity. Pro ocenění si na pódium do posledního místa zaplněného sálu pavilonu A na výstavišti Černá louka přišel učitel ZŠ pro sluchově postižené v Ostravě-Porubě Bohumil Vaněk. Křišťálový kamínek mu byl předán za úspěšnou pedagogickou činnost v oblasti tělovýchovy a sportu sluchově postižených dětí. Držitelkou ocenění je rovněž Věra Strnadová, která má mimořádné zásluhy na zlepšení životních podmínek neslyšících v České republice. Přes 38 let se věnuje práci pro neslyšící, pomáhala zakládat Českou unii neslyšících, v současné době spolupracuje na projektu simultánního přepisu mluvené řeči v reálném čase, což je zcela nová komunikační pomůcka pro ohluchlé osoby.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

Klienti textilní dílny pletou, šijí a tkají na Evropské dny handicapu

Za dva měsíce bude slavnostně zahájen už 18. ročník Evropských dnů handicapu (EDH). Do Ostravy se sjedou odborníci z celého světa, aby na konferenci, workshopech a mítinku diskutovali o otázkách a problémechsouvisejících s možnostmi zaměstnávání lidí v sociálních službách a jejich profesním uplatnění v neziskových organizacích, ale také o způsobech financování projektů a služeb pro osoby s handicapem. Organizační tým Asociace TRIGON zaznamenává rostoucí zájem o účast na EDH 2010 nejen ze strany expertů a zástupců neziskových organizací a sociálních zařízení, ale do moravskoslezské metropole se už dnes těší i samotní handicapovaní.

Také v textilní dílně Asociace TRIGON je v těchto dnech rušno. Na začátku prázdnin tam dorazila nečekaná zásilka. Nadace OKD vyhlásila sbírku, díky níž klienti této chráněné dílny získali materiál na výrobu originálních hraček, obrázků, koberečků, tašek, prostírání apod.

„Velmi mile nás překvapila pomoc nadace a chceme poděkovat všem, kteří nám do Trigonu poslali látky, klubíčka vlny a přízí i stovky knoflíků a zipů. Textilní továrna, která nás dosud zbytky materiálů zásobovala, přestala fungovat, a my se obávali, že budeme muset činnost textilní dílny utlumit. Děkujeme proto všem lidem z generálního ředitelství OKD, povrchových pracovišť šachet Darkov a Paskov a hlavně iniciátorce sbírky Blance Týřové, ředitelce Nadace OKD,“ říká Olga Rosenbergerová, předsedkyně Asociace TRIGON.

Pletené, šité, tkané a háčkované výrobky klientů textilní dílny budou předány jako upomínka českým a zahraničním hostům na EDH v Ostravě a prodávány rovněž 6. října na Černé louce na Jarmarku EDH 2010, kde budou prezentovat své produkty neziskové organizace z České republiky a Itálie.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

Italové nakoupili frgály pro klienty muglinovského stacionáře

Účastníky letošních Evropských dnů handicapu nečekaly v Ostravě jen semináře a workshopy. Pobyt v moravskoslezské metropoli jim organizátoři zpestřili výlety, exkurzemi a návštěvami. Zahraniční i domácí hosté EDH 2010 se podívali do Dětského rehabilitačního stacionáře při Městské nemocnici Ostrava, prohlédli si také zařízení Kliniky léčebné rehabilitace místní fakultní nemocnice. Zájemci měli možnost seznámit se i s výukou handicapovaných dětí na jednotlivých stupních škol, a to přímo v Mateřské škole Čs. Exilu, Základní škole Kpt. Vajdy a Střední škole Zdeňka Matějčka.

V nabitém programu si našli čas například na celodenní výlet do skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm. Ten si užila zejména italská skupina účastníků EDH. Nejen, že zavítali do dřevěného městečka a poobědvali valašskou klasiku, ale cestou zpět se zastavili i na kozlovický krmáš. Kozlovice a Hukvaldy byly ostatně cílem jiné, šestatřicetičlenné mezinárodní výpravy. Podle organizátorky výletu, Hany Navrátilové, si prohlídku obecní školy i oběd v pivovaru všichni náramně pochvalovali: „Všem se výlet natolik líbil, že ho zakončili nákupem frgálů pro klientymuglinovského stacionáře. Navázali spolu nová přátelství a už teď se nemohou dočkat, až se zase uvidí,“ uvedla zástupkyně občanského sdružení Modrý motýlek, které se zaměřuje na volnočasové aktivity handicapovaných dětí a mládeže.

Nabídku doprovodných akcí, kterou nabízely Evropské dny handicapu od 3. do 8. října, využilo více než šest desítek účastníků 18. ročníku této mezinárodní akce.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

Evropské dny handicapu odstartuje fotbalový turnaj

Evropské dny handicapu budou zahájeny výkopem fotbalového míče. Šest chlapeckých fotbalových týmů z České republiky, Polska, Slovenska a Itálie se utká 4. října (9 – 17 hodin) ve Sportovním areálu Varenská v Ostravě. „Mezinárodní turnaj se bude hrát podle pravidel Unified kopané. To znamená, že s osobami s mentálním postižením mohou v každém mužstvu hrát tzv. partneři, fotbalisté bez handicapu. Z deseti hráčů mohou být 3 partneři a 7 fotbalistů s handicapem. Na hřišti jsou vždy pouze brankář a 4 hráči, přičemž hrají nejvýše dva partneři. Ti nesmějí stát v bráně ani střílet góly,“ vysvětluje pravidla Svatopluk Aniol, ředitel Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava.

Střídání hráčů probíhá hokejovým způsobem, tedy bez přerušení hry kdykoli v průběhu zápasu. Hraje se systémem každý s každým vždy dvakrát po deseti minutách s pětiminutovou přestávkou. Tři nejlepší týmy získají poháry a vyhlášen bude také nejlepší brankář, gólman i nejsympatičtější hráč celého dne. Jak jsme se dověděli, tréninková příprava je velmi intenzivní a tvrdá nejen v Ostravě, ale i za hranicemi Česka. Favoritem je každé mužstvo, šance na vítězství mají všichni.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

Děti mohou posílat své obrázky až do konce prázdnin

Pierre de Coubertin je autorem myšlenkového pokusu využívat sport a olympijské hry nejen u vrcholovýchsportovců a na krátký čas, ale i u sportovně netalentovaných a na celý život. Sport se podle něj netýká jen závodění a vítězství, ale především hodnot spojených s účastí a spoluprací, s aktivitami přispívajícími ke vzdělávání, výchově a rozvoji jedince, jeho osobnosti a sociálního života. Jeho nejcitovanější výrok: „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se,“ převzali organizátoři podzimních Evropských dnů handicapu (EDH) v Ostravě a nazvali tak výtvarnou soutěž. Ústředním tématem doprovodného programu letošního už 18. ročníku EDH (4. – 8. října) jsou totiž sportovní aktivity osob s handicapem.

Předsedkyně Asociace TRIGON Olga Rosenbergerová říká: „Zúčastnit se mohou děti a mládež se specifickými problémy a také vzdělávací, sociální a zdravotnická zařízení a organizace, které mohou poslat nejvýše 20 výtvarných prací. Jednotlivec může přihlásit jeden obrázek. Velmi nás těší zájem handicapovaných autorů z celého Moravskoslezského kraje. V asociaci máme už 200 kreseb a přicházejí další. Proto jsme prodloužili termín uzávěrky, a to až do 31. srpna. Nejzajímavější a nejzdařilejší výtvarné práce budou v týdnu konání EDH vystaveny na Černé louce a deset nejlepších obrázků vydražíme v internetové aukci ještě před zahájením mezinárodního setkání. Výtěžek a další hodnotné ceny získají autoři dražených obrázků na slavnostním večeru Křišťálový kamínek 2010.“

V soutěžních podmínkách je uvedeno, že výtvarné práce musí malí výtvarníci opatřit svým jménem a příjmením, věkem a také krátkou charakteristikou autora. „Nezapomínejte připsat kontakt na jednotlivce nebo organizace.Pokud máte zájem zúčastnit se naší soutěže, informujte nás o tom na e-mail: lmareckova@asociacetrigon.eu,“ dodává O. Rosenbergerová.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

Co víš o Evropské unii?

Mezinárodní soutěž Co víš o Evropské unii prověřila znalosti žáků z Polska, Slovenska i Česka. Do měření sil se zapojily děti z polských Katovic a Ratiboře, slovenské Prievidzy a domácí týmy z Třince a Ostravy. Soutěž v rámci Evropských dnů handicapu uspořádala 6. října Základní škola Kpt. Vajdy v Ostravě-Zábřehu.

„Akci připravujeme už třetím rokem, a řekla bych, že každý ročník má lepší úroveň, děti bojují opravdu s nadšením,“ řekla ředitelka školy Eva Sroková. Znalosti památek, hlavních měst i třeba významných osobností EU prokazovali žáci se speciálními vzdělávacími potřebami například ve výtvarné části, kdy měli za úkol správně vybarvit vlajky vybraných členských států EU. Nejlépe obstály děti ze ZŠ Třinec, na druhé příčce stanuli žáci z polských Katovic a třetí místo obsadila ostravská ZŠ Ukrajinská.

Podle E. Srokové však konečné pořadí není důležité. Vyhráli totiž všichni. „Děti prokázaly nejen věcné znalosti a výtvarné dovednosti, ale především schopnost spolupráce a zapojení do společnosti. A to je důležitější než jakákoli medaile.“PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

Zájem o workshop organizátory mile překvapil

Praktické poznatky z Podpory vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra zazněly na workshopu 7. října ve Speciálně-pedagogickém centru při ZŠ Kpt. Vajdy v Ostravě-Zábřehu, kterého se zúčastnilo osm desítek speciálních pedagogů. „Obrovský zájem o tuto problematiku nás překvapil. Na workshop přijeli dokonce kolegové z jiných krajů. A dotazy, které zaznívaly, byly velmi konkrétní. Diskutovali jsme o detailech z naší poradenské činnosti,“ říká ředitelka ZŠ Kpt. Vajdy v Ostravě-Zábřehu Eva Sroková.

Odborníci speciálně-pedagogického centra sledují vývoj dítěte od předškolního věku. Jezdí do škol a rodin Moravskoslezského kraje, kde pomáhají vytvářet individuální plány vzdělávání a výchovy žáků s autismem, doporučují nejvhodnější školská zařízení. Konkrétně se starají o 433 klientů od 3 do 26 let a usilují o jejich zařazení do společenského života, případně do pracovního procesu. Koordinační centrum poradenských služeb pro klienty s poruchou autistického spektra existuje devět let, takže v současnosti má v péči také studenty na středních školách.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

Vždycky dostanou dobrou náladu

Třicet devět žáků se speciálními vzdělávacími potřebami třinácti škol z polských Katovic, Ratiboře, slovenské Prievidze a Moravskoslezského kraje soutěžilo 7. října na Základní škole Kpt. Vajdy v Ostravě-Zábřehu ve znalostech o Evropské unii. Jedenácti až patnáctiletí školáci řešili teoretické i praktické úkoly. „Ve vědomostní části odpovídali na otázky nejen o Evropské unii, ale také o Itálii, Polsku, Slovensku a České republice. Ke každému soutěžnímu tématu děti měly k dispozici názorný materiál,“ říká zástupkyně ředitelky ZŠ Kpt. Vajdy Jarmila Rakusová.

Kromě žáků ze speciálních škol se akce zúčastnili také školáci dvou základních škol. „Při vzájemném zápolení si nikdo ani nevšimnul, že je mezi handicapovanými. Komentáře autorů k výtvarným dílům na téma Moje město byly naprosto úžasné. Třeba kostel, kolem kterého chodí každý den, soutěžící komentovali slovy: Vždycky, když jdeme kolem něj, dostaneme dobrou náladu,“ dodává s úsměvem J. Rakusová.

A vítěz mezinárodní soutěže Co víš o Evropské unii? Tým ze Základní školy Karasova, Ostrava-Mariánské Hory. Blahopřejeme!PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

Výstava Svět plný barev

O tom, že svět je skutečně barevný, svědčí originální kresby dětí a mládeže s poruchou autistického spektra z celé České republiky vystavené v Radnici města Ostravy. Do soutěže „Svět je plný barev“ se jich sešlo 93 a autoři těch nejzdařilejších budou odměněni v rámci slavnostního večera Křišťálový kamínek. 2009. Vernisáž se uskutečnila při slavnostním zahájení EDH ve foyeru Nové radnice.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

Ve škole dělají integraci naruby

„Každoročně poskytujeme Evropským dnům handicapu zázemí pro konání odborné konference. Podílíme se rovněž na organizaci slavnostního zahájení a na večeru Křišťálový kamínek. Pro naše žáky i jejich vyučující jde o vítanou praxi, kde si mohou vyzkoušet své dovednosti,“ říká Radovan Maresz, ředitel Střední školy Zdeňka Matějčka v Ostravě-Porubě.

Pedagogové a další specialisté se pravidelně zapojují do odborného programu EDH. V letošním roce budouna konferenci s názvem Podpora vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra hovořit o zkušenostech s integrací těchto studentů na střední škole. „V současnosti se věnujeme formou individuálního vzdělávacího programu třem autistům. Jeden z nich už odmaturoval, ale rozhodl se ke studiu dalšího oboru, takže si u nás své vzdělání dále rozšiřuje,“ uvádí ředitel.

Evropské dny handicapu škole přinášejí dlouhodobé kontakty se zahraničními partnery. Žáci se specifickými potřebami mají možnost absolvovat rehabilitační programy v Bretani. Všestranně přínosné pro zkvalitňování práce s handicapovanými jsou odborné stáže učitelů a vychovatelů. „Nedávno jsme mělina praxi asistenty z Itálie, kteří se zúčastnili teoretického a praktického vyučování. Francouzští i italští kolegové bývají překvapeni rozsahem integrace při vzdělávání zdravotně postižených u nás. Z tisícovky žáků je totiž přibližně jedna čtvrtina se zdravotním postižením tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, s vadami řeči, se souběžným postižením více vadami, s autismem a s vývojovými poruchami chování nebo učení. Zdraví spolužáci se tak musí chtě nechtě zapojit do komunikace s postiženými, což odborníci obou zemí hodnotí vesměs kladně. Často o nás říkají, že děláme integraci naruby,“ dodává R. Maresz.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

Svět autistů je plný emocí. Jen jim nerozumí

Původním povoláním je Miroslava Jelínková vědecká pracovnice v oblasti chemie. V současnosti je významnou specialistkou na poruchy autistického spektra v Česku. Výsledkem její dlouhodobé a systematické práce je občanské sdružení Autistik. Letos oslaví patnácté výročí své existence. V Modrém klíči Miroslava Jelínková připravuje programy pro dvě desítky klientů, překládá odbornou literaturu, je autorkou brožur, které mají pomáhat porozumět lidem s autismem.

Když se ohlédnete zpátky, co Vás nejvíce těší?

Začátky byly hodně těžké. Rozhodnutí vzdát se vlastní kariéry a věnovat se autismem postižené dceři přišlo začátkem devadesátých let. Tehdy se o autismu moc nevědělo, a tak jí ani dalším dětem nebylo umožněno vzdělávání. Řešení bylo jednoduché, buď mohla zůstat doma, nebo vyrůstat v ústavu. Zvolila jsem domácí výchovu, ale bylo mi jasné, že budu potřebovat odborné zázemí. Začala jsem shánět literaturu a studovat. Náhodou o tuto problematiku měla zájem i obvodní psychiatrička Jasna Macháčková, která mi v začátcích hodně pomohla. Od té doby se mnohé změnilo. Dnes existuje síť speciálních pedagogických center, kde rodinám radí, jak s takto postiženým potomkem pracovat. Navíc, každé dítě má možnost se podle svých možností a schopností vzdělávat. Svět autistů je totiž úplně jiný.

Jaký?

Zvláštní, jakoby uzavřenější, a my stále o něm ještě málo víme. Zdravý člověk se dokáže vžít do pocitů vozíčkáře, pokud si sedne na invalidní vozík, nevidomého, když si zakryje oči. Ale proniknout za bariéru autismu se ještě nikomu nepodařilo. V žádném případě nejsou pravdivá kategorická prohlášení, že autisté jsou bez emocí. City mají, jen jim nerozumí. Jejich život je bohatý, ale nedokáží ho prezentovat. To vede k tomu, že jsou zaškatulkovaní někam jinam, než patří. Rozhodně není jejich svět horší než náš. Naopak. Tyto dva světy mohou spolu docela dobře existovat, ale my zdraví jsme autistům povinni pomáhat.

S klienty s různými formami autismu pracujete už hodně dlouho. Dokáží Vás ještě něčím překvapit?

Neustále. Těch překvapení zažíváme každý den hodně. Jsou to drobnosti, které často pozorujeme jen my. Stává se, že se najednou jakoby rozsvítí, pochopí, že jsme tady a můžeme jim pomoci. Otevřou se světu. Začnou dávat najevo, že nám rozumějí a chtějí žít s námi. Je to těžké popsat. Dlouhodobě jsem například pracovala s dívenkou s velkými problémy chování. Někdy se už zdálo, že jsme na dobré cestě a pak se všechno vrátilo k horšímu. Občas mne přepadal pocit naprosté marnosti a únavy. Jednoho dne však ke mně dcera přišla, otevřela mi ruku a do dlaně mi vložila svou nejoblíbenější hračku – kousek plastového kolečka, které nikdy nikomu nesvěřila. Dala tak najevo, že mne pochopila a chtěla mne potěšit. V ten moment si říkáte: Stálo to za to. Je to neuvěřitelný a krásný pocit.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

Slavnostní večer Křišťálový kamínek 2009

Asociace TRIGON už počtvrté udílela u příležitosti slavnostního večera Evropských dnů handicapu prestižní ocenění Křišťálový kamínek.

V sále Domu kultury města Ostravy byli všichni ti, kteří mají velice blízko k znevýhodněným lidem a které oblast neziskového sektoru zajímá nejen profesně. Na pódiu i v hledišti se při netradičně a trochu jinak komponovaném kulturně společenském programu měli možnost setkat zástupci generálního partnera EDH – statutární město Ostrava, Moravskoslezského kraje, sponzoři, dárci, zahraniční hosté a hlavně noví držitelé Křišťálových kamínků 2009:

 • Ing. Miroslava Jelínková, CSc., předsedkyně občanského sdružení Autistik, Praha
  Za výrazný kvalitativní posun v přístupu k lidem s autismem a zlepšení podmínek jejich života
 • Patricie Balážová, klientka Domova Barevný svět, Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava
  Za mimořádné umělecké aktivity a úspěchy na prknech, která znamenají svět
 • Armelle Thomas, Asociace AFPE, Francie
  Za mimořádný přínos a zásluhy o rozvoj spolupráce mezi Francií a Českou republikou v oblasti péče o lidi s handicapem
 • Pavel Zvolánek, předseda Komise pro handicapované děti a mládež rady města
  Za přínosnou a dlouholetou práci pro handicapované občany a u příležitosti životního jubilea

Bezmála dvouhodinový program slavnostního večera Křišťálový kamínek diváky v sále zaujal a všichni účinkující byli odměněni velkým potleskem.

TRIGON Band připravil malé překvapení

„Skupinu jsme založili loni 7. května a první koncert se konal už 10. června na Den otevřených dveří Asociace TRIGON. Najednou vznikl problém, jak se vlastně jmenujeme. V tu chvíli nás nic nenapadlo, až někdo pronesl – TRIGON Band. Soubor měl nacvičené pouze tři písničky, ale všichni jsme je hráli a zpívali s ohromnou chutí,“ vzpomíná na začátky oblíbené kapely její vedoucí Jiří Neduha.

V současnosti mají za sebou téměř dvě desítky koncertů. Repertoár se rozšířil o nové skladby a přibyli noví členové. Jde o klienty Asociace TRIGON, VIZ-Centra a dalších spolupracujících organizací. K nejaktivnějším určitě patří harmonikář Jiří Daněk a houslista Tomáš Budírský. Oba se zúčastnili všech veřejných vystoupení. Kamarády, s nimiž si rozumí, našla ve skupině TRIGON Band zpěvačka Lenka Pročková. „Bez společných zkoušek si nedovedu svůj týdenní program představit. Bezva se při zpívání odreaguji,“ dodává zaměstnankyně chráněných dílen VIZ-Centra. Její slova potvrzuje další sólistka skupiny Alžběta Stuchlá: „TRIGON Band mi přináší radost. Den, kdy nemohu přijít, je pro mne vždycky smutnější. A s Jirkou Neduhou i ostatními si užijeme spoustu legrace.“

„Na zkouškách se vytváří pocit sounáležitosti i odpovědnosti ke kolektivu. Všichni vědí, že pokud nepřijdou, tak ti druzí nemohou některé písničky hrát a zpívat. Na druhou stranu se snažím vytvářet variabilní programy, abychom nebyli závislí na zdravotním stavu jednotlivých členů souboru a koncert mohli vždycky odehrát,“ dodává zpěvák, kytarista a bubeník J. Neduha. Písničky nejen upravuje, ale rovněž skládá vlastní. Z jeho autorské dílny pochází Ten pátý den, U nás na horách nebo Do Betléma panna spěchá.

Tanečnice z Cikne čhaja mají hudbu v krvi

Taneční soubor Cikne čhaja (Malá děvčata) Základní školy Přemysla Pittra vznikl před sedmi lety a dnes má kolem dvou desítek členů ve věku od devíti do dvanácti let. „Hudba je jedním z významných prvků romské identity. Na to, jaká ve skutečnosti je, je těžká odpověď. Jsou v ní obsaženy ruské romance, španělské flamenco i maďarský čardáš. Je to prostě hudba krve, která překypuje citem,“ říká pedagogická asistentka Kateřina Prokopová. Podle ní v mnoha rodinách na tradice pomalu zapomínají, proto ve škole svým žákům chtějí co nejvíce zprostředkovávat kontakt s romskou kulturou.

„Choreografii si děláme sami. Dívky mají rády písničky současných romských kapel, třeba slovenskou skupinu Kmeťo band, jejichž skladby čerpají náměty, podobně jako romská kultura, ze života. Písničky jsou o lásce, žalu, radosti a hlavně vyprávějí o prožitcích mladých lidí. Je v nich temperament, oheň a život. A protože v rodinách se hodně tančí, stačí pustit hudbu a naše tanečnice už instinktivně vědí, jak se mají pohybovat. Rytmus mají prostě v krvi. Kroužek dívkám přináší radost a učí je určité zodpovědnosti. Na veřejná vystoupení totiž bereme skutečně jen ty, které chodí na zkoušky pravidelně,“ říká vedoucí souboru Nataša Pihiková.

Církevní základní škola a mateřská škola Přemysla Pittra poskytuje vzdělání romským dětem, z nichž mnohé jsou ze sociálně potřebných rodin. Od začátku devadesátých let se vydala cestou speciálních učebních a výchovných programů, které umožňují individuálnější přístup ke každému žáku, respektují jeho talent a schopnosti. „Z našich přibližně tři sta žáků tvoří Romové naprostou většinu. Zkušenosti s jejich výukou si předáváme v rámci různých projektů. Například v mezinárodním projektu Socrates jsme spolupracovali se školními zařízeními ve Švédsku a Maďarsku, ale i se slovenskými kolegy,“ říká ředitelka školy Soňa Tarhoviská.

Při kadeřnické show musí nůžky jen kmitat

„Dobrý kadeřník musí být tak trochu psycholog. Naše profese je hodně o komunikaci a kreativitě. Zákazníkům pomáháme dotvářet jejich osobnost,“ říká jedna z majitelek kadeřnického salonu Tragedy v Ostravě Elen Pačotová. Na Evropských dnech handicapu společně se svým bývalým žákem a nyní kolegou Ondřejem Rejnochem předvedli kousek ze svého mistrovství – malou kadeřnickou show.

„Chtěli jsme ukázat, že slušivý účes je pro všechny,“ říká Ondřej Rejnoch, který byl nominován v prestižní kadeřnické soutěži na cenu Czech and Slovak Hairdressing Awards 2007 v kategorii Objev roku. „Minulý rok se mi v soutěži nedařilo, měl jsem hodně starostí se školou, dodělával jsem si dálkově podnikatelský obor. Ale příští rok do toho půjdeme s Elen naplno, už teď se připravujeme. Pořád se dá vymýšlet něco nového,“ říká O. Rejnoch. Kadeřnictví má v krvi, stejnou profesi měla babička i teta. A právě od ní mnoho pochytil, zejména různé triky, které se většinou získávají až praxí. „Účesů si všímám neustále a všude. Dívám se, jaká je ofina, střih. A někdy bych hned na ulici vzal nůžky a celou hlavu přestříhal,“ směje se mladý kadeřník a dodává, že při vlasové show musí nůžky jen kmitat a vlasy lítat. „Je to kouzelnický trik, něco jako filmový střihoruký Edvard.“

Rovněž Elen Pačotová má za sebou účast v prestižních soutěžích. Zvítězila ve Wella Trend Vision a postoupila do finále L’Oréal Color Trophy. Jejím trenérem byl mistr nad mistry – několikanásobný vítěz mistrovství republiky Alexandr Sokolov. „Saša byl hodně náročný. I o přestávce u kávy se mnou stále probíral, co jsem jak udělala a proč. A učil mne obdivuhodným způsobem. Třeba, že ani kadeřník se neobejde bez znalostí matematiky. Barvení vlasů je podle něj hlavně o umění správně počítat,“ usmívá se E. Pačotová. Zkušenosti chtěla předávat mladým, tři roky byla mistrovou na učilišti. „Do školy jsem šla s tím, že z každého udělám mistra světa, ale zjistila jsem, že ne každý tím mistrem chce být. Prostě jsem měla pocit, že většinu žáků to nebaví. Ondra byl jedna z mála výjimek.“

A co je právě nyní v oboru trendy? „Účes musí být přirozený, lehký, vzdušný, může v něm být i osm barev, ale tak, aby vlastně nebyly vidět, jen aby vytvářely jakoby zvláštní odlesky. Základem je dobrý střih. Barva pak účes podtrhuje. S módou retro se vrací oblečení i účesy – ale pouze prvky. Teď jsou v módě 80. léta – na krátkých vlasech silná trvalá, na dlouhých jsou ideální lokny,“ prozrazuje majitelka salonu Tragedy, kde s kolegyní Kamilou Blažkovou oslaví pětileté výročí od jeho založení.

Doteky módy ve vášnivé červené

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří studují učební obor šití oděvů na pracovišti SŠOS Klimkovice, K. Pokorného v Ostravě-Porubě, předvedli mimořádně zdařilou šestiminutovou módní přehlídku vlastních modelů. „Velkým hitem jsou letos kárované materiály. Naše žačky ušily své výrobky z červeno-černého vlněného kára, které kombinovaly s odlehčenou vlnou v červené barvě. Oblečení mělo být motivující, inspirující a hlavně mladistvé. Myslím si, že se všechny autorky pod vedením pedagogů svého úkolu zhostily na výbornou. Úspěch měly na celostátní učňovské přehlídce v Jirkově, kde Nikola Červeňáková, Daniela Kováčová a Tereza Pavlíčková se sestrami Lucií a Sylvou Kostkovými slušivé oblečení na každý den představily. Choreografii s nimi nacvičil náš spolupracovník Jiří Sosnovec. I toto je velmi důležité, dívky se učí pohybovat, což zvyšuje jejich sebevědomí,“ říká vedoucí učitelka OU a Praktické školy v Ostravě-Porubě Jarmila Volná. Dodává, že Sylva Kostková se v Jirkově zúčastnila také soutěže Miss Odborných učilišť a Praktických škol 2009 a za model i jeho předvedení získala druhé místo. Své umění na slavnostním večeru Křišťálový kamínek ukázali rovněž aranžéři. „Jsme rádi, že můžeme prezentovat, co naši žáci umějí. Historie školy je dlouhá, zúčastňujeme se celostátních soutěží a obvykle si nějaké ocenění přivezou nejen aranžéři, ale i naši cukráři nebo švadleny,“ dodává zástupce ředitele pro odborný výcvik Rudolf Jílek.

Na OU a Praktické škole v Ostravě-Porubě, která je pracovištěm Střední školy odborné a speciální Klimkovice, se připravují žáci se speciálními vzdělávacími potřebami nebo ze znevýhodněného sociálního prostředí v oborech Zahradnické práce, Květinářské a aranžérské práce, Šití oděvů, Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních – pečovatelská práce a Praktická škola.

„V rámci projektu Moderní prostředí pro moderní vyučování financovaného Evropským sociálním fondem zlepšujeme podmínky jejich výuky. Do dopoledního vyučování jsme zavedli arteterapii, ergoterapii, reflexní synergickou terapii a v odpoledních hodinách nabízíme mnoho aktivit, jako jsou například fotografie bez bariér, angličtina, muzikoterapie nebo dramaterapie,“ uvádí J. Volná. Porubské zařízení navštěvuje přes 120 žáků.

Slavný čardáš Vittoria Monti a muzikálové melodie sklidily nadšení

Mladí talentovaní hudebníci houslista Daniel Klempár a klavírista Tomáš Kačo brilantně zahráli Čardáš pro housle a klavír Vittoria Monti. Italský skladatel zkomponoval svůj slavný čardáš v roce 1904. Od té doby je v repertoáru snad každé romské kapely. V České republice ho proslavila vynikající Eva Pilarová.

Student Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě (JKGO) Daniel Klempár pochází z muzikantské rodiny. Narodil se v Kežmaroku na východě Slovenska, kde navštěvoval Základní uměleckou školu. Už tehdy se účastnil řady soutěží. „Hudba je můj osud. Aspoň rodiče vyprávěli, že když mne přinesli z porodnice, otec mi podle tradice vložil do ruky smyčec. Podle toho, jak jsem ho uchopil, bylo jasné, že ze mne bude houslista. Nadání k hudbě se u nás dědí z pokolení na pokolení,“ říká Daniel Klempár. Letos by měl absolvovat ve třídě Ireny Vítkové. Škola mu pomáhá poznat hodně nových lidí z oboru. Je přesvědčen, že bez odpovídajícího vzdělání se člověk jen těžko posunuje výš. Rád by se dostal na uměleckou vysokou školu v Německu nebo Rakousku. Jeho profesorka říká, že Daniel je vynikající improvizátor.

Klavírista Tomáš Kačo maturoval na JKGO před dvěma lety a úspěšně složil přijímací zkoušku na Hudební akademii v Praze. V současnosti studuje 2. ročník ve třídě Borise Krajného. Jeho záběr je velice široký – je talentovaným sólovým pianistou a výborným vyhledávaným džezovým improvizátorem. Svou první romskou kapelu Cikne Čhave založil ve dvanácti letech se svými sestrami Veronikou a Andreou. Jejich taneční a pěvecká skupina sklízela obdiv na řadě festivalů. Spolupracuje se zpěvačkou Idou Kelarovou a hrál v jejím koncertním nastudování hudby ze slavného muzikálu „Cikáni jdou do nebe“, který měl premiéru v Berlíně.

Vyvrcholením Křišťálového kamínku 2009 bylo nesporně závěrečné vystoupení studentky Simony Mrázové s klavírním doprovodem profesorky Marie Horáčkové. „Dárkové balení“ muzikálových melodií obecenstvo doslova nadchlo.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

Sedmnácté dny handicapu budou o lidech s autismem a podporovaném zaměstnávání

Odborná část XVII. ročníku Evropských dnů handicapu 2009 je věnována problematice podpory vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra. „Téma konference, která se koná 6. října ve Střední škole ZdeňkaMatějčka v Ostravě-Porubě, jsme určili s našimi zahraničními partnery už před dvěma roky. Jde o velmi aktuální nejen evropský, ale celosvětový problém. Zcela konkrétně budeme jednat o integraci školáků s poruchou autistického spektra v našem kraji s porovnáním možností ve Francii a Itálii. A také o čerpání finančních prostředků z evropských projektů na vytvoření podmínek těmto žákům v běžné škole,“ říká ředitelka Základní školy Kpt. Vajdy v Ostravě-Zábřehu a garant konference Eva Sroková. Praktické zkušenosti si mohou účastníci vyměnit na stejnojmenném workshopu 7. října ve Speciálně-pedagogickém centru při ZŠ Kpt. Vajdy v Ostravě-Zábřehu. Jeho odborníci se starají o více než čtyři sta klientů od 3 do 26 let s diagnózou autismu v Moravskoslezském kraji.

Hosté navštíví rovněž Mateřskou školu v ulici Čs. Exilu v Ostravě-Porubě, která dětem s autismem poskytuje individuální péči od roku 1993. „Kromě tří běžných tříd máme čtyři speciální. Zapsáno je v nich čtyřicet šest předškoláků s různým handicapem, mezi nimi třináct s poruchou autistického spektra,“ uvádí ředitelka mateřské školy Dana Schönová. S dětmi pracují speciální pedagogové, asistent pedagoga, popřípadě osobní asistent.

Workshop o přípravě na budoucí povolání a o formách chráněných dílen Podívejte se, co umíme představí 7. října zaměstnavatele občanů se specifickými potřebami. „Oslovili jsme čtyři desítky různých organizací, mezi nimi například Charitu v Opavě. Ve svých dílnách poskytuje práci pěti desítkám lidí. Kromě vlastních výrobních programů nabízejí kapacity firmám, kterým se vyrábět sortiment v malých sériích nevyplácí. Handicapovaní budou mít jedinečnou příležitost prezentovat své pracovní dovednosti i možnosti využívání volného času,“ říká ředitelka Asociace TRIGON Olga Rosenbergerová a dodává: „Příprava XVII. ročníku Evropských dnů handicapu v těchto dnech vrcholí. Každý den nacházíme ve schránce nebo v e-mailové poště návrhy na ocenění Křišťálový kamínek a už nyní vím, že rozhodnutí, komu kamínek v obou kategoriích udělit, nebude tak jednoduché. Kouzelná jsou výtvarná díla malých umělců s poruchou autistického spektra z různých zařízení v našem kraji. Kresby budou vystaveny od 5. října ve foyeru Radnice města Ostravy aautory nejzdařilejších prací odměníme na slavnostním večeru 6. října v Domě kultury města Ostravy. Máme pro ně připraveno velké překvapení.“

Uzávěrka výtvarné soutěže Svět je plný barev i nominací na udělení ocenění Křišťálového kamínku je 18.září. Bližší informace jsou zveřejněny na webových stránkách Asociace TRIGON.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

Se svým žákem každý týden tančí

Odborná část Evropských dnů handicapu se letos zabývala mimo jiné autismem. Konferenci Podpora vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra zahájila 6. října náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Věra Palková.

„Autismus patří mezi vážné poruchy dětského mentálního vývoje. Jsem ráda, že třídy pro takto postižené školáky už nejsou v kraji výjimkou. Hlavním cílem škol, od mateřských až po střední, je zajistit žákům podmínky pro co nejlepší rozvoj jejich dovedností i znalostí, aby mohli prožít život plně a harmonicky. Věřím, že jednání přispěje k dalšímu prohloubení vzájemných zkušeností a přinese nové motivy v péči o všechny školou povinné s diagnózou poruchy autistického spektra,“ řekla V. Palková. Dodala, že si velmi cení práce všech organizátorů tohoto přínosného mezinárodního setkání.

„Na tématu konference jsme se dohodli s partnery z Itálie a Francie už před dvěma roky. Tak jako my čerpáme zkušenosti od nich, oni od nás. Je to skutečně vzájemná výměna poznatků. Teoretické vzdělávání je důležité, ale nejvíce nás učí praxe. Často, když se po nějakém čase sejdeme, zjišťujeme, že nezávisle na sobě jsme došli ke stejným závěrům,“ řekla ředitelka ZŠ Kpt. Vajdy v Ostravě-Zábřehu Eva Sroková, odborný garant konference EDH 2009. O zkušenostech z integrace žáků s autismem na Moravě a ve Slezsku hovořila Pavla Olšáková ze Speciálního pedagogického centra Kpt. Vajdy v Ostravě-Zábřehu. „Jde o vrozené celoživotní postižení některých mozkových funkcí, které se projevuje například opožděným vývojem řeči, poruchami komunikace, nezvládáním emocí, omezenými zájmy, netečností, fascinací určitými věcmi, stereotypními nebo jinými zvláštními pohyby a postoji těla,“ uvedla P. Olšáková. Centrum se stará o 432 klientů od tří do dvaceti šesti let, kteří jsou zařazeni v běžných i ve speciálních třídách.

O koncepčních záležitostech i nových trendech v péči o děti s potřebou podpůrných opatření hovořila Marta Teplá z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Zdůraznila, že hlavním principem je vytvořit podmínky pro celoživotní vzdělávání a učení těchto žáků. Podle ní velké změny přinesl rok 2005, kdy se začaly sjednocovat postupy při vzdělávání dětí se specifickými potřebami v rámci Evropy. Od té doby se systém stále dolaďuje. V současnosti je pro každé dítě připraven odpovídající vzdělávací program.

Autismus se vyskytuje v široké škále projevů i hloubce postižení. O nejrůznějších nástrahách pro pedagogy autistických žáků se zmínila Armelle Thomas z francouzské Asociace AFPE v Bretani. „Jednou z největší pastí je například potřeba opakovat učivo. Někteří školáci se na něm takzvaně zaseknou a jen velmi obtížně se dají přesvědčit o nutnosti přijímat novou látku,“ poznamenala francouzská odbornice na vzdělávání autistů.

Její slova o neočekávaných reakcích potvrdila Renáta Staňková ze Střední školy Zdeňka Matějčka v Ostravě-Porubě. „Učíme tři chlapce s poruchou autistického spektra. A každý je úplně jiný. Speciální pedagogice se věnuji patnáct let, ale přiznám se, že jsem byla zaskočena, když mne jeden z nich při vyučovací hodině vyzval k tanci. Je to jeho rituál, který ovšem hodinu dost narušoval. Nakonec jsme to vyřešili tak, že jednou týdně přichází za mnou do kabinetu a tam spolu tančíme,“ řekla s úsměvem R. Staňková.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

Rozhovor s O. Rosenbergerovou

„Neustále hledáme účinné cesty, jak pomoci lidem znevýhodněným svým handicapem,“ říká ředitelka Asociace Trigon Olga Rosenbergerová

Evropské dny handicapu budou také o životním stylu

Do zahájení XVII. ročníku Evropských dnů handicapu (EDH), které se letos konají v Ostravě od 5. do 11. října, zbývají necelé tři měsíce. „Příprava je v plném proudu. Tradičně jde totiž o vyústění celoroční mezinárodní spolupráce, zaměřené na podporu lidí s handicapem a jejich integraci do majoritní společnosti. Evropské dny handicapu jsou každý rok významným mezníkem, kdy se na chvíli zastavíme a zhodnotíme, co jsme za dvanáct měsíců udělali a kam směřujeme dál,“ říká ředitelka ostravské Asociace Trigon Olga Rosenbergerová, která se dlouhodobě podílí na organizaci této mezinárodní akce.

Sedmnáctiny jsou v lidském životě nádherný věk plný nadějí do budoucna. Jak je to se sedmnáctinami Evropských dnů handicapu?

Ohlédnutí je skutečně zajímavé. Už to není o léčbě, rehabilitaci a vzdělávání, ale o řešení problémů znevýhodněných lidí od jejich narození přes dospělost až po seniorský věk. Pochopitelně, neustále hledáme účinné cesty, jak pomáhat, aby ti, kteří mají svůj život z důvodu postižení komplikovanější, neměli pocit, že jsou někomu na obtíž nebo že jsou odsouváni na okraj společnosti. A v tom chceme pokračovat i v dalších letech. Letos je například odborná část EDH zaměřena na podporu vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra, o nichž se na veřejnosti dosud jen málo ví. Na konferenci přijedou kromě českých také odborníci z Itálie, Francie a dalších zemí.

Už víte, čím program EDH letos obohatí právě zahraniční účastníci?

Velmi se těším na celodenní workshop nazvaný „Podívejte se, co umíme“. Formou videoprojekcí a praktických ukázek představí své aktivity organizace, které se věnují předprofesní přípravě, podporovanému zaměstnávání nebo jsou chráněnými pracovišti pro lidi s handicapem. Zajímavý bude i workshop navazující na konferenci „Podpora vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra“. Bude se zabývat zejména předvedením diagnostiky a práci s dětmi. Přednášející jsme pozvali z partnerských organizací Asociace TRIGON, ale účastníky budou rovněž klienti a rodiče z centra pro podporu začlenění dospělých lidí s poruchou autistického spektra ve Francii. Věřím, že atmosféra diskusního workshopu a osobní výpověď dospělého autisty pomůže vzájemnému předávání zkušeností.

V doprovodných akcích se prolíná hlavní myšlenka letošních EDH – životní styl. Co vás na ni přivedlo?

To je jednoduché, každý z nás chce vypadat pěkně, někomu se líbit a být pro někoho důležitý. S tím se pojí i naše sebedůvěra. Každý v sobě nosíme nějaký handicap, více či méně viditelný. Proto jsme se letos rozhodli pro téma životní styl. Smyslem je ukázat, co je v nás obdivuhodné, učit se mít rád takésebe. K vyzdvihnutí naší jedinečnosti obvykle stačí opravdu maličkost. Někdo dobře kreslí, jiný zpívá,další tančí nebo hraje na hudební nástroj. K životnímu stylu patří i umění o sebe pečovat a oblékat se. Vyhlásili jsme výtvarnou soutěž, připravujeme módní přehlídku, kadeřnickou show a spoustu dalších zajímavých vystoupení.

Jenže to určitě nejde uskutečnit bez finančního zajištění. Kdo vás podporuje?

Především město Ostrava, které zahrnulo EDH do svých významných akcí. Naším významným partnerem je také Nadace OKD, s dalšími sponzory jednáme. V dnešní době je hodně těžké získat pro aktivity v neziskovém sektoru peníze, proto bych chtěla moc poděkovat všem, kteří tento už tradiční mezinárodní projekt podporují a jsou ochotni pomáhat zlepšování podmínek života našich spoluobčanů.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

Profesionalizace neziskového sektoru je nezbytná

Mottem Asociace TRIGON je „dělat svět barevný a radostný“. V tomto duchu se nesou letošní Evropské dnyhandicapu. Týdenní program už sedmnáctého ročníku je vyústěním celoroční mezinárodní spolupráce. Do moravskoslezské metropole se sjeli odborníci z Francie, Itálie, Polska, Slovenska a České republiky v oblasti vzdělávání dětí a mládeže s poruchou autistického spektra. A jak říká ředitelka Asociace TRIGON Olga Rosenbergerová, možná filmový Rain Man by se divil, co dnes autisté s pomocí lidí kolem sebe dokáží.

Na organizaci Česko-francouzských dnů se O. Rosenbergerová podílí od roku 1997. Tenkrát, jak ostatně vyplývá z názvu akce, spolupracovalo město Ostrava s francouzskou Asociací FARES, která sdružovala čtyři neziskové organizace se zaměřením na vzdělávání odborných pracovníků, sociální péči, na profesní uplatnění handicapovaných osob a zajištění jejich volnočasových aktivit. Původně se jednalo o samostatné organizace, které se z důvodu zkvalitnění svých činností rozhodly spojit do větší asociace.

„V následujících letech jsem zařízení Asociace FARES několikrát navštívila a získala jsem tři důležité poznatky. Předně mne zaujala mimořádná profesionalita, kterou provází především zajištění víceletého a vícezdrojového financování neziskových organizací. Ty tak mohou zaměstnat kvalitní pracovníky se smlouvou na dobu neurčitou. Rodiče handicapovaných dětí mají v organizacích své zastoupení ve správní radě a valné hromadě a rozhodně nejsou pracovníky přímé péče, což je, bohužel, stálá bolest některých našich občanských sdružení. Za druhý významný poznatek považuji zcela nový pohled na handicapovaného člověka, který vychází z přesvědčení, že je schopen se samostatně rozhodovat a žít a že potřebuje pouze pomocnou ruku. A to každý individuálně,“ říká ředitelka.

„Ve Francii mne rovněž velmi překvapila vybudovaná síť profesního uplatnění pro handicapovaného člověka s možností samostatného bydlení. Přetržení pupeční šňůry mezi rodiči a dětmi bylo stejné jako u zdravého člověka,“ dodává s tím, že díky přátelským osobním kontaktům oslovila organizace v Itálii a dalších zemích EU. Od tohoto okamžiku začalo hledání cesty, jak společné vize realizovat na přesně stanoveném základě. Tak vznikla Asociace TRIGON. Propojení několika občanských sdružení do stabilní profesionální organizace umožnilo Trigonu stát se plnohodnotným partnerem organizací ze zahraničí. Následovalo podepsání mezinárodní smlouvy o spolupráci a vznik seskupení ATAE. Jednou z priorit programu ATAE je každoroční pořádání EDH v Ostravě.

„EDH jsou vyvrcholením celoroční spolupráce mezi Asociací TRIGON a organizacemi Evropské unie. Témata, která projednáváme a řešíme na konferencích a workshopech, jsou definována na základě podepsané Smlouvy o spolupráci a každý rok je aktualizujeme. Prioritou je výměna zkušeností v práci s handicapovanými osobami vycházející z odlišných tradic jednotlivých zemí, která je užitečná nejen pro české odborníky, ale i pro zahraniční partnery. Díky rozdílným pohledům na skutečnost jsme všichni schopni vzájemně se inspirovat, zlepšovat, posouvat se a řešit problémy lépe,“ říká Olga Rosenbergerová.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

Podívejte se, co umíme

Workshop Podívejte se, co umíme se konal ve čtvrtek 8. října v sídle Asociace TRIGON ve spolupráci s olomouckou Univerzitou Palackého. Během dopoledne se prezentovaly organizace z České republiky, které pomáhají a zaměstnávají handicapované v chráněných dílnách, zaměřují se na jejich předprofesní přípravu a znevýhodněné osoby vzdělávají na úrovni základního a středního školství. Dovednosti žáků, klientů a zaměstnanců předvedli například Střední škola Zdeňka Matějčka, Odborné učiliště a praktická škola Brno, Výrobní družstvo invalidů VKUS z Frýdku-Místku a Metros z Ostravy. Se zajímavými projekty přišli na workshop zástupci Charity sv. Alexandra Ostrava a Charity Hrabyně, centrum sv. Kláry.

Účastníci workshopu, jehož odbornou garantkou byla Olga Krejčířová z Ústavu sociálněpedagogických studií Pedagogické faktulty Univerzity Palackého v Olomouci, si mohli pod odborným vedením vyzkoušet pletení košíků, vazbu květin, lepení obálek, ale také si zastřílet ze vzduchové pušky nevidomého Martina Adámka, úspěšného reprezentanta na loňském světovém šampionátu.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

Motorizovaní zpěváci a tanečníci roztleskali foyer Nové radnice

Na zahájení představili své umění žáci originální kulturní instituce – Múzické školy v Ostravě-Mariánských Horách. Škola vznikla před 18 lety a zatím nemá v republice obdoby. Jejím posláním je pomáhat cestou umělecké výuky a estetické výchovy handicapovaným dětem od mateřské školy až po dospělost k lepšímu postavení ve společnosti po boku zdravých vrstevníků. Široká programová nabídka školy, která zahrnuje přes 30 oborů, je koncipována v rovině estetické a terapeutické. Žáci hrají divadlo, tančí, zpívají, muzicírují na nejrůznějších hudebních nástrojích, malují a modelují. Za roky své působnosti Múzická škola nashromáždila dostatek důkazů o tom, že aktivní umělecké činnosti podněcují ozdravné procesy, vyvolávají pozitivní změny a zlepšují kvalitu života lidí se specifickými potřebami. Kontakt zdravých dětí, pedagogů, terapeutů s handicapovanými pak otevírá cestu do společenského života všech.

„Umění léčí, umí vstoupit do těla i duše. Obohacuje citový život, posiluje imaginaci, učí komunikaci, socializuje. Napomáhá činnosti smyslových orgánů i celkové motoriky. A hlavně, umělecké tvořivé činnosti umožňují všem zažívat ony příjemné pocity úspěchu a uspokojení, dodávají uvědomění vlastní potřebnosti,“ řekla po skvělém výkonu svých žáků zakladatelka školy Miloslava Soukupová.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

Jarmark plný originálních dárků a výrobků

Své dovednosti a výrobky předvedli lidé s postižením na tradičním jarmarku před zahájením večera Křišťálový kamínek 2009 v Domě kultury města Ostravy. Zástupci Modrého motýlku, sdružení Oříšek, VDI Vkus Frýdek-Místek, Armády spásy, ostravské Charity sv. Alexandra, opavské Charity, Asociace TRIGON a dalších organizací prodávali vlastnoručně zhotovené výrobky a předměty z keramiky, drátků, papíru, textilu, skla. Charita Hrabyně nabídla kromě jiného ochutnávku výborných lázeňských oplatků.

„Prodáváme dárky a předměty z keramiky, drátku, papíru, textilu, skla. Každý výrobek je originál,“ řekla vedoucí textilní a keramické dílny Asociace TRIGON Eva Vozníčková. Pro její klienty, kteří se v dílně celý rok učí nejrůznější techniky, například šít na šicím stroji, háčkovat, plést, pracovat na tkalcovském stavu, ale také malovat na sklo a tvořit hrníčky, vázy, svícny a jiné drobnosti z hrnčířské hlíny, bývá zájem o jejich práci velkým povzbuzením do další činnosti.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

Handicapovaní jsou v Evropě rovnocennými partnery

elegace Asociace Trigon Ostrava se od 6. do 12. května 2009 zúčastnila v italské Bologni setkání čtyř asociací z Francie, Itálie a České republiky, které jsou sdruženy v ATAE.

„Hlavním cílem naší pracovní cesty bylo zhodnotit činnost za uplynulé období a domluvit další spolupráci.Jelikož jde o mezinárodní projekt, jsme rozhodnuti dosáhnout na finanční prostředky Evropské unie,“ řekla bezprostředně po svém návratu ředitelka Asociace Trigon Olga Rosenbergerová. Během tříletých vzájemných kontaktů se osvědčily výměnné pobyty a stáže odborníků, pokračovat bude vzdělávání pracovníků jednotlivých asociací v komunikaci a také rozšiřování spolupráce v rámci Evropských dnů handicapu v Ostravě. Prioritou příštího roku se tedy pro všechny asociace Evropy včetně ostravského Trigonu stává zcela zákonitě otázka financování neziskového sektoru.

„Italské i francouzské asociace mají v tomto ohledu sice určité problémy, ale rozhodně menší než u nás. Jednoduše řečeno, jsou nejméně o třicet pět let dál. Podstatný rozdíl je, že v České republice musí neziskovky žádat o peníze každý rok. V Itálii i Francii mají organizace zajištěno nejen více zdrojové financování, ale jednotlivé projekty jsou několikaleté a postavení lidí v neziskovém sektoru je tak jistější a může být vystavěno na profesionálních základech. U nás je důsledkem krátkodobého financování, obvykle v horizontu jednoho roku, docela obtížně nacházet a zaměstnávat odborníky. Bez perspektivy být zaměstnán déle než rok prostě nelze vytvořit tým kvalitních pracovníků. Nakonec vždycky dají přednost dlouhodobé práci před každoroční nejistotou, zda daný projekt, v němž se profesně angažují, bude vůbec pokračovat. Specifiku českého systému financování neziskových organizací naši zahraniční partneři dodnes nepochopili,“ uvedla O. Rosenbergerová.

Činnost občanského sdružení Modrý motýlek, které je součástí Asociace Trigon, prezentovala v Itálii jeho předsedkyně Hana Navrátilová. „Italové ani Francouzi se mne zpočátku neustále vyptávali, proč vlastně pracuji ve škole jako učitelka a ve svém volném čase zároveň v Modrém motýlku. Kroutili nechápavě hlavami. Ovšem naše aktivity ve využití volného času, preventivní programy a zejména rekondiční a poznávací pobyty pro handicapované žáky a studenty do 18 let je mimořádně zaujaly,“ řekla H. Navrátilová. Pro ni samotnou bylo nejdůležitější poznání, že úspěch práce s lidmi se specifickými potřebami vychází v partnerských zahraničních organizacích ze spolupráce: rodič, škola, úřad. „A velkou roli hraje všudypřítomná úcta k handicapovaným. Na každém kroku jsme cítili, že lidé s nejrůznějším postižením jsou pro všechny naprosto rovnocennými partnery. Moc bych si přála, aby tomu tak bylo i v České republice,“ dodává.

Mezinárodní dialog bude v Ostravě pokračovat hned příští týden. Už v pondělí 18. května přijedou na pozvání Asociace TRIGON na stáž do škol různého stupně zaměřených na žáky se specifickými potřebami dva zástupci italské partnerské EPTY.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

Francouzský horolezec Philippe Ribiere v Ostravě

Handicap se stal mojí velkou silou

Na pozvání Asociace Trigon přijel do Ostravy francouzský horolezec Philippe Ribiere. Ve středu 18. března 2009 se setkal se studenty Střední školy prof. Zdeňka Matějčka v Porubě.

„Slovo handicap neznám. Pocházím z Martiniku, vlastní rodiče se mne hned po narození zřekli. Ti adoptivní mi umožnili vyrůstat mezi zdravými vrstevníky, v běžné škole. Lezení po skalách mne zaujalo v patnácti,“ vzpomíná charismatický dvaatřicetiletý horolezec. Sport před ním otevřel nové horizonty. „Poznal jsem, že nezáleží na fyzickém zjevu, ale na lidských možnostech. I s nepohyblivým zápěstím a prsty jsem zdolal skály v různých světadílech. Můj handicap se stal mojí velkou silou a jsem šťastný,“ říká P. Ribiere.

A hned dodává, že jeho rodina si velmi přála, aby se zařadil do běžného života, vystudoval, pracoval. „To jsem nechtěl. Jedno vím určitě. Peníze nepřinášejí štěstí, ale štěstí je v tom, že člověk žije tak, jak chce on sám. Pochopitelně, bez sponzorů bych nikdy nemohl lézt po skalách, ani jezdit po Evropě, setkávat se na podobných besedách s lidmi, vidět jiné země. Ze svých cest připravuji filmový dokument pro francouzskou televizi, píši knížku, jsem zpěvák. To mne zcela naplňuje. Proto jsem založil asociaci. Jejím základním cílem je pomáhat postiženým sportovcům.“

Ředitelka Asociace TRIGON Olga Rosenbergerová říká, že podobných akcí a setkání se uskuteční v letošním roce ještě několik a vyvrcholí na říjnovém 17. ročníku Evropských dnů handicapu workshopem, v rámci kterého P. Ribiere handicapovaným zájemcům poradí a ukáže na cvičné lezecké stěně, že se tomuto sportu může věnovat naprosto každý. Samozřejmě, pokud chce.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

Evropské dny handicapu 2009 byly slavnostně zahájeny

Mottem Asociace TRIGON je „dělat svět barevný a radostný“. V tomto duchu se nesou letošní Evropské dnyhandicapu. Týdenní program už sedmnáctého ročníku je vyústěním celoroční mezinárodní spolupráce. Do moravskoslezské metropole se sjeli odborníci z Francie, Itálie, Polska, Slovenska a České republiky v oblasti vzdělávání dětí a mládeže s poruchou autistického spektra.

Primátor Ostravy Petr Kajnar, který převzal záštitu nad celou akcí, slavnostně zahájil Evropské dny handicapu 5. října. „Evropská kultura v sobě spojuje dvě dědictví – jedno barbarské, řecké, s důrazem na výkonnost, sílu a s nemilosrdností vůči slabším. To druhé, židovské – novozákonní, přináší opačné základní poselství, a to miluj bližního svého. Velmi si vážím lidí, kteří z vlastní vůle přetvářejí svět a pomáhají těm, kteří z nějakého důvodu stojí na jeho okraji. Nedovedu si představit Evropu bez snahy podat pomocnou ruku lidem jakkoli vyloučeným ze společnosti, ať jsou to sociálně nebo janak handicapovaní. Je důležité neustále vytvářet podmínky pro tyto menšiny, poskytnout jim možnost, aby jejich život měl smysl a mohli ho prožívat s radostí a láskou. Jsem rád, že město Ostrava a dny handicapu k tomu přispívají,“ řekl primátor P. Kajnar.

Viceprezident správní rady asociace AFPE Yannick Besnier připomenul, že spolupráce mezi Francií, Českou republikou a Itálií trvá jedenáct let. „V prosinci 1998 se u nás v Bretani ozval telefon. Volala ředitelka speciální školy Eva Sroková a hledala školu, s níž by mohly být navázány kontakty. A už v lednu jsme se zúčastnili v Ostravě první konference na téma autismus. Od té doby se asociace AFPE a Zlatý déšť podílely na sedmi ostravských konferencích. A my zase pravidelně vítáme zástupce ostravských zařízení, Asociace Trigon i italské EPTY u nás. Jsme instituce, která se věnuje vzdělávání sociálních pracovníků. Za posledních deset let došlo k vzájemné výměně zkušeností i poznatků. Letošní konference je velkým očekáváním a věřím, že přinese další obohacení, jak postupně přibližovat svět handicapovaných a zdravých lidí.“

„Pokud všichni chceme zapojit handicapované do většinové společnosti, do standardního života potřebujeme zákonné veřejnoprávní podmínky a změnu přístupu většinové populace, každého z nás. Jsem členem výboru Evropského parlamentu, který má na starosti veřejné zdraví a zabývá se legislativními podmínkami pro usnadnění života handicapovaným občanům. Ovšem i zákonodárci bývají velmi odtrženi od běžného života. Před osmi lety jsem byl členem stálé delegace při Radě Evropy. Ta má v náplni práce hájit zájmy zdravotně postižených. V roce 2002 se členkou stala senátorka Daniela Filipiová, která je upoutaná na invalidní vozík. Málokdo si dovede představit to zděšení, když se zjistilo, že v celé budově není bezbariérový přístup ani toaleta. Prostě budova v praxi vůbec s handicapovanými nepočítala. Pokud mohu s nadsázkou říci – podařilo se nám, aby každý občan, zdravý i s postižením, mohl v klidu navštívit vrcholné instituce Evropské unie i Evropy. A proto si velmi cením práce nevládních a neziskových organizací, které se snaží vyplnit mezeru mezi vrcholnými institucemi a občany,“ řekl europoslanec Miroslav Ouzký, člen výboru pro životní prostředí a veřejné zdraví Evropského parlamentu.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
EDH 2015

Evropské dny handicapu 2015